"ice caps" Dänisch Übersetzung


Ergebnisse für „ice". „ice caps" ist noch nicht in unserem Wörterbuch enthalten.
EN

"ice caps" auf Dänisch

volume_up
ice {n.Sg.}
DA

EN ice
volume_up
{nur Singular}

ice (auch: ice cream, popsicle)
volume_up
is {en}
The Commission has put these funds on ice, saying that there is no legal basis for them.
Kommissionen har med henvisning til det manglende retsgrundlag lagt disse midler på is.
Climate change and the receding ice threaten their survival because they need ice cover for their nursing.
Klimaforandringerne og den vigende is truer deres overlevelse, da de har brug for isdække til ungerne.
Magnum ice creams, for example, are made of processed GM soya.
Magnum-is, som er lavet med bearbejdet gensoja.
ice
volume_up
is {en} (frossent vand)
The Commission has put these funds on ice, saying that there is no legal basis for them.
Kommissionen har med henvisning til det manglende retsgrundlag lagt disse midler på is.
Climate change and the receding ice threaten their survival because they need ice cover for their nursing.
Klimaforandringerne og den vigende is truer deres overlevelse, da de har brug for isdække til ungerne.
Magnum ice creams, for example, are made of processed GM soya.
Magnum-is, som er lavet med bearbejdet gensoja.

Synonyme (Englisch) für "ice":

ice

Ähnliche Übersetzungen für "ice caps" auf Dänisch

ice Substantiv
Danish
cap Substantiv
Danish

Beispielsätze für "ice caps" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe challenge of dealing with a hole in the ozone layer, melting ice caps, rising sea levels and climate change.
Europa har en ledende rolle at spille, når det gælder verdens styrelse.
EnglishThe Andean ice caps are in danger of disappearing altogether.
Andesbjergenes isgletsjere er tæt på helt at forsvinde.
EnglishThe ice caps are measurably melting.
EnglishThe melting of the polar ice-caps and tropical storms are deemed to be the result of greenhouse gases which, in the main, are directly produced by our factories.
Gletschere smelter, vi oplever tropiske orkaner som et resultat af drivhusgasserne, som for størstedelens vedkommende hidrører direkte fra vores industrivirksomheder.