"traurig" Schwedisch Übersetzung

DE

"traurig" auf Schwedisch

DE traurig
volume_up
{Adjektiv}

traurig (auch: kläglich, beklagenswert)
volume_up
ledsen {Adj.}
Frau Klamts Bemerkungen und ihre Auslegung stimmen mich traurig.
Klamts anmärkningar och hennes tolkning gjorde mig ledsen.
Ich bin traurig, weil deine Freundin Fiona dich verlassen hat.
Jag blev väldigt ledsen att höra om din flickvän Fiona dumpa dig.
Ich bin über diese Antwort vom Rat sehr besorgt und traurig.
Jag är mycket bekymrad och ledsen över detta svar från rådet.
traurig
Es ist traurig, dass sich uns nicht alle Abgeordneten dieses Hauses anschließen können.
Det är en sorglig dag när inte alla ledamöter av denna kammare kan göra detsamma.
Ich finde es traurig, daß das bisher noch niemand erwähnt hat.
Jag anser det vara en sorglig förlust att ingen har nämnt detta hittills.
Das Fazit ist traurig, Frau Kommissarin, und Sie können das auch nicht schön reden.
Detta är på det stora hela en sorglig historia, herr kommissionär, och ni kan inte göra det till något positivt.

Beispielsätze für "traurig" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanDie Bilanz der EU-Landwirtschaftspolitik ist aus Sicht der Landwirte sehr traurig.
Sett ur jordbrukarens synpunkt är bokslutet för EU: s jordbrukspolitik mycket trist.
GermanAber es ist doch traurig, wie die Kommission nach wie vor mit Kritikern umgeht.
Men det är ändå sorgligt hur kommissionen fortfarande behandlar kritiker.
GermanEs ist doch traurig, daß wir gegenwärtig den Eindruck haben, zu nichts nutze zu sein.
Det är trots allt synd att vi i dag har intrycket att vi inte tjänar någonting till.
GermanEs ist traurig, wenn 45-Jährige bei Bewerbungen nicht mehr berücksichtigt werden.
Det är beklagansvärt när det inte längre är intressant att anställa dem som har fyllt 45.
GermanDie Schließung der Renault-Werke in Vilvoorde ist natürlich sehr traurig.
Nedläggningen av Renaultfabriken i Vilvoorde är självfallet mycket beklaglig.
GermanDas ist tief traurig, Herr Poettering, ich kann es Ihnen nicht erklären.
Det är mycket beklagligt, herr Poettering, och jag kan inte ge er någon förklaring.
GermanEin solches Unglück ist immer traurig, zumal dann, wenn es hätte verhindert werden können.
En sådan katastrof är alltid tragisk, särskilt om den hade kunnat förhindras.
GermanNoch nie, meine Damen und Herren, waren die Nachrichten so traurig.
Faktum är, mina damer och herrar, att verkligheten aldrig har varit så dyster.
GermanIch bin traurig, dass wir einander niemals als Erwachsene kennen gelernt haben.
Jag är besviken att vi aldrig fick lära känna varandra som vuxna.
GermanAls Engländer finde ich es traurig, dass die kornische Sprache im 18.
Som engelsman tycker jag att det är tragiskt att corniskan dog ut på 1700-talet.
GermanWir alle sind traurig über das enttäuschende Ergebnis des Volksentscheids.
Vi är alla ledsna över det tråkiga resultatet av folkomröstningen.
GermanMit dem traurig berühmten Lager Sangatt habe ich damit eine bedauerliche Erfahrung gemacht.
Jag har tyvärr fått uppleva detta i det beryktade lägret vid Sangatte.
GermanIch bin aber traurig darüber, dass in dieser Verfassung kein Gottesbezug enthalten ist.
Jag tycker dock att det är tråkigt att konstitutionen inte innehåller någon hänvisning till Gud.
GermanAls Abgeordnete aus Bayern und Deutschland bin ich tief traurig über dieses Abstimmungsergebnis.
Som ledamot från Bayern och Tyskland är jag djupt bedrövad över detta omröstningsresultat.
GermanEs wäre traurig gewesen, ein so wichtiges Thema nicht im Konsens verabschieden zu können.
Det hade varit sorgligt om vi inte kunnat slutbehandla och anta en så viktig fråga i samförstånd.
GermanLassen Sie mich zwei Punkte nennen, die mich tief traurig machen.
Jag måste säga att det finns två punkter som gör mig djupt bedrövad.
GermanHerr Präsident, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es lächerlich.
Herr ordförande, om det inte vore så sorgligt, så vore det löjligt.
GermanIch glaub, noch nie war ein Mädchen mit Martini in der Hand so traurig.
Hon är den sorgsnaste flickan som nånsin hållit i en Martini.
GermanMit einem Wort, meine Damen und Herren, das ist bedauerlich und traurig!
Med ett ord, mina damer och herrar, beklagligt och sorgligt!
GermanDeshalb sind wir angesichts der Geschehnisse der letzten Tage enttäuscht, bewegt und traurig.
Därför gör de senaste dagarnas händelser att vi känner oss frustrerade, upprörda och bedrövade.