"2 months" Finnisch Übersetzung

EN

"2 months" auf Finnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "2 months" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "2 months" auf Finnisch

months Substantiv
Finnish
month Substantiv
Finnish

Beispielsätze für "2 months" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAre you ready and willing to spend between 2 and 12 months abroad as a volunteer?
Oletko valmis lähtemään ulkomaille vapaaehtoistyöhön 2–12 kuukaudeksi?
EnglishHe can ask the Belgian authorities to let his uncle stay for 2 months.
Karim voi pyytää Belgian viranomaisilta sedälleen kahden kuukauden oleskeluoikeutta.
EnglishLooking ahead, inflation rates are likely to stay clearly above 2% over the coming months.
EKP:n ohjauskorot ennalleen nostettuaan niitä 25 peruspisteellä 7.4.2011.
EnglishIf you don't want to switch systems, you have to stop working for at least 2 months.
Ellet halua vaihtaa järjestelmää, sinun on keskeytettävä työskentely ainakin kahdeksi kuukaudeksi.
English2:08 So several months ago, a friend of mine sent me this link to this guy, Eduardo Sousa.
2:08 Muutama kuukausi sitten eräs ystäväni lähetti minulle linkin tähän tyyppiin, Eduardo Sousaan.
EnglishLast summer he stayed in Italy for 2 months in his own flat.
Viime kesänä hän oleskeli Italiassa kaksi kuukautta omassa asunnossaan.
EnglishYou received 2 months' benefits there, then another 2 months’ benefits abroad.
Olet saanut maasta työttömyyskorvausta kahden kuukauden ajan ja sen jälkeen kahden kuukauden korvaukset ulkomaille.
EnglishInflation is likely to stay above 2% for several months to come, before declining to below 2%.
Päätöksen perustana olivat EKP:n neuvoston säännölliset analyysit eli taloudellinen ja rahatalouden analyysi.
EnglishInflation has remained elevated and is likely to stay above 2% over the months ahead before declining next year.
Samalla rahan määrän trendikasvu on edelleen maltillista, vaikka likviditeetin määrä on yhä suuri.
EnglishUse your mouse for up to 18 months on 2 AA batteries.
Hiiri toimii jopa 18 kuukautta samalla paristolla. Pariston lataustilan ilmaisin kertoo, kun virta on vähissä.
EnglishLooking ahead, they are likely to stay above 2% for several months to come, before declining to below 2%.
Inflaation odotetaan pysyvän usean kuukauden ajan yli kahden prosentin mutta hidastuvan sitten alle kahteen prosenttiin.
EnglishTo sum up, inflation is likely to stay above 2% for several months to come, before declining to below 2%.
Inflaatio siis pysyy todennäköisesti usean kuukauden ajan yli 2 prosentin mutta hidastuu sitten alle kahteen prosenttiin.
EnglishThere was talk of losses of USD 2 000 billion three months ago, and that was already astronomical.
Kolme kuukautta sitten puhuttiin 2 000 miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisista tappioista, ja tämä oli jo tähtitieteellinen luku.
EnglishInflation has remained elevated and is likely to stay above 2% over the months ahead before declining next year.
Inflaatiovauhti on jatkunut nopeana, ja se todennäköisesti pysyy lähikuukaudet yli 2 prosentin mutta hidastuu ensi vuonna.
EnglishLooking ahead, they are likely to stay above 2% for some months to come, before falling below 2% in the course of 2012.
Todennäköisesti inflaatiovauhti pysyy yli 2 prosentin vielä joitakin kuukausia mutta hidastuu alle sen vuoden 2012 kuluessa.
EnglishDue to the volatility of oil prices it might even be more than 2% in some months but the average will be 2%.
Öljynhinnan arvaamattomuuden vuoksi inflaatio voi olla joinakin kuukausina jopa yli 2 prosenttia, mutta keskimääräinen inflaatio on 2 prosenttia.
EnglishParliament needs at least 2 months to produce a report through its committees and plenary sessions, and that does not give us much time.
Parlamentti tarvitsee ainakin kaksi kuukautta mietinnön laatimiseen valiokunta- ja täysistuntomenettelyssä, eikä aikaa ole tämän vuoksi paljonkaan.
EnglishLooking ahead, the HICP inflation rate is expected to remain significantly above 2% in the coming months, and is likely to moderate only gradually in the course of 2008.
YKHI-inflaatiovauhdin odotetaan pysyvän merkittävästi yli 2 prosentin lähikuukausina, ja se hidastunee vuoden 2008 kuluessa vain vähitellen.
EnglishInflation has remained elevated and incoming information has confirmed that inflation is likely to stay above 2% over the months ahead, but to decline thereafter.
Inflaatiovauhti on jatkunut nopeana, ja tuoreimmat tiedot vahvistavat, että se todennäköisesti pysyy lähikuukaudet yli 2 prosentin mutta hidastuu sitten.
EnglishOverall, the Governing Council expects the HICP inflation rate to remain significantly above 2% in the coming months before moderating again in the course of 2008.
Kaiken kaikkiaan EKP:n neuvosto odottaa YKHI-inflaatiovauhdin pysyvän merkittävästi yli 2 prosentin lähikuukausina ja hidastuvan taas vuoden 2008 kuluessa.

Lerne weitere Wörter

English
  • 2 months

Mehr in dem Italienisch-Deutsch Wörterbuch.