"bushmeat" Finnisch Übersetzung

EN

"bushmeat" auf Finnisch

EN bushmeat
volume_up
{Substantiv}

bushmeat
volume_up
villieläinten liha {Subst.}
'Bushmeat' or 'wild meat' describes the food product of wild animals, whether consumed locally or traded commercially.
Termillä "bushmeat" tai "villieläinten liha" viitataan luonnonvaraisten eläinten käyttöön ravintona riippumatta siitä, kulutetaanko liha paikallisesti vai kaupataanko se muualle.
The term ‘bushmeat’, or wild animal meat, describes the food product of wild animals, the trade in which has had a devastating effect on the African Great Ape population.
Käsite "bushmeat", villieläinten liha, viittaa luonnonvaraisista eläimistä peräisin oleviin elintarvikkeisiin, joiden kauppa on romahduttanut Afrikan ihmisapinakannat.

Beispielsätze für "bushmeat" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe effect of the illegal trade in bushmeat has attracted worldwide attention.
Laittoman bushmeat-lihan kaupan vaikutukset ovat herättäneet huomiota kautta maailman.
EnglishThe biggest challenge now facing conservationists is to reduce the demand for bushmeat.
Luonnonsuojelijoiden suurimpana haasteena on vähentää bushmeat-lihan kysyntää.
EnglishThe importance of bushmeat in the livelihoods of poor people has never been assessed.
Bushmeat-lihan merkitystä köyhien toimeentulolle ei ole koskaan arvioitu.
EnglishFurthermore, we are working at political level to address the bushmeat crisis.
Komissio pyrkii ratkomaan bushmeat-kriisiä myös poliittisin toimin.
EnglishIn principle any wild animal can be used to provide a market with bushmeat.
Periaatteessa minkä tahansa villieläimen lihaa voidaan kaupata bushmeat-lihan markkinoilla.
EnglishThere is, however, a delicacy trade, which is for the consumption of bushmeat outside Africa.
Bushmeat-lihaa kuitenkin kaupataan herkkuruoaksi myös Afrikan ulkopuolelle.
EnglishMy concern is that there is a large market in Europe for bushmeat.
Minua huolestuttaa se, että bushmeat-lihalla on Euroopassa laajat markkinat.
EnglishOne of the issues we need to address is the definition of bushmeat.
Yksi niistä kysymyksistä, joita meidän on tarkasteltava, on bushmeat-lihan määritelmä.
EnglishMr President, addressing the bushmeat crisis is of the utmost importance.
Arvoisa puhemies, bushmeat-kriisiin on äärimmäisen tärkeää puuttua.
EnglishTonnes of bushmeat are confiscated at Europe's airports.
Euroopan lentokentillä takavarikoidaan tonneittain bushmeat-lihaa.
EnglishI find it a little strange, however, that we have not done anything similar when it comes to bushmeat.
Sitä vastoin minusta on hiukan kummallista, ettemme ole tehneet bushmeat-lihalle mitään vastaavaa.
EnglishAnd people will pay more for bush-meat, as it's called, than for domestic meat -- it's culturally preferred.
Ihmiset maksavat puskalihasta enemmän kuin kasvatetusta -- tämä mieltymys on osa kulttuuria.
EnglishAnd this has led in Congo basin, and other parts of the world, to what is known as the bush-meat trade.
Tämä on johtanut Kongon jokialueella, ja muualla maailmassa, niin sanottuun puskalihan kauppaamiseen.
EnglishThe illegal bushmeat trade is devastating endangered species and habitats in many developing countries.
Bushmeat-lihan laiton kauppa tuhoaa uhanalaisia eläinlajeja ja elinympäristöjä monissa kehitysmaissa.
EnglishIt must also be said that bushmeat provides a major source of protein.
Bushmeat-liha on myös tärkeä proteiinilähde.
EnglishConsidering the multi-sectoral implications of the bushmeat issue, such an approach would not be the best one.
Bushmeat-kysymyksen monialaisten vaikutusten vuoksi tällainen lähestymistapa ei olisi paras mahdollinen.
EnglishCurrent estimates show that bushmeat is being consumed on a massive scale across the humid tropics, particularly in Africa.
Nykyisten arvioiden mukaan bushmeat-lihaa kulutetaan valtavia määriä sademetsien alueilla, erityisesti Afrikassa.
EnglishIn this report, which concerns tropical and equatorial areas, we should confine ourselves to the term ‘bushmeat’.
Tässä trooppisia ja päiväntasaajan lähellä sijaitsevia alueita koskevassa mietinnössä pitäisi käyttää ainoastaan termiä "bushmeat-liha".
EnglishIn some parts of Nigeria, up to 84% of protein is obtained from bushmeat, which plays a significant part in people's lives.
Joissakin Nigerian osissa 84 prosenttia ravinnon proteiinista saadaan bushmeat-lihasta, joka on siis tärkeä osa ihmisten elantoa.
EnglishIn fact, activities aimed at curbing over-exploitation of bushmeat mean if the bushmeat countries themselves do not take the lead.
Bushmeat-lihan liikakäytön torjumiseen tähtäävät toimet ovat nimittäin , elleivät metsästystä harjoittavat maat ota ohjia käsiinsä.