"to attest" Finnisch Übersetzung

EN

"to attest" auf Finnisch

EN to attest
volume_up
[attested|attested] {Verb}

As far as safety is concerned, I should like to emphasise again the priority of road safety in our action, as the first European Road Safety Day attests.
Turvallisuuden osalta haluan korostaa jälleen maanteiden turvallisuuden ensisijaisuutta toiminnassamme, kuten Euroopan ensimmäinen tieliikenneturvallisuuspäiväkin osoittaa.
to attest (auch: to adjure)

Beispielsätze für "to attest" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou will be required to sign a contract and attest that you are an eligible customer.
Sinun on allekirjoitettava sopimus ja vakuutettava, että olet ehdot täyttävä asiakas.
EnglishPetitions to the European Parliament and two fact-finding missions attest to this fact.
Tämän tosiasian osoittavat Euroopan parlamentille esitetyt vetoomukset ja kaksi tiedonhankintavierailua.
EnglishMany items in the report attest to this.
Lukuisat mietinnössä käytetyt ilmaisut todistavat tämän.
EnglishCommissioner, dear colleagues, we all agree that there should be a marking to attest the product safety.
Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tuoteturvallisuuden osoittava merkintä on välttämätön.
EnglishIn fact, as the Council Conclusions attest, much more was decided on the issues of security of energy supply and climate impact.
Kuten neuvoston päätelmistä käy ilmi, energian toimitusvarmuudesta ja ilmastovaikutuksista tehtiin itse asiassa monia muitakin päätöksiä.
EnglishThis resolution, the analysis of the situation and the suggested direction attest to how right anyone who opposed Kosovo's secession was.
Päätöslauselma, tilanneanalyysi ja ehdotettu suunta osoittavat, kuinka oikeassa Kosovon Serbiasta irrottamista vastustaneet olivatkaan.
EnglishAs Mrs Laperrouze will attest on the water issue, the Council is getting increasingly difficult to negotiate with.
Aivan kuten Anne Laperrouze on vahvistanut todeksi vettä koskevan asian osalta, neuvoston kanssa on yhä kasvavassa määrin vaikeampaa ja hankalampaa neuvotella.
EnglishI have been visiting Bosnia for several years and I can personally attest to the transformation which has come over the country during that period.
Olen vieraillut Bosniassa useiden vuosien ajan ja voin henkilökohtaisesti todistaa muutoksen, joka maassa on tapahtunut tämän ajanjakson aikana.
EnglishI have nothing against private insurance companies, as Mr Karas can attest, but the government should be able to put sufficient conditions in place.
Minulla ei ole mitään yksityisiä vakuutusyhtiöitä vastaan, kuten jäsen Karas voi todistaa, mutta hallituksen on asetettava niille riittävästi ehtoja.
English   I can attest to all the positive things that have been said about Tunisia, a country where I worked as a medical doctor during the term of President Bourguiba.
   Voin vakuuttaa, että Tunisiasta kerrotut myönteiset asiat ovat totta, sillä toimin maassa lääkärinä presidentti Bourguiban valtakaudella.
EnglishMore and more journalists and human rights organizations attest to the fact that violence also occurs by armed gangs associated with the army.
Yhä useammat toimittajat ja ihmisoikeusjärjestöt puhuvat siitä tosiasiasta, että armeijan piirissä on aseistettuja joukkoja, jotka tekevät väkivaltaisia tekoja.
EnglishHowever, general and business aviation contributes significantly to economic growth, especially at a regional level as we in north-east England can attest.
Yleisilmailu ja liikelentotoiminta parantaa kuitenkin merkittävästi erityisesti alueellista talouskasvua, kuten Koillis-Englannissa on voitu todeta.
EnglishI nevertheless congratulate the rapporteur on drawing it up and I await concrete proposals from the Commission that attest to a mature policy for the commercial sector.
Onnittelen esittelijää sen valmisteluista ja odotan komission konkreettisia esityksiä, jotka ovat todisteena harkitusta kauppapolitiikasta.
EnglishWe could only applaud all these acts of good will, were it not for the fact that they again attest to this typically European malady Kurieren am Symptom.
Voisimme kiitellä näistä hyvän tahdon eleistä, jos emme tietäisi, että ne ovat jälleen kerran osoituksena perinteisesti eurooppalaisesta vaivasta nimeltä Kurieren am Symptom.
EnglishAs Head of the Executive, I can attest to the fact that budgets are scrutinised, oversight is vigorous and careful consideration is given to Parliament in the decisions of the Executive.
Hallituksen päämiehenä voin vahvistaa, että talousarvioita tutkitaan tarkoin, valvonta on tiukkaa ja parlamentti punnitsee huolellisesti hallituksen päätöksiä.
EnglishMany of the points I rejected before have been removed from the voting list for the second reading, and I can attest to the consumer-friendliness of the amendments that are on the table this time.
Monista hylkäämistäni kysymyksistä ei enää äänestetä toisessa käsittelyssä, ja suhtaudun myönteisesti nyt ehdotettuihin tarkistuksiin, sillä ne ovat kuluttajaystävällisiä.