"tätig" Schwedisch Übersetzung

DE

"tätig" auf Schwedisch

SV

DE tätig
volume_up
{Adjektiv}

tätig (auch: aktiv)
volume_up
aktiv {Adj.}
Das beginnt mit der Frage, wo sie als Union überhaupt tätig werden soll.
Den första frågan vi behöver ta upp är var den, som union, bör bli aktiv.
Han är inte längre aktiv inom förbundspolitiken.
Markieren Sie diesen Befehl, wenn das AutoFormat schon beim Schreiben von Text tätig werden soll.
Markera det här kommandot om funktionen AutoFormat ska vara aktiv redan när du skriver in texten.

Synonyme (Deutsch) für "tätig":

tätig

Beispielsätze für "tätig" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanInsofern der Appell an die Europäische Union, hier diplomatisch tätig zu werden.
Jag insisterar därför på att alla åtgärder från EU: s sida ska vara diplomatiska.
GermanDa ich selbst für eine Kommune tätig war, sind mir die realen Probleme bekannt.
Jag har arbetat för en lokal myndighet, så jag vet vad faktiska problem innebär.
GermanEs gehört zur modernen Gesellschaft, daß Menschen an mehreren Orten tätig sind.
Det är en del av det moderna samhället att vara verksam på flera olika ställen.
GermanDenn es wäre schon längst an der Zeit, dass die Regierungen hier tätig werden.
För det har länge varit på tiden att regeringarna börjar göra något åt detta.
GermanWarum ist IMG überhaupt nicht in der Lage, für uns vor Ort tätig zu werden?
Varför är IMG över huvud taget inte i stånd att agera för oss på ort och ställe?
GermanWir müssen den UNO-Sicherheitsrat auffordern, hier rasch und wirksam tätig zu werden.
Vi måste uppmana FN: s säkerhetsråd att agera snabbt och effektivt i denna fråga.
GermanErstens wird die Union in einem größeren Tätigkeitsfeld tätig sein als heute.
För det första kommer unionen att verka inom ett bredare arbetsfält än i dag.
GermanDie Europäische Union ist ja seit einer Reihe von Jahren in Paraguay tätig.
Europeiska unionen är verksam i Paraguay genom en räcka åtgärder sedan åratal.
GermanDeshalb erinnere ich besonders an die Schlußfolgerungen, auch hier tätig zu werden.
Därför vill jag särskilt erinra om slutsatserna, att man också här måste göra något.
GermanInformationsintensive Unternehmen sind wichtig, produktiv und meistens global tätig.
De informationsintensiva företagen är viktiga, produktiva och arbetar ofta globalt.
GermanDarin stimme ich Ihnen zu und hoffe, dass Sie in dieser Richtung tätig werden können.
Detta håller jag med om och jag hoppas att ni skall kunna arbeta i den riktningen.
GermanIn ihren Betrieben sind zwei Drittel aller europäischen Beschäftigten tätig.
I de företagen är två tredjedelar av alla europeiska arbetstagare anställda.
GermanDas ist eine interessante Frage, denn hier könnten wir ja unmittelbar tätig werden.
En intressant fråga, för här kan vi ju omedelbart påbörja våra aktiviteter.
GermanIch hoffe, die Caretaker -Kommission wird in dieser Richtung unterstützend tätig sein.
Jag hoppas att Caretaker -kommissionen kommer att vara stödjande i den riktningen.
GermanEinmal fordern wir, daß einige, die hier tätig werden, vereidigt werden sollen.
Vi kräver att de som kommer att vara verksamma på området avlägger en ed.
GermanDer Frauenhandel ist ein spezielles Tätig­keitsgebiet der organisierten Kriminalität.
Kvinnohandeln är en särskild verksamhet för den organiserade brottsligheten.
GermanWir sollten unbedingt in Serbien und auf dem westlichen Balkan tätig werden.
Jag anser att det är högst angeläget att vi gör något i Serbien och på västra Balkan.
GermanEs ermöglicht mir auch, hierher zu kommen und für meine Wähler tätig zu sein.
Det gör det också möjligt för mig att komma hit och göra mitt arbete för mina väljare.
GermanOffensichtlich reicht es da nicht aus, nur auf nationaler Ebene tätig zu werden.
Det är uppenbart att det inte går att vidta åtgärder på nationell nivå.
GermanDie Kommission muss die Mitgliedstaaten drängen, hier schnellstmöglich tätig zu werden.
Kommissionen måste pressa medlemsstaterna att lägga fram dem så snart som möjligt.