"I have had" Dänisch Übersetzung

EN

"I have had" auf Dänisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "I have had" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "I have had" auf Dänisch

I Pronomen
Danish
to have Verb
to have Verb

Beispielsätze für "I have had" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMr Sakellariou, I have had it confirmed that it was adopted by a large majority.
Hr. Sakellariou, det bekræftes, at dette punkt blev vedtaget med stort flertal.
EnglishPersonally, I have had occasion to get genuinely excited about some cases.
Personlig har jeg haft grund til at være virkelig begejstret i visse tilfælde.
EnglishI have had no satisfactory answers as to what this calculation is based upon.
Jeg har ikke fået noget tilfredsstillende svar på, hvad denne beregning er baseret på.
EnglishI have had the pleasure and the honour of leading several visits to various countries.
Jeg har haft den fornøjelse og ære at lede nogle af besøgene i de forskellige lande.
EnglishI have had the pleasure of Your Excellency also hearing my explanations of vote.
Jeg har haft den glæde, at også Deres velbårenhed har fulgt med i mine stemmeforklaringer.
EnglishNew management is now in place, with which I have had some incredibly productive meetings.
Der er nu kommet en ny ledelse, og jeg har haft nogle utrolig gode møder med den.
EnglishThe reason I ask this is that I have had widely divergent information.
Eller var det marinefartøjer, der blev anvendt til handels- og transportformål?
EnglishSecondly, I have had no negative feedback regarding the enlargement process.
For det andet har jeg ikke modtaget negative reaktioner vedrørende udvidelsesprocessen.
EnglishEven though I arrived late, I have had both an answer and a chance to reply.
På trods af, at jeg kom for sent, så får jeg både svar og desuden replik.
EnglishI still do not really think that I have had an answer to the questions I put.
Alligevel synes jeg ikke rigtig, jeg har fået svar på de spørgsmål, som jeg har stillet.
EnglishI will get back to you on the detail when I have had a chance to study the matter.
- Jeg vil vende tilbage til Dem, når jeg har haft mulighed for at undersøge sagen nærmere.
EnglishThis is the third time that I have had the opportunity to discuss ASEM in Parliament.
Dette er tredje gang, jeg har lejlighed til at drøfte ASEM i Parlamentet.
EnglishI have had the opportunity to speak with many, many hundreds of European citizens.
Jeg havde her lejlighed til at tale med mange, mange hundrede borgere.
EnglishAs a doctor, I have had the opportunity to study this health problem.
Som læge har jeg haft lejlighed til nærmere at undersøge dette sundhedsproblem.
EnglishI have had the opportunity of watching the Conference of Presidents in action.
Jeg har haft lejlighed til at se denne Formandskonference i aktion.
EnglishMadam President, I have had a dream which concerns the Ramos report on fisheries.
Fru formand, i forbindelse med fru Miguélez Ramos ' betænkning om fiskeriet havde jeg en drøm.
EnglishI have had 54 meetings of the Bureau of the House, treating 934 agenda items.
Jeg har repræsenteret Parlamentet ved 12 møder i Det Europæiske Råd.
EnglishUnfortunately, it was in French, but I have had it translated, so now I understand it too.
Desværre var det på fransk, men jeg har fået det oversat, så nu forstår jeg det også.
EnglishThe best replies I have had up to now have been from Commissioner Van den Broek.
Indtil nu har jeg fået de bedste svar af kommissær Van den Broek.
EnglishAs a member of this House, I have had cases brought to my attention.
Som medlem af Parlamentet er jeg blevet gjort opmærksom på forskellige sager.

Lerne weitere Wörter

English
  • I have had

Suche weitere Wörter im Dänisch-Deutsch Wörterbuch.