"unnötigerweise" Schwedisch Übersetzung

DE

"unnötigerweise" auf Schwedisch

DE unnötigerweise
volume_up
{Adverb}

unnötigerweise (auch: vergeblich)
Dies könnte derartige Rechtsvorschriften in Zukunft unnötigerweise aushöhlen.
Sådana bestämmelser kan i onödan komma att undermineras i framtiden.
Ferner halte ich es nicht für richtig, die Menschen selbst unnötigerweise hin- und herzuschieben.
Vidare anser jag att det är oklokt att flytta runt människorna själva i onödan.
Er könnte sogar völlig unnötigerweise negative Gefühle, Entrüstung und eine Menge Ärger verursachen.
Det skulle faktiskt kunna väcka misstämning, förbittring och en hel del problem helt i onödan.

Beispielsätze für "unnötigerweise" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanDer Bürger erfährt dies gerade als Absicht Brüssels, sich unnötigerweise in alles einzumischen.
Medborgarna uppfattar det här som onödig beställsamhet från Bryssel.
GermanÄnderungsantrag 20 könnte sich unnötigerweise störend auf die Verordnung auswirken.
När det gäller ändringsförslag 20 menar jag att detta rubbar jämvikten i förordningen utan särskild anledning.
GermanDas hat unnötigerweise Hunderttausenden von Menschen das Leben gekostet.
Det kostade hundratusentals människoliv för mycket.
GermanAutos bleiben extrem gefährlich, und das unnötigerweise.
Bilar är fortfarande alltför farliga utan att det är nödvändigt.
GermanSchließlich müssen wir Politiker die Meinungsfreiheit verteidigen und sie nicht unnötigerweise und unvorsichtig einschränken.
Slutligen skall vi politiker försvara yttrandefriheten, inte onödigtvis och oförsiktigt inskränka den.
Germanischen Staats- und Regierungschefs anfangs unnötigerweise Steine in den Weg gelegt worden.
Totalt sett har dock Europas stats- och regeringschefer givit er en start med en onödig uppförsbacke.
GermanDer Bericht mischt sich unnötigerweise in die Definition von erneuerbarer Energie ein, indem der Torf zur Sonderfrage erhoben wird.
Betänkandet koncentrerar sig onödigt mycket på definitionen av förnybar energi genom att lyfta fram torven till en särfråga.
GermanDie Erklärung der Kommission zu allgemeinen Kürzungen in der Fischereiindustrie innerhalb Europas hat die Fischer unnötigerweise in eine Alarmstimmung versetzt.
Kommissionens uttalande om svepande neddragningar i fiskerinäringen i hela Europa oroade fiskarna onödigtvis.
GermanDie Zentralverwaltung versucht, wie Frau Ojala und Frau Ryynänen festgestellt haben, unnötigerweise, die Entscheidungsbefugnis an sich zu ziehen.
Centralförvaltningen strävar till, alldeles som Ojala och Ryynänen konstaterade, att få alltför stor beslutanderätt åt sig själv.
GermanWenn ich die Vorschläge der Grünen ansehe, so kommt mir das Grauen bei all den Tausenden Tierversuchen, die dadurch unnötigerweise zusätzlich nötig werden!
Jag ryser vid tanken på alla de tusentals djurförsök – samtliga onödiga – som skulle behöva genomföras om förslagen från De gröna skulle antas.
GermanAber eine zwingende Logik ist nicht erkennbar, wenn bei der Richtlinie viele Inhalte nun unnötigerweise - so sehe ich das - doppelt eingefordert werden.
Men man kan inte märka någon tvingande logik i att man genom direktivet nu onödigtvis - som jag ser det - tar upp en stor del av innehållet två gånger.
GermanUnd darüber hinaus sagt das Weißbuch unnötigerweise, dass der Rat am Ende der Übergangsperiode über die Annahme der Haushaltsordnung entscheiden kann.
Dessutom påpekas i vitboken på ett onödigt sätt att rådet i slutet av mellanperioden kommer att ta ställning till om det skall godkänna budgetförordningen.
GermanWir würden zudem unnötigerweise einige der ärmsten Begünstigten bestrafen, da von einer solchen Maßnahme in erster Linie Delegationen in 30 AKP-Ländern betroffen wären.
Det kommer också på ett onödigt sätt att straffa vissa av de fattigaste biståndsmottagarna, eftersom de delegationer som drabbas mest finns i de 30 AVS-staterna.
GermanVielleicht verkomplizieren wir damit nur unnötigerweise ein Verfahren, das das Parlament nach erfolgter Beschlußfassung eigentlich so schnell wie möglich hinter sich lassen sollte.
Kanske är det så att vi krånglar till denna process ytterligare i ett ärende som faktiskt borde ha kunnat lämna parlamentet så fort som möjligt efter det att beslut hade tagits.
GermanWir müssen sorgfältig darauf achten, dass unsere Grundfreiheiten nicht verletzt werden und dass wir nicht unnötigerweise im Namen der Terrorismusbekämpfung unsere Rechte aufs Spiel setzen.
Vi måste vara vaksamma när det gäller att se till att våra grundläggande friheter inte överträds och att vi inte komprometterar våra rättigheter på ett olämpligt sätt i kampen mot terrorismen.
GermanVom Inhalt des Berichts her ist es ratsam, das Ziel der einheitlichen Anpassung nicht unnötigerweise durch vage Systeme zur Wiederverwendung von Verpackungen auf nationaler Ebene zu gefährden.
Utifrån det betänkande vi nu diskuterar skulle det vara bra om målsättningen med enhetlig anpassning inte onödigtvis äventyrades av svaga återanvändningssystem för förpackningar på nationell nivå.