"trojanisches Pferd" Schwedisch Übersetzung

DE

"trojanisches Pferd" auf Schwedisch

DE trojanisches Pferd
volume_up
{Neutrum}

trojanisches Pferd
Er sagte, dass aus unserer Sicht zu hoffen ist, dass die neuen Mitgliedstaaten nicht als Trojanisches Pferd agieren werden.
Han sade att vi får hoppas att de nya medlemsstaterna inte agerar som en trojansk häst.
Daß sich unter diesen Ländern ein EU-Mitglied, ein wahrhaftes Trojanisches Pferd, befindet, finde ich besonders betrüblich.
Jag tycker personligen att det är beklagligt att bland dessa länder finna en av unionens medlemsstater, en verklig trojansk häst.
Kurzum, es handelt sich um ein Trojanisches Pferd, das den Charakter des Berichts ändern und stürmische Entwicklungen auslösen würde.
Kort sagt, det är fråga om en trojansk häst, som kommer att förändra innebörden i betänkandet och släppa alla Eolus vindar lösa.

Ähnliche Übersetzungen für "trojanisches Pferd" auf Schwedisch

Pferd Substantiv

Beispielsätze für "trojanisches Pferd" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanDieses Prinzip wird als Trojanisches Pferd bezeichnet.
Jag hoppas att Reino Paasilinna har möjlighet att närvara.
GermanWir können nicht hinnehmen, dass die notwendige internationale Neuordnung des Eisenbahnverkehrs als Trojanisches Pferd zur Aufweichung des nationalen Rechts benutzt wird.
Detta skulle åtminstone förtjäna en seriös utvärdering av de olika erfarenheterna av denna modell hittills och av de initiala effekterna av ett öppnande av marknaden innan några nya åtgärder vidtas.