"to break into" Dänisch Übersetzung

EN

"to break into" auf Dänisch

EN to break into
volume_up
{Verb}

Ähnliche Übersetzungen für "to break into" auf Dänisch

break Substantiv
to break Verb
into Präposition

Beispielsätze für "to break into" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
EnglishIt is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
Det er også helt klart, at der skal ske et stilbrud, for at sige det mildt.
EnglishOur society must break away from the outdated system of school, work and pension.
Vores samfund må frigøre sig fra det forældede system: skoletid, arbejdstid, pension!
EnglishThe nomination procedure is underway and could be concluded before the summer break.
Udnævnelsesproceduren er i gang og skulle kunne afsluttes inden sommerferien.
EnglishUnder your reforms you will break the link between production and subsidy.
I henhold til Deres reform vil De bryde forbindelsen mellem produktion og støtte.
EnglishThe intended objective of the content is to break up national constituencies.
Det mål, man i virkeligheden går efter, er at jagte de nationale valgkredse.
EnglishAs my colleague Mr Langen said, you have to break through the steel defences.
De skal - som det blev udtrykt af min kollega Langen - flænge et stålskjold.
EnglishHe did not take this long-awaited step, which is needed to break the current deadlock.
Han gjorde ikke det, man forventede, for at komme ud af det aktuelle dødvande.
EnglishI would like to make one protest in order not to break with my tradition.
Hr. formand, for ikke at bryde med mine traditioner vil jeg komme med en protest.
EnglishThe joint review will take place after the summer break, presumably in September.
De omhandlede aftaler står imidlertid ikke i rimeligt forhold til målene.
EnglishAnd the only way to break the Member States ' resistance is by working jointly.
Og kun i fællesskab vil det kunne lade sig gøre at bryde modstanden hos medlemsstaterne.
EnglishBut it needs economic success, otherwise nationalism will break out there again.
Men regeringen har brug for økonomisk succes, ellers vil der igen opstå nationalisme dér.
EnglishPlease ask Parliament, therefore, whether it thinks we should take a break.
Jeg vil derfor bede Dem høre Parlamentet, om det mener, vi skal afbryde afstemningen.
EnglishWithout this, there is a further risk that civil war will break out again.
I modsat fald er der fornyet risiko for, at borgerkrigen vil blusse op igen.
EnglishDo n't worry, we do n't break the law but we get results and we can prove it.
Vær ikke bekymret, vi bryder ikke loven, men vi opnår resultater, og vi kan bevise det.
EnglishBut nor should economic interest in the short term break this unanimity.
Men heller ikke økonomiske interesser på kort sigt må nedbryde denne enighed.
EnglishThis has led to a situation where we have had to establish a special fleet to break the ice.
Dette har ført til, at vi har måttet etablere en speciel flåde, der bryder isen.
EnglishI hope that this debate will break through the indifference of the international community.
Jeg håber, at denne debat gør op med det internationale samfunds ligegyldighed.
EnglishThey want nothing more than for this Union to break down into a free trade area.
De ønsker ikke andet, end at Unionen bliver til et frihandelsområde.
EnglishThe Commission wants to break the link between economic growth and transport growth.
Kommissionen ønsker at bryde forbindelsen mellem økonomisk vækst og vækst i transporten.