"breach" Dänisch Übersetzung

EN

"breach" auf Dänisch

volume_up
breach {Subst.}

EN breach
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

I wish to know whether this action constitutes a breach of the privileges of this House.
Jeg ønsker at vide, om denne handling udgør et brud på Parlamentets privilegier.
I regard that as a gross breach of the privileges of this House.
Det betragter jeg som et groft brud på Parlamentets privilegier.
I believe that the decision taken was in breach of Parliament's own Rules of Procedure.
Jeg anser beslutningen for at være et brud på Parlamentets egne regler.

2. Im übertragenen Sinne

I suspect this is a breach of the rules of the interinstitutional agreement.
Det er vist en overtrædelse af reglerne for den interinstitutionelle aftale.
It is only if there has been a breach of obligations under the WTO.
Det er kun, hvis der er tale om en overtrædelse af forpligtelserne i forbindelse med WTO.
Can the Commission comment on whether this is a breach of EU competition rules?
Hvorvidt er dette efter Kommissionens opfattelse en overtrædelse af EU ' s konkurrenceregler?

Synonyme (Englisch) für "breach":

breach

Beispielsätze für "breach" auf Dänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis insidious ethical breach is a step into a future that fills us with horror.
Et snigende etisk digebrud er også et skridt ind i en fremtid, som fylder os med gru.
EnglishIn the event there is absolutely no serious and persistent breach in Austria.
Der har i dette tilfælde ikke været alvorlige og vedvarende overtrædelser i Østrig.
EnglishAnd we hear it said that a joint solution would be a breach of national sovereignty.
Det siges endvidere, at en fælles løsning krænker nationalstatens suverænitet.
EnglishEven a small earthquake in the Cumbrian region could breach the storage tanks.
Endog et lille jordskælv i Cumbria-området kunne forårsage revner i oplagringstankene.
EnglishWe are opening up an enormous breach in our defences against the death penalty.
Vi er ved at lave et forfærdeligt hul i vores forsvar mod dødsstraffen.
EnglishMoreover, it is in breach of the principles of the EU Charter of Fundamental Rights.
Desuden er det i strid med principperne i EU ' s charter om grundlæggende rettigheder.
EnglishIn practice this curtails the right of asylum and is in breach of the Geneva Convention.
Det er reelt en indskrænkning af asylretten, som strider imod Genève-konventionen.
EnglishEquatorial Guinea is in clear breach of every human rights convention it has signed.
Ækvatorialguinea bryder alle de menneskerettighedskonventioner, landet har underskrevet.
EnglishThese are dubious legal methods of combatting a breach of international law.
På den måde bekæmpes internationale retsbrud med tvivlsomme retsmidler.
EnglishAs we all know, this is a breach open to all manner of misinterpretation and abuse.
Vi ved, at dette åbner vejen for alle mulige undtagelser og omgåelser.
EnglishWill he take action against France if it is found to be in breach of the Treaties?
Vil han lægge sag an mod Frankrig, hvis der er tale om traktatbrud?
EnglishLate payments are a breach of contract even when it is the Commission which is late paying.
Forsinket betaling er også kontraktbrud, når Kommissionen betaler for sent!
EnglishThe Commission has clearly lost no time in stepping into the breach this opened up.
Kommissionen har tydeligvis ikke spildt tiden og er trådt ind i det hul, som dette har åbnet.
EnglishPresence in Nigeria, for example, is not a licence to breach human rights.
At være til stede for eksempel i Nigeria legitimerer ikke krænkelse af menneskerettigheder.
EnglishCountries - particularly Belgium - are in breach of human rights standards.
Lande - særligt Belgien - overtræder menneskerettighedsstandarderne.
EnglishHe apologises for his absence and has asked me to step into the breach.
Han undskylder sit fravær og har bedt mig springe til i stedet for ham.
EnglishLet me reply to the suggestion that somehow there was a breach of confidentiality.
Medlemsstaterne modtog Kommissionens arbejdsdokument inden min pressekonference den 23. februar.
EnglishSo it is now up to the European Parliament's Fisheries Committee to step in to fill this breach.
Så nu er det op til Parlamentets Fiskeriudvalg at træde til og stoppe hullet.
EnglishIt would also be in breach of the normal procedures envisaged by the Treaty.
Proceduren ville desuden være i strid med de normale procedurer, der er foreskrevet i traktaten.
EnglishBoth the Sudanese Government troops and the rebels are in breach of the ceasefire agreements.
Både tropper fra Sudans regering og oprørerne bryder våbenhvileaftalerne.