"to violate" Dänisch Übersetzung

EN

"to violate" auf Dänisch

EN to violate
volume_up
[violated|violated] {Verb}

to violate (auch: to breach, to break, to bust, to hew)
He also calls for the Geneva Refugees Convention to be violated!
Han appellerer til at bryde Genève-konventionen om flygtninges retsstilling!
He calls for the European Convention on Human rights to be violated!
Han appellerer til at bryde Den Europæiske Menneskerettigskonvention!
That is something that we ourselves can do without violating the Treaty.
Det kan vi selv gøre uden at bryde traktaten.
Lad os ikke overtræde dets bestemmelser, endnu inden de er trådt i kraft.
If a My Map appears to violate any policy, please Flag as inappropriate.
Hvis et af Mine kort lader til at overtræde en politik, skal du klikke på Marker som upassende.
Det er vanskeligt for os at bede den om at overtræde dem.

Beispielsätze für "to violate" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe are going to agree on how we can violate the Treaty because of Annex XV.
Vi vil nå til enighed om, hvordan vi kan tilsidesætte traktaten på grund af bilag XV.
EnglishI would like to clarify to them that my idea does not violate their Union Jack.
Et flag har fire sider, og deres flag har tre sider, der kan bruges.
EnglishThe film merely expresses an opinion and thus does not violate any laws.
Filmen er blot udtryk for en holdning, og den krænker således ingen love.
EnglishCompulsory no-claims bonus systems violate the principle enshrined in the directives.
Obligatoriske " bonus-malus " systemer krænker det princip, som er fastlagt i direktiverne.
EnglishPenal measures should also be introduced for transit countries that violate arms embargos.
Der bør også komme straffeforanstaltninger for transitlande, som bryder våbenembargoer.
EnglishIf we violate the law, we can say goodbye to the European Union.
Hvis vi krænker denne ret, er det en falliterklæring for Den Europæiske Union.
EnglishThese repressive measures, which violate freedom of expression, are worrying and unacceptable.
Disse repressalier, der er i strid med ytringsfriheden, er bekymrende og uacceptable.
EnglishSome videos don't violate our policies, but may not be appropriate for all audiences.
Nogle videoer overtræder ikke vores politikker, men er muligvis ikke passende for alle brugere.
EnglishWhen videos violate our Community Guidelines, we remove them.
Når videoer overtræder vores Retningslinjer for fællesskabet, fjerner vi videoerne.
EnglishAt times, even military units use violence and violate human rights.
Ved visse lejligheder griber militære enheder endog til vold og krænker menneskerettighederne.
EnglishI think this would profoundly violate the rights of the deaf minority.
Jeg mener, at man herved ville krænke de hørehandicappedes og dette mindretals rettigheder dybt.
EnglishIn addition, I have to say that any such purely production-related aid would violate all the WTO rules.
Desuden ville en sådan ren produktrelateret støtte være i modstrid med alle WTO-regler.
EnglishMoreover, it continues to violate in a most appalling way the basic human rights of its citizens.
Desuden krænker den fortsat på den groveste måde sine borgeres grundlæggende menneskerettigheder.
EnglishIn no way will they violate the freedom and rights of the citizens.
De krænker på ingen måde borgernes frihed og rettigheder.
EnglishIn some cases, we may disable ad serving to webpages or accounts that violate our policies.
I visse tilfælde kan vi deaktivere anoncevisning på websider eller konti, der overtræder vores politikker.
EnglishThere have been pressures to violate these principles in the debate on the reform.
Jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med den britiske regerings usamarbejdsvillige og destruktive tilgang.
EnglishIn some cases, we may disable ad serving to webpages or accounts that violate our policies.
I visse tilfælde kan vi deaktivere annoncevisning på websider eller konti, der overtræder vores politikker.
EnglishI know full well that the possibility of punishing people who violate Internet law is very limited.
Jeg ved godt, at muligheden for at straffe personer, der overtræder en Internetlov, er meget begrænsede.
EnglishThe government is continuing to violate human rights on a massive scale and millions are dying of starvation.
Regeringen fortsætter i høj grad med at krænke menneskerettighederne, og millioner dør af sult.
EnglishThey cannot and must not be penalised and, in any case, that would violate the provisions in the treaties.
Vi hverken kan eller bør straffes på en måde, der i øvrigt er imod det, som traktaterne foreskriver.