"in" Dänisch Übersetzung

EN

"in" auf Dänisch

volume_up
in {Adv.}
DA
volume_up
in {Prp.}
DA

EN in
volume_up
{Adverb}

in (auch: indoors, inside)
volume_up
inde {Adv.}
After Rwanda, Burundi, Zaire and Congo, Togo is still today in a state of crisis.
Efter Rwanda, Burundi, Zaire og Congo er nu også Togo inde i en krise.
The textile and clothing industry is in a rapidly changing competitive environment.
Tekstil- og beklædningsindustrien er inde i en dynamisk konkurrencesituation.
The presidency referred to the importance of the environment in our dialogue.
Formandskabet var inde på vigtigheden af miljøet i vores dialog.
in (auch: behind)
volume_up
omme {Adv.}
And the seven years of plenteousness, that was in the land of Egypt, were ended.
Da Overflodens syv År som kom over Ægypten var omme
He puts his finger on a number of trouble spots in the area of road safety.
Cornelissen sætter fingeren på mange ømme punkter, der vedrører færdselssikkerheden.
At this point, I want to focus, in particular, on the bone of contention.
Jeg vil navnlig beskæftige mig med det ømme punkt.

Synonyme (Englisch) für "in":

in

Beispielsätze für "in" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
Derfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
EnglishAnd his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
Og Sakarias hans Fader blev fyldt med den Helligånd og han profeterede og sagde:
EnglishThis panel shows tools and filters to customize the search results that you see.
Dette panel viser værktøjer og filtre til tilpasning af de viste søgeresultater.
EnglishIt is important that we know who the actors are and what their credit rating is.
Det er vigtigt, at vi ved, hvilke aktører der findes, og hvilken bonitet de har.
EnglishMinorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
Mindretal og flertal skal have muligheder for udveksling af mennesker og kultur.
EnglishMr Rocard is a former very well-known French minister and indeed Prime Minister.
Hr. Rocard er en tidligere meget kendt fransk minister og sågar premierminister.
EnglishFirstly, cultural diversity and implementation of the principle of subsidiarity.
For det første den kulturelle mangfoldighed og indførelsen af nærhedsprincippet.
EnglishThe buying market, the selling market, the national market, the regional market?
Indkøbsmarkedet, salgsmarkedet, det internationale marked, det regionale marked?
EnglishI think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
Jeg tror, at vi har opholdt os længe nok ved dette punkt, og at alt er afklaret.
EnglishI should like to outline the main considerations that led us to this conclusion.
Jeg vil kort nævne de vigtigste overvejelser, der har ført til vores standpunkt.
EnglishWhat is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
Hvilken ramme er bedst egnet til at tage sig af ældre mennesker og handicappede?
EnglishSince then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Siden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget så snart som muligt.
EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Hr. Brittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Forsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.
EnglishThank you, Mr President-in-Office, for that very detailed and informative reply.
Mange tak, hr. formand for Rådet, for dette meget udførlige og informative svar.
EnglishNATO's bombardments, however, have merely worsened and aggravated the situation.
NATO ' s bombninger har imidlertid blot forværret og vanskeliggjort situationen.
EnglishAnd, of course, the Commission fully supports the declaration made by the Union.
Og Kommissionen tilslutter sig naturligvis fuldt ud denne erklæring fra Unionen.
EnglishThe spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
Det har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.
EnglishThere is no place here for a late and bad consultation, as is normally the case.
Der er ikke her plads til en forsinket og dårlig høring, som der plejer at være.
EnglishYou already know the situation, thanks to the decisions of the European Council.
Situationen er den, som De kender som følge af Det Europæiske Råds beslutninger.