"19th" Finnisch Übersetzung

EN

"19th" auf Finnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "19th" im Kontext zu sehen.

Synonyme (Englisch) für "Th":

Th

Beispielsätze für "19th" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhat iron was to the 19th century, information technology will be to the 21st.
Tietotekniikka merkitsee 2000-luvulla samaa, kuin rauta merkitsi 1800-luvulla.
EnglishA ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.
Odotettavissa on armoton kilpailu - 1800-luvun kultarynnäkön kaltainen hullutus.
Englishespecially fast in the 19th century when, for example, the average real growth
erityisen voimakkaasti jo 1800-luvulla, jolloin esimerkiksi maailmankaupan
EnglishI refuse to see our older people working up to their death as we saw in the 19th century.
En halua nähdä ikääntyneiden tekevän työtä kuolemaansa asti, kuten 1800-luvulla.
EnglishWe now have a Europe which looks like the late Habsburg empire in the 19th century.
Olemme nyt Euroopassa, jonka järjestelmä vastaa 1800-luvun Habsburgin myöhäismonarkiaa.
EnglishThe tools at their disposal are outdated, often still based on 19th century systems.
Heidän käytettävissään olevat välineet ovat vanhentuneita, usein peräisin 1800-luvulta.
EnglishFrom the 19th century onwards, it has been clear that a red light is a signal to stop.
1800-luvulta lähtien on ollut selvää, että punainen valo on käsky pysähtyä.
EnglishIt has gone over six million for the first time since the mid-19th century.
Väkiluku on noussut yli kuuden miljoonan ensimmäistä kertaa sitten 1800-luvun puolivälin.
EnglishHis financial situation would be much worse than it was in the 18th and 19th centuries.
Hänen taloudellinen tilanteensa olisi paljon surkeampi nyt kuin 1800- ja 1900-luvuilla.
EnglishBooks on the economy have continued to be written after the 19th century.
Taloutta käsitteleviä kirjoja on kirjoitettu vielä 1800-luvun jälkeenkin.
EnglishYou also said that we must contrast the 21st century with the 19th century.
Sanoitte myös, että siksi 2000-luvun on päästävä voitolle 1800-luvusta.
EnglishThis is all due to the development of industry and science in the 19th and 20th centuries.
Tämä kaikki on seurausta teollisuuden ja tieteen kehityksestä 1800- ja 1900-luvuilla.
EnglishThe widespread national self-interest that started at the end of the 19th
1800-luvun lopulla alkanut ja 1900-luvun alkupuoliskolla järkyttävät
EnglishThis wording belongs to 19th century thinking not to that of 1998.
Tällainen muotoilu kuuluu 1800-luvulle, eikä sitä pidä käyttää vuonna 1998!
EnglishYou could say, if you like, that the 21st century is confronting the 19th century.
Vastakkain ovat, jos te niin haluatte, 2000-luku ja 1800-luku.
EnglishOnly in the particular circumstances of the early 19th century were all restrictions on fishing lifted.
Vasta 1800-luvun alun erityistilanteessa poistettiin kaikki kalastusrajoitukset.
EnglishThat is a type of democracy that we had in Austria in the 19th century.
Tällainen demokratia meillä oli vallalla Itävallassa 1900-luvulla.
EnglishOn the 18th and 19th, I will be able to participate in the meetings.
Voin osallistua 18. ja 19. joulukuuta järjestettäviin kokouksiin.
English- (LT) At the end of the 19th century, the future of European fascism was born in Russia.
- (LT) Euroopan fasismi syntyi 1800-luvun lopulla Venäjällä.
EnglishIn all honesty, does anybody really believe that the KLA will have disarmed by the 19th of the month?
Uskooko kukaan tosissaan, että 19. tätä kuuta UCK on riisuttu aseista?

Lerne weitere Wörter

English
  • 19th

Bab.la bietet außerdem das Englisch-Deutsch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.