"palsy" Dänisch Übersetzung

EN

"palsy" auf Dänisch

EN

palsy {Substantiv}

volume_up

Synonyme (Englisch) für "palsy":

palsy
English

Beispielsätze für "palsy" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four.
Og de komme og bringe til ham en værkbruden der blev båren af fire.
EnglishWhen Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee!
Og da Jesus så deres Tro siger han til den værkbrudne: "Søn!
EnglishAnd there he found a certain man named Aeneas, which had kept his bed eight years, and was sick of the palsy.
Der fandt han en Mand ved Navn Æneas som havde ligget otte År til Sengs og var værkbruden.
EnglishBut that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,)
Men for at I skulle vide at Menneskesønnen har Magt på Jorden til at forlade Synder siger han til den værkbrudne:
EnglishWhether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?
Hvilket er lettest at sige til den værkbrudne: Dine Synder ere forladte eller at sige: Stå op og tag din Seng og gå?
EnglishAnd, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy: and they sought means to bring him in, and to lay him before him.
Og se nogle Mænd bare på en Seng en Mand som var værkbruden og de søgte at bære ham ind og lægge ham foran ham.
EnglishAnd, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee!
Og se de bare til ham en værkbruden som lå på en Seng; og da Jesus så deres Tro sagde han til den værkbrudne: "Søn!
EnglishBut that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house!
Men for at I skulle vide at Menneskesønnen har Magt på Jorden til at forlade Synder da siger han til den værkbrudne: Stå op og tag din Seng og gå til dit Hus!
EnglishAnd when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay.
Og da de ikke kunde komme nær til ham for Folkeskaren toge de Taget af hvor han var; og da de havde brudt Hul firede de Sengen ned hvorpå den værkbrudne lå.
EnglishBut that ye may know that the Son of man hath power upon earth to forgive sins, (he said unto the sick of the palsy,) I say unto thee, Arise, and take up thy couch, and go into thine house!
Men for at I skulle vide at Menneskesønnen har Magt på Jorden til at forlade Synder så sagde han til den værkbrudne: Jeg siger dig stå op og tag din Seng og gå til dit Hus!