"admirably" Finnisch Übersetzung

EN

"admirably" auf Finnisch

EN admirably
volume_up
{Adverb}

admirably
Thus far, it has performed this job admirably.
Tähän mennessä se on selvinnyt tehtävästä ihailtavasti.
But, admirably led by Mr Michel, as has been said, it rose to the challenge.
Neuvoston puheenjohtajan Michelin ihailtavasti johtamana, kuten jo aiemmin on sanottu, se kuitenkin vastasi haasteeseen.
Onnistuitte ihailtavasti molemmissa kohdissa.
admirably
Well, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Parlamentin jäsenet pysyivät ihailtavan rauhallisina mielenosoituksen aikana, joten älkää nyt alkako riidellä.
As Mr Byrne pointed out to us in an admirably clear intervention, there is no treaty base for it.
Kuten komission jäsen Byrne huomautti meille ihailtavan selkeässä puheenvuorossaan, tällaiselle sääntelylle ei ole oikeusperustaa EY:n perustamissopimuksessa.
The union involved in this case is the Communication Workers Union, and it has been admirably flexible in its dealings with Fujitsu management.
Ammattiliitto on tässä tapauksessa viestintäalan työntekijöiden liitto, joka on ollut ihailtavan joustava käsitellessään asiaa Fujitsun johdon kanssa.

Synonyme (Englisch) für "admirably":

admirably

Beispielsätze für "admirably" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI believe that democracy is borne here admirably by its elected representatives.
Mielestäni täällä demokratiaa harjoittavat esimerkillisellä tavalla sen valitut edustajat.
EnglishThis Commission prepared admirably for the euro and for Agenda 2000.
Tämä komissio on valmistellut euroa ja Agenda 2000 -ohjelmaa ihailtavalla tavalla.
EnglishThat is our cultural duty, and it is one which the rapporteur has fulfilled admirably.
Se on meidän kulttuurin alaa koskeva tehtävämme, jonka esittelijä on täyttänyt suurenmoisesti.
EnglishTourism is a sector which is admirably suited to this sort of mobility policy.
Juuri matkailu on ala, joka innoittaa kehittämään tällaisia liikkuvuuteen liittyviä toimintalinjoja.
EnglishHe therefore worked admirably with all the political groups.
Hän teki tästä syystä ihailtavaa työtä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa.
EnglishThe car was there to give the exhibition popular appeal and succeeded admirably.
Auto oli siellä, jotta se antaisi näyttelylle kansaan vetoavaa viehätysvoimaa, ja siinä onnistuttiin mainiosti.
EnglishThat was what Pierre Schori, as leader of the EU delegation of election observers, also demonstrated admirably.
Sitä myös EU:n vaalitarkkailua johtanut Pierre Schori ihailtavalla tavalla osoitti.
EnglishBoth these points are brought out admirably in your report.
Nämä molemmat asiat tuodaan loistavasti esiin mietinnössänne.
EnglishThe Finns have once again prepared themselves admirably.
Suomalaiset ovat valmistelleet jälleen kerran erinomaisesti.
EnglishThe Commission's proposal is unacceptable and the report presented by Mr Virgin admirably explains why.
Komission ehdotus ei ole hyväksyttävä ja kollegamme esittelemä mietintö paljastaa sen aivan selvästi.
EnglishThis serves capitalist interests admirably and shows how much capitalists fear popular reaction.
Tämä palvelee upeasti kapitalistin etuja ja osoittaa, kuinka paljon kapitalistit pelkäävät kansan reaktioita.
EnglishMr Sasi has admirably summarised the results of last week' s European Union/Russia summit.
. (EN) Sasi tiivisti ihailtavalla tavalla viime viikolla pidetyn Euroopan unionin ja Venäjän huippukokouksen tulokset.
EnglishAs the Commissioner demonstrated admirably to Mr Elles, candour is sometimes an obligation of friendship.
Kuten komission jäsen mainiosti osoitti esittelijä Ellesille, ystävyys edellyttää joskus suorapuheisuutta.
EnglishI believe that if architecture is a conflict between form, function and space, then this has been resolved admirably.
Jos arkkitehtuuri merkitsee muodon, toiminnan ja tilan välistä konfliktia, on mielestäni lähes kaikki ratkaistu ihailtavalla tavalla.
EnglishAnd we asked for more precise measuring methods; in my opinion, the Ispra research institute has acquitted itself of this task quite admirably.
Pyysimme tarkempia mittausmenetelmiä. Mielestäni Ispran tutkimuskeskus ei ole hoitanut tehtäväänsä lainkaan huonosti.
EnglishMr President, Mr David Hallam's report on the function of the agri-monetary system for the years 1995-1996 describes the scheme admirably.
Arvoisa herra puhemies, herra David Hallamin mietintö maatalouden valuuttajärjestelmän toimivuudesta vuosina 1995-1996 antaa varsin hyvän kuvan järjestelmästä.
EnglishOne direct question was asked of me and – admirably, because it is not always thus – the person who asked the question has stayed behind to hear the answer.
Minulle esitettiin yksi suora kysymys ja – ihailtavaa, sillä aina niin ei ole – kysymyksen esittänyt henkilö on jäänyt kuuntelemaan vastausta.
EnglishThis is actually his first report to the Parliament and I think that in conjunction with our group he has carried out this task admirably.
Sehän on hänen ensimmäinen mietintönsä tässä parlamentissa ja uskon, että hän on selvinnyt tehtävästään myös yhteistyössä meidän ryhmämme kanssa erittäin hyvin.
EnglishWith her recommendation for a directive on shifting the burden of proof in cases of discrimination on grounds of sex, she sums up admirably the resolutions of the Committee on Women's Rights.
Suosituksessaan direktiivin antamiseksi todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa hän tiivistää erinomaisesti naisten oikeuksien valiokunnan päätökset.