"I have noticed" Dänisch Übersetzung

EN

"I have noticed" auf Dänisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "I have noticed" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "I have noticed" auf Dänisch

I Pronomen
Danish
to have Verb
to notice Verb

Beispielsätze für "I have noticed" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIs it available, because I have noticed that many MEPs have not seen this text?
Er den til disposition, for jeg fornemmer, at mange kolleger ikke har set denne tekst.
EnglishI have noticed that these are not evenly distributed on a number of counts.
Jeg konstaterer, at denne fordeling ikke er helt afbalanceret på en række punkter.
EnglishMadam President, I have noticed that there are not just a few minor linguistic errors.
Fru formand, jeg har konstateret, at der ikke er tale om mindre sproglige fejl.
EnglishIt is precisely this involvement that I have noticed among grassroots support.
Netop dette engagement har jeg konstateret i de forløbne år i mit bagland.
EnglishLet us now deal with some rather more serious matters that I have noticed.
Men lad os nu beskæftige os med nogle lidt mere seriøse emner, som jeg satte pris på.
EnglishYet, I have noticed that proposals have also been moved here to reduce the budget.
Jeg konstaterer samtidig, at der er forslag om at nedsætte budgettet.
EnglishI have noticed that they are working hard to qualify as full members of the EU.
Jeg har lagt mærke til, at de arbejder hårdt for at blive kvalificeret som fulde medlemmer af EU.
EnglishI have noticed that too in most meetings; actually we are not so far apart.
Jeg har da også i de fleste indlæg mærket, at man egentlig ikke ligger så langt fra hinanden.
EnglishBut it is worth fighting and so far I have noticed that everyone is ready to do just that.
Det er umagen værd at kæmpe for det, og indtil nu har jeg mærket, at alle er rede til det.
EnglishI have noticed over the last few years that this arrangement does not work entirely satisfactorily.
Jeg har allerede i flere år konstateret, at denne procedure ikke fungerer helt godt.
EnglishI have noticed that recent events have borne out my predictions on 15 March and 3 May.
Jeg konstaterer, at der i den seneste tid er sket nøjagtigt det, jeg forudsagde den 15. marts og 3. maj.
EnglishI have noticed that many people have similar problems.
Jeg har konstateret, at der er mange, der har tilsvarende problemer.
EnglishOn two visits I have noticed that a huge commitment is being made to represent Europe well.
Under to besøg bemærkede jeg, at man dér forsøger at repræsentere Europa godt med et uhyre stort engagement.
EnglishI have noticed that recent events have initially borne out what I predicted on 15 March and 3 May.
Jeg kan konstatere, at der i den seneste tid er sket det, som jeg forudsagde den 15. marts og den 3. maj.
EnglishI have noticed that there are two trends of opinion, with opposing approaches, on this issue.
Jeg har konstateret, at der er to forskellige holdninger med modsatrettede forslag i forbindelse med dette spørgsmål.
EnglishOn a final note, I have noticed that the Commission was rather reluctant to add a statement to the Council position.
Jeg håber, De vil gøre det i henhold til den sædvanlige procedure i samråd med Europa-Parlamentet.
EnglishThere is something I want to tell you because I have noticed a mood of pessimism in many of the speeches we have heard here.
Jeg har imidlertid bemærket mig en vis pessimistisk tone i mange af de indlæg, vi har hørt i dag.
EnglishFinally, I have noticed that cooperation between the Council, the Commission and Parliament has been good to date.
Endelig har jeg bemærket, at der til dato har været et udmærket samarbejde mellem Rådet, Kommissionen og Parlamentet.
EnglishWhat I have noticed is that there is a kind of reversal in the assessment of developments, particularly on the financial market.
Jeg har lagt mærke til, at der er sket et omslag i bedømmelsen af udviklingerne, især på finansmarkedet.
EnglishI have noticed that words like solidarity, assistance, and cooperation are often bandied about in the Chamber.
De 15 gamle medlemsstater brugte artikel 23 i tiltrædelsestraktaten mellem Polen og EU til at fremme deres egne interesser.

Lerne weitere Wörter

English
  • I have noticed

Suche weitere Wörter im Chinesisch-Deutsch Wörterbuch.