"hidden" Dänisch Übersetzung

EN

"hidden" auf Dänisch

EN hidden
volume_up
{Adjektiv}

hidden
volume_up
gemt {Adj.}
One hopes that it is hidden somewhere in the Commission accounts.
Man må håbe, at dette beløb er gemt et eller andet sted i Kommissionens regnskaber.
A tiny piece of difficult-to-read information, hidden on the back of the product wrapper.
En forskræmt oplysning, svær at læse og gemt på bagsiden af emballagen.
Hvis det findes, så har det gemt sig godt.
hidden (auch: in disguise)
volume_up
skjult {Adj.}
At present, warnings are cleverly hidden by displays or coloured packaging.
I øjeblikket bliver advarslerne snedigt skjult ved hjælp af kulørte pakker.
Discrimination against untouchables is, according to them, a hidden form of apartheid.
Diskriminationen af de kasteløse er ifølge dem selv skjult apartheid.
The Western fear of Russia, even though it is often hidden, is perfectly real.
Vestens frygt over for Rusland, også selvom den ofte er skjult, er fuldstændig reel.

Synonyme (Englisch) für "hidden":

hidden

Beispielsätze für "hidden" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt should no longer be possible to ignore issues which have long been kept hidden.
Ingen skal længere kunne ignorere de spørgsmål, som så længe er blevet fortiet.
EnglishAt present, warnings are cleverly hidden by displays or coloured packaging.
For tiden skjules advarslerne fikst af en smart opstilling eller en farvestrålende pakke.
EnglishThere is a huge hidden minority of people that are harassed and victimised at borders.
For det andet har Kommissionen ydet et meget værdifuldt bidrag til substantielle spørgsmål.
EnglishThis is a momentous development hidden away as usual behind dry jargon.
Jeg mener, at det ville være bedre at benytte subsidiaritetsprincippet.
EnglishEnvironmental issues are all too often hidden away in development work.
Vi har én ramme for AVS-samarbejdet, og den fungerer aldeles udmærket.
EnglishDo we have to come armed with Article 272 hidden up our sleeve?
Behøver vi absolut at være bevæbnet med artikel 272, som vi skjuler i ærmet?
EnglishWhy, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days?
Hvorfor har ej den Almægtige opsparet Tider hvi får de som kender ham ikke hans Dage at se?
EnglishWhen righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden.
Når retfærdige jubler er Herligheden stor vinder gudløse frem skal man lede efter Folk.
EnglishThis must be made public knowledge and not hidden behind a shroud of 'trade secrecy '.
Denne viden skal være offentligt tilgængelig og ikke skjules bag sløret " forretningshemmelighed ".
EnglishFor this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off.
Thi Budet som jeg i Dag pålægger dig er dig ikke ufatteligt og er heller ikke langt borte.
EnglishThey have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
Thi se dine Fjender larmer dine Avindsmænd løfter Hovedet
EnglishThe wicked man travaileth with pain all his days, and the number of years is hidden to the oppressor.
Den gudløse ængstes hele sit Liv de stakkede År en Voldsmand lever;
EnglishA baby survived, but only because it had been hidden in a cupboard just as the men entered the flat.
En baby overlevede kun, fordi den i tide kunne skjules i et skab.
EnglishThere is also the Europe of the regions which remains hidden away.
Bag ved dette skjuler sig også stadig regionernes Europa.
EnglishOr as an hidden untimely birth I had not been; as infants which never saw light.
EnglishIn this resolution, too, the problematic nature of the choice for EMU is swept aside, but hidden.
Også i den foreliggende beslutning bliver det problematiske ved valget af ØMU fejet ind under tæppet.
EnglishThis is the fundamental issue hidden behind the joint resolutions put forward for the vote.
Det er dette væsentlige spørgsmål, der formørker de fælles beslutningsforslag, der forelægges til afstemning.
EnglishSome of the documents of the Council and the Commission are still hidden from the public and Parliament.
En del af Rådets og Kommissionens dokumenter afskærmes stadig fra offentligheden og Parlamentet.
EnglishThey have hidden the Thai flu for maybe two months.
De har hemmeligholdt den thailandske influenza i op mod to måneder.
EnglishPaper is accommodating, but one must also learn to read between the lines and look for the hidden meaning.
Papir er tålmodigt, men man skal lære at lægge papiret til side og se, hvad der gemmer sig bag det.