"unsere" Schwedisch Übersetzung

DE

"unsere" auf Schwedisch

SV
volume_up
uns {Pron.}
SV
SV

DE unsere
volume_up
{Pronomen}

unsere (auch: unser)
volume_up
vår {Pron.}
Unsere Mobilität darf sich nicht negativ auf unsere Gesundheit bzw. unsere Umwelt auswirken.
Vår rörlighet får inte ha skadliga effekter på vår hälsa eller vår miljö.
Wir verteidigen unsere eigene Persönlichkeit, unsere Auffassungen, unsere Zivilisation.
Vi försvarar vår egen personlighet, våra egna åsikter och vår egen civilisation.
Das braucht unsere Kraft, unsere politische, finanzielle und auch materielle Kraft.
Den behöver vår kraft och vår politiska, finansiella och materiella kraft.

Synonyme (Deutsch) für "uns":

uns

Beispielsätze für "unsere" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanEs gibt jedoch einen Punkt, in dem unsere Fraktion eine andere Ansicht vertritt.
Det gäller punkt 29, ifrågasättandet av Belgiens f.d. justitieminister Wathelet.
GermanIch bitte Sie, Frau Roth-Behrendt unsere besten Genesungswünsche zu übermitteln.
Jag ber att ni till Roth-Behrendt framför våra önskningar om en snar förbättring.
GermanIch hoffe daher, Sie werden unsere diesbezüglichen Änderungsanträge unterstützen.
Jag hoppas därför att ni vill stödja våra ändringsförslag, vilka handlar om det.
GermanUnd wir bitten unsere Bürger doch nicht doppelt für ein und dasselbe zur Kasse.
Och vi skall väl ändå inte låta våra medborgare betala två gånger för samma sak.
GermanAußerdem selbstverständlich unsere Verbraucher sowie Bibliotheken, Schulen usw.
Sedan har vi naturligtvis också våra konsumenter och även bibliotek, skolor, osv.
GermanDieser Bericht enthält keine neuen Vorschläge, um unsere Arbeitsplätze zu retten.
Det här betänkandet innehåller ingenting nytt när det gäller att rädda våra jobb.
GermanUnsere Konkurrenten stärken also ihre Unternehmen und erobern neue Marktanteile.
Våra konkurrenter kommer alltså att stärka sina företag och vinna marknadsandelar.
GermanWir dürfen unsere positive Aktion in dieser Richtung also nicht vernachlässigen.
Det är således nödvändigt att se till att vi agerar positivt i det avseendet.
GermanUnsere Botschaften an die Bürger und den Rat sind unklar und nicht glaubwürdig.
Våra budskap till medborgarna och rådet blir diffusa och inte särskilt trovärdiga.
GermanMit der Erweiterung kommen auf alle unsere Institutionen große Veränderungen zu.
Utvidgningen kommer att medföra betydande förändringar för alla våra institutioner.
GermanUnsere Handelspartner müssen von der Notwendigkeit dieser Themen überzeugt werden.
Våra handelspartners måste också bli övertygade om nödvändigheten av dessa ämnen.
GermanDas trifft auch auf unsere Beziehungen zum parlamentarischen Petitionsausschuss zu.
Samma sak gäller våra förbindelser med parlamentets utskott för framställningar.
GermanDas sind die Mindestvoraussetzungen, damit wir unsere Arbeit fortführen können.
Vi måste följa åtminstone dessa principer för att kunna fortsätta vårt arbete.
GermanIch hoffe, dass auch die Hamas-geführte Regierung unsere Botschaften versteht.
Jag hoppas också att den Hamasledda regeringen å sin sida förstår vårt budskap.
GermanUnsere Sozialschutzsysteme müssen aber auch auf natürlichen Solidaritäten beruhen.
Men våra system för social trygghet måste också utmärkas av naturlig solidaritet.
GermanWas unsere Entwicklungszusammenarbeit anbetrifft, ist das kein so großes Problem.
När det gäller vårt samarbete för utveckling är det inte något omfattande problem.
GermanWir werden außerdem über unsere konkreten Maßnahmen auf diesem Gebiet informieren.
Vi kommer också att informera dem om EU: s konkreta terroristbekämpningsåtgärder.
GermanDaher sollte unsere Zusammenarbeit im Bereich Außenpolitik weiterentwickelt werden.
Därför bör vårt samarbete på det utrikespolitiska området utvecklas ytterligare.
GermanIch möchte, dass unsere Entwicklungshilfeprogramme die weltweit besten sind.
Jag vill att vårt program för utvecklingsbistånd skall vara det bästa i världen.
GermanDas ist unsere feste Absicht, und es wird im nächsten Jahr Vorschläge geben.
Vi har för avsikt att göra detta, och vi kommer att lägga fram förslag nästa år.