"2 p m" Finnisch Übersetzung

EN

"2 p m" auf Finnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "2 p m" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "2 p m" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishLocations: Valletta (head office) Opening hours: Monday to Friday, 8.30 a.m. to 2 p.m.
Toimipaikka: Valletta (pääkonttori) Aukioloajat: maanantai–perjantai klo 8.30–14.00
English. - (FR) Mr President, it is 2 p.m., we should stop the vote.
PPE-DE-ryhmän puolesta. - (FR) Arvoisa puhemies, kello on 14, ja äänestys pitäisi keskeyttää.
EnglishWe will present our platform at a press conference tomorrow at 2 p.m. in the press room.
Esittelemme ohjelmaamme lehdistöhuoneessa huomenna klo 14.00 pidettävässä lehdistötilaisuudessa.
English(The sitting was suspended at 2 p.m. and resumed at 3 p.m.)
(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)
EnglishOur group is prepared to vote on this report at 2 p.m., at 3 p.m., at 5 p.m. or tonight at midnight, whenever.
Ryhmämme on valmis äänestämään mietinnöstä klo 14.00, klo 15.00, klo 17.00 tai vaikka keskiyöllä, milloin tahansa.
EnglishLocations: Madrid (Alcalá 48) and Barcelona (Plaza Cataluña 17) Opening hours: Monday to Friday, 8.30 a.m. to 2 p.m.
Toimipaikat: Madrid (Alcalá 48) ja Barcelona (Plaza Cataluña 17) Aukioloajat: maanantai–perjantai klo 8.30–14.00
EnglishIt is therefore scheduled to end at 2 p.m.
Tästä johtuen istunto päättyy klo 14.00.
EnglishYesterday, we were voting until 2 p.m.
English. / 2 p.m. - 5 p.m.
Monday, Wednesday: 10 a.m. - 5.30 p.m. Tuesday, Thursday: 10 a.m. - 8.30 p.m. Friday, Saturday: 10 a.m. - 1 p.m. / 2 p.m. - 5 p.m.
EnglishFinally, could we start the session on a Thursday at 2 p.m. instead of 3 p.m. and have the votes on urgencies at 4.30 p.m.
Lopuksi kysyisin, voisimmeko aloittaa torstain istunnon klo 14.00 eikä klo 15.00 ja aloittaa äänestykset kiireellisistä aiheista klo 16.30.
EnglishThey will be distributed in the Chamber to all the Members at 2.30 p.m. but they will be available from the distribution service from 2 p.m. onwards.
Pöytäkirjat jaetaan parlamentin kaikille jäsenille klo 14.30, mutta ne ovat saatavilla jakelupalvelusta klo 14.00 lähtien.
EnglishSince 2 p.m. today, foot-and-mouth disease may also have reached Germany and my home region of Münsterland near the Dutch border.
Tästä päivästä klo 14.00:sta lähtien suu- ja sorkkatauti on mahdollisesti saavuttanut Saksan - kotiseutuni, Münsterlandin - Hollannin rajalla.
EnglishConsequently, if we wanted to deal with them all in the same way we would have had to have extended voting time well beyond 2 p.m., and we cannot do that.
Sen vuoksi, jos kaikkia niitä haluttaisiin käsitellä samalla tavalla, meidän pitäisi äänestää huomattavasti klo 14:n jälkeen, mitä emme voi tehdä.
EnglishOn leaving the sitting just now, at about 2 p.m., I found - not for the first time - a religious choir performing in the entrance to the European Parliament.
Havaitsin äsken, noin klo 14.00, istuntosalimme uloskäynnin luona - eikä tämä ole ensimmäinen kerta - uskonnollisen laulukuoron, joka lauloi Euroopan parlamentin aulassa.
EnglishIf you're on Valencia Street within those few blocks at around 2 p.m., 2:30 p.m., you will get run over, often, by the kids and their big backpacks, or whatever, actually running to this space,
Valencia Streetin noilla kulmilla kahden maissa, 14.30 tulee usein isoreppuisten lapsien ohittamaksi, tai jotain, itse asiassa he juoksevat keskusta kohti.

Lerne weitere Wörter

English
  • 2 p m

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Türkisch Wörterbuch.