"20" Finnisch Übersetzung

EN

"20" auf Finnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "20" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "20" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhat must Europe deliver when the G20 meeting is resumed in September this year?
Mitä Euroopan on tehtävä, kun G20-maat kokoontuvat taas tämän vuoden syyskuussa?
EnglishThey make up 20 million tonnes of the total global catch of 122 million tonnes.
Tämä tarkoittaa 20 miljoonaa tonnia maailman 122 miljoonan tonnin kalasaaliista.
EnglishThe single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
Yhtenäismarkkinoilla on 500 miljoonaa kansalaista ja yli 20 miljoonaa yritystä.
EnglishOne megawatt-hour costs 50 euros today; I can still remember when it was 20 euros.
Yksi megawatti maksaa tänään 50 euroa, ja muistan vielä, kun se maksoi 20 euroa.
EnglishDear colleagues, these discussions last from 15.00 to 20.00, which is five hours.
(EN) Hyvät kollegat, nämä keskustelut kestävät klo 15.00-20.00, eli viisi tuntia.
EnglishMoreover, new institutions such as the G20 are being created to respond to these.
Lisäksi G20-ryhmän kaltaisia elimiä perustetaan vastaamaan uuteen tilanteeseen.
EnglishThe Irish navy has the responsibility of policing some 20 % of EU coastal waters.
Irlannin laivastolla on velvollisuus valvoa noin 20 %: a EU: n rannikkovesistä.
EnglishOn 20 May 1998 the Commission presented a proposal for the new Daphne programme.
Toukokuun 20. päivänä 1998 komissio esitteli ehdotuksen uudeksi Daphne-ohjelmaksi.
EnglishIt is a major step forward that labour ministers are meeting in the G20 context.
On tärkeä edistysaskel, että työvoimaministerit kokoontuvat G20-ryhmän puitteissa.
EnglishThe Union’s trade with India amounts to less than 20% of its trade with China.
EU:n kauppa Intian kanssa on alle 20 prosenttia Kiinan kanssa käydystä kaupasta.
EnglishIn Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
Tarkistusten 10, 20, 21 ja 41 ensimmäinen virke voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan.
EnglishDAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
Daphne I -ohjelman talousarvio oli 20 miljoonaa euroa, mutta se ei riittänyt.
EnglishIn most countries, 20% of primary care is for people suffering from rheumatism.
Useimmissa maissa 20 prosentilla ensisijaista hoitoa saavilla potilailla on reuma.
EnglishVisas often limit the number of working hours to 20 per week, sometimes even less.
Viisumeilla työaika usein rajataan 20 tuntiin viikossa, joskus jopa vähemmäksi.
EnglishWe also hope that it will underline the need to strengthen Article 20 of the GATT.
Toivomme myös, että se korostaa tarvetta vahvistaa GATT-sopimuksen 20 artiklaa.
EnglishThe 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.
1900-luku oli vuosisata, jolla tapahtui historian järkyttävimmät joukkomurhat.
EnglishLet us remember that deforestation amounts to 20% of greenhouse gas emissions.
Muistakaamme, että metsäkato aiheuttaa 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.
EnglishThe Council of Ministers finally opted for a reduction of 20 % in three stages.
Neuvosto päätyi loppujen lopuksi 20 %: n hinnanalennukseen kolmessa eri vaiheessa.
EnglishThe Commissioner has already mentioned how well she led the presidency at the G20.
Komission jäsen on jo maininnut, miten hyvin hän johti G20-puheenjohtajakautta.
EnglishThe transport industry, for example, is set to grow by 60% over the next 20 years.
Kuljetusteollisuus esimerkiksi kasvaa 60 prosenttia seuraavan 20 vuoden aikana.

Lerne weitere Wörter

English
  • 20

Schaue im Chinesisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la vorbei.