"to straighten" Dänisch Übersetzung

EN

"to straighten" auf Dänisch

EN to straighten
volume_up
{Verb}

to straighten
to straighten (auch: to correct, to make amends, to rectify)
Secondly, we have to straighten out the things that are crooked.
For det andet skal vi stadig rette det, der er skævt, ud.
In order to straighten out these matters, therefore, the committee has broadly agreed on 50 amendments in an attempt to improve the situation.
For at rette op på tingene fremlægger udvalget derfor i bred enighed 50 forslag i et forsøg på at forbedre situationen.

Beispielsätze für "to straighten" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI just want to straighten that out because Mrs Roth-Behrendt's name was mentioned.
Jeg vil blot korrigere det, fordi det var fru Roth-Behrendt, der blev nævnt.
EnglishAll the same, they are not acceptable, and we shall straighten all this out.
Det er ikke normalt, og vi vil sørge for at få styr på dette.
EnglishThese proposals are interesting but, in our opinion, unlikely to straighten out the situation.
Disse forslag er interessante, men vil efter vores opfattelse ikke kunne genoprette balancen.
EnglishMr Medina Ortega, we need to straighten a few things out.
Hr. Medina Ortega, nu må vi altså lige gøre noget klart.
EnglishWe are hopeful that, now that the Commission has given its undertaking, we shall be able to straighten matters out.
Vi håber at få tilvejebragt god orden på dette område takket være den forpligtelse, Kommissionen således har påtaget sige.
EnglishThat is what we are essentially trying to ensure in the negotiations taking place right now, to see if we can straighten out these contentious issues.
Det er primært det, vi forsøger at sikre i de igangværende forhandlinger, og forhåbentlig får vi løst stridspunkterne.
EnglishMr President, the new Commission is not responsible for matters from the past, but it is to be judged on the basis of its willingness to straighten out its affairs.
Hr. formand, den nye Kommission har ikke ansvaret for de gamle sager, men den skal dømmes på viljen til at rydde op.
EnglishA conference where the issues are properly debated will make it possible to straighten out misunderstandings, at the same time as perhaps improving upon certain points.
En konference, hvor spørgsmålene bliver drøftet, giver mulighed for at afklare uoverensstemmelser og samtidig måske forbedre visse punkter.
EnglishXenophobia and national and other forms of terrorism come under this heading and I hope that we shall have a chance to straighten things out here too.
Fremmedangst, statsterrorisme eller andre former for terrorisme hører med til dette område, og jeg håber, at der også her vil være chance for at bringe tingene i orden.