"thou" Dänisch Übersetzung

EN

"thou" auf Dänisch

volume_up
thou {Pron.}
DA

EN thou
volume_up
{Pronomen}

thou (auch: ye)
volume_up
I {Pron.} ("Vil I med?")
And the LORD said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock:!
Og HERREN sagde: "Se her er et Sted i min Nærhed stil dig på Klippen der!
Then said the princes unto Baruch, Go, hide thee, thou and Jeremiah; and let no man know where ye be!
Så sagde Fyrsterne til Baruk: "Gå hen og gem eder du og Jeremias og lad ingen vide hvor I er!
Thou also shalt be drunken: thou shalt be hid, thou also shalt seek strength because of the enemy.
Også du skal drikke og synke i Afmagt også du skal søge i Ly for Fjenden.
thou (auch: you, ye, ya)
volume_up
du {Pron.}
Cursed shalt thou be when thou comest in, and cursed shalt thou be when thou goest out!
Forbandet skal du være når du går ind og forbandet skal du være når du går ud!
Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out!
Velsignet skal du være når du går ind og velsignet skal du være når du går ud!
now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?
men når du virkelig har fået det hvorfor roser du dig da som om du ikke havde fået det?

Beispielsätze für "thou" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBut thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.
Endog min Ven som jeg stolede på som spiste mit Brød har løftet Hælen imod mig.
EnglishLook unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou!
Løft dit Blik imod Himlen og se læg Mærke til Skyerne hvor højt de er over dig!
EnglishAnd thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
Og han skal blive dig til Glæde og Fryd og mange skulle glædes over hans Fødsel;
EnglishO LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?!
Hærskarers Gud bring os atter på Fode lad dit Ansigt lyse at vi må frelses!
EnglishAnd now, behold, Adonijah reigneth; and now, my lord the king, thou knowest it not:!
Men se nu har Adonija opkastet sig til Konge uden dit Vidende Herre Konge!
EnglishAnd thou shalt put the mitre upon his head, and put the holy crown upon the mitre.
Læg Hovedklædet om hans Hoved og fæst det hellige Diadem på Hovedklædet.
EnglishBut thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac!
men drage til mit Land og min Hjemstavn og tage min Søn Isak en Hustru derfra!
EnglishAnd when she came to her mother in law, she said, Who art thou, my daughter?
Da hun kom til sin Svigermoder sagde denne: "Hvorledes gik det min datter?
EnglishI go the way of all the earth: be thou strong therefore, and shew thyself a man;!
"Jeg går nu al Kødets Gang; så vær nu frimodig og vis dig som en Mand!
EnglishThou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it!
Hærskarers Gud bring os atter på Fode lad dit Ansigt lyse at vi må frelses!
EnglishAnd Abimelech said unto Abraham, What sawest thou, that thou hast done this thing?
Og Abimelek sagde til Abraham: "Hvad bragte dig til at handle således?
EnglishAnd Abraham said unto him, Beware thou that thou bring not my son thither again!
Abraham svarede: "Vogt dig vel for at bringe min Søn tilbage dertil!
EnglishSo shall the king greatly desire thy beauty: for he is thy Lord; and worship thou him.
Hør min Datter opmærksomt og bøj dit Øre : Glem dit Folk og din Faders Hus
EnglishBe not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased;
Men Gud udløser min Sjæl af Dødsrigets Hånd thi han tager mig til sig.
EnglishTurn thou us unto thee, O LORD, and we shall be turned; renew our days as of old!
Omvend os HERRE til dig så vender vi om giv os nye Dage som fordum!
EnglishThou hast given him his heart's desire, and hast not withholden the request of his lips!
HERRE Kongen er glad ved din Vælde hvor frydes han højlig over din Frelse!
EnglishBut thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head!
mange som siger om min Sjæl: "Der er ingen Frelse for ham hos Gud!
EnglishFor thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.
Fri mig fra Blodskyld Gud min Frelses Gud så skal min Tunge lovsynge din Retfærd;
EnglishLover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
som Vand er de om mig Dagen lang til Hobe slutter de Kreds om mig;
EnglishTake heed to thyself that thou offer not thy burnt offerings in every place that thou seest:
Vogt dig for at ofre dine Brændofre på et hvilket som helst Sted dit Øje falder på.