"above all" Finnisch Übersetzung

EN

"above all" auf Finnisch

volume_up
above all [Redewendung]

EN above all
volume_up
[Redewendung]

above all
Above all, it strengthens the democratic legitimacy of the European Parliament.
Se vahvistaa ennen kaikkea Euroopan parlamentin demokraattista legitiimiyttä.
Thanks are due above all to the negotiators in this Conciliation Committee.
Kiitos tästä kuuluu ennen kaikkea kyseisen sovittelukomitean neuvottelijoille.
And, above all, there are no uniform safety standards for nuclear power stations.
Ennen kaikkea ydinvoimaloille ei ole yhtenäisiä turvallisuusvaatimuksia.
above all

Synonyme (Englisch) für "above all":

above all

Ähnliche Übersetzungen für "above all" auf Finnisch

above Substantiv
above Adverb
above Präposition
all

Beispielsätze für "above all" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis body above all should recognise that the world of imperialism is at an end.
Juuri tämän elimen olisi tunnustettava, että imperialismin aika maailmassa on ohi.
EnglishAbove all, the Commission welcomes Parliament's proposals for a Community body.
Komissio pitää erityisen myönteisenä parlamentin ehdotusta yhteisön elimestä.
EnglishHowever, it is, above all, important to ensure that an alternative is in place.
Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että varmistetaan vaihtoehtojen olemassaolo.
EnglishAbove all, Parliament' s resolution is unequivocal in its condemnation of terrorism.
Parlamentin päätöslauselma on yksiselitteinen etenkin tuomitessaan terrorismin.
EnglishAs a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Haluaisin lääkärinä korostaa erityisesti ihmisen terveydelle aiheutuvaa vaikutusta.
Englishthus tying together, above all, the economies of France and Germany, so that
ja Ranskan taloudet toisiinsa niin, että sotilaallisten konfliktien syntyminen
EnglishAbove all, however, priority should be given to defending the interests of Europeans.
Etusijalle on kuitenkin asetettava Euroopan kansalaisten etujen puolustamisen.
EnglishAbove all, they are carcinogenic.
Kaikki hormonit sisälsivät tiettyjä vaaroja; erityisesti ne ovat karsinogeenejä.
EnglishThe founding fathers created the 'European home' as a place for solidarity, above all.
Euroopan unionin perustajat perustivat sen erityisesti yhteisvastuullisuudelle.
EnglishI believe above all that Parliament must keep an eye on the Commission in this respect.
Katson, että varsinkin parlamentin on tältä osin valvottava komissiota tarkasti.
EnglishThe Presidency wants to achieve success, and it wants this above all else.
Puheenjohtajavaltio haluaa onnistua, ja se haluaa tätä enemmän kuin mitään muuta.
EnglishAbove all, they keep your Commission in an unacceptably weak and vulnerable position.
Olennaista on, että niiden vuoksi komissionne asema on liian heikko ja haavoittuva.
EnglishAbove all, the spring summit must be devoted to the stimulation of growth.
Kevään huippukokouksessa on omistauduttava erityisesti kasvun vauhdittamiseen.
EnglishOnly, we ought not to be blind and, above all, not issue any blank cheques.
Emme saa kuitenkaan olla sokeita emmekä varsinkaan antaa avointa valtakirjaa!
EnglishFinally, there is above all the problem of understanding European Union policy.
Lopuksi sanoisin, että suurimpana ongelmana on Euroopan unionin politiikan ymmärtäminen.
EnglishIn actual fact this phenomenon must be tackled above all by eradicating it at source.
Tähän ilmiöön on puututtava pikemminkin niiden syiden kautta, jotka sen aiheuttavat.
EnglishAbove all, we must, through education, instil a passion for peace amongst our citizens.
Sitäkin välttämättömämpää on lisätä koulutuksen avulla kansalaistemme rauhantahtoa.
EnglishThe effects of this pollution are well known, above all in urban areas.
Ilman saastumisen vaikutukset ovat hyvin tunnettuja erityisesti kaupunkialueilla.
EnglishThis is the question I think we should ask, and above all the answer that should be given.
Tätä meidän olisi hyvä kysyä itseltämme, ja siihen olisi erityisen hyvä vastata.
EnglishAbove all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
Ennen muuta maatalous on rikkaan, monipuolisen ja terveen elintarviketuotannon perusta.