"admin" Finnisch Übersetzung

EN

"admin" auf Finnisch

EN

admin {Substantiv}

volume_up
1. IT

Beispielsätze für "admin" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAsk your network admin for the name of the VPN server before you begin.
Kysy VPN-palvelimen nimi verkonvalvojalta ennen kuin aloitat ohjatun toiminnon.
EnglishYou might be asked for an admin password or to confirm your choice.
Sinua saatetaan pyytää antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan valintasi.
English You might be asked for an admin password or to confirm your choice.
 Sinua saatetaan pyytää antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan valintasi.
English‌  You might be asked for an admin password or to confirm your choice.
‌  Sinua saatetaan pyytää antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan valintasi.
EnglishOnly use USB drives that you own or someone trustworthy (like your system admin) gives you.
Käytä vain omia tai luotettavasta lähteestä (kuten järjestelmänvalvojalta) saatuja USB-asemia.
EnglishThis default administrator user experience is called Admin Approval Mode.
Tätä oletusarvoista järjestelmänvalvojan käyttöä kutsutaan järjestelmänvalvojan hyväksymistilaksi.
EnglishYou can do this in one of two ways (if you're not sure which one to use, talk to your system admin):
Tämän voi tehdä kahdella tavalla (jos et ole varma, kumpaa tapaa tulisi käyttää, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan):
EnglishAsk your system admin to do this for you.
Pyydä järjestelmänvalvojaa lisäämään sinut sopivaan ryhmään.
EnglishIf Members want, on application, to gain access to that information DG Admin. will happily respond.
Jos jäsenet haluavat saada nämä tiedot, he voivat esittää asiasta anomuksen, ja hallinnon pääosasto myöntää heille luvan.
EnglishIf UAC is currently configured in Admin Approval Mode, the User Account Control message appears.
Jos Käyttäjätilien valvonta on määritetty Järjestelmänvalvojan hyväksymistilassa, näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -sanoma.
EnglishIf UAC is currently configured in Admin Approval Mode, the User Account Control message will appear.
Jos Käyttäjätilien valvonta on määritetty Järjestelmänvalvojan hyväksymistilassa, näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -sanoma.
EnglishIf you're on a corporate network, your network admin might be using Group Policy to control the use of wireless networks.
Jos olet yrityksen verkossa, verkonvalvoja saattaa käyttää ryhmäkäytäntöä langattomien verkkojen käytön hallintaan.
EnglishFor more info, check with your system admin.
Lisätietoja saat järjestelmänvalvojalta.
EnglishAsk your network admin for this info.
Pyydä tiedot verkon järjestelmänvalvojalta.
EnglishYour system admin might manage these settings. Ask your admin for more info.
EnglishAlso, you might not have the required permissions to delete a plan because your system admin has restricted access to it.
Sinulla ei ehkä myöskään ole vaadittavia suunnitelman poisto-oikeuksia, koska järjestelmänvalvoja on rajoittanut niiden käyttöä.
EnglishSelect Use these RD Gateway server settings, and then enter the server name (ask your system admin for this info).
Valitse Käytä näitä etätyöpöydän yhdyskäytäväpalvelimen asetuksia ja kirjoita sitten palvelimen nimi (pyydä tiedot järjestelmänvalvojalta).
EnglishCheck with your system admin.
English.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk
Ombudsman for Estate Agents Beckett House Bridge Street 4 UK - Salisbury SP1 2LX Tel.: +44 1722 333306 E-mail: admin[at]oea.co.uk
EnglishCould the Commission detail the changes to the EU competences held by DG Admin that the Lisbon Treaty would have brought in?
Voisiko komissio kertoa yksityiskohtaisesti, mitä muutoksia Lissabonin sopimus olisi tuonut hallinnon pääosastolla olevaan EU:n toimivaltaan?