"sowohl" Schwedisch Übersetzung

DE

"sowohl" auf Schwedisch

SV

DE sowohl
volume_up
{Adjektiv}

sowohl
volume_up
både {Adj.}
Die europäische Zuckerproduktion ist sowohl effizient als auch wettbewerbsfähig.
Den europeiska sockerproduktionen är både effektiv och konkurrenskraftig.
Und dies betrifft sowohl den Überwachungsmechanismus als auch den Solidaritätsfonds.
Det här gäller både övervakningsmekanismen och Solidaritetsfonden.
Sowohl Gewerkschaften als auch Arbeitgeberverbände möchten, daß sie sich organisieren.
Både fackförbund och arbetsgivarorganisationer vill organisera dem.

Synonyme (Deutsch) für "sowohl":

sowohl

Beispielsätze für "sowohl" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanStammen die Stammzellen nicht sowohl aus erwachsenem als auch aus fötalem Gewebe?
Härrör stamcellerna inte bara från vuxna vävnader, utan även från fostervävnader?
GermanSie waren sowohl an der Eröffnung des Dialogs als auch an der Homepage beteiligt.
Ni deltog vid lanseringen och ni tillhör också deltagarna vad gäller hemsidan.
GermanSowohl die Persönlichkeitsrechte, die Bürgerrechte als auch die sozialen Rechte.
Det är mänskliga och medborgerliga rättigheter men även sociala rättigheter.
GermanHinsichtlich der Einhaltung gibt es sowohl gute als auch schlechte Nachrichten.
När det gäller följandet av lagstiftningen finns det goda och dåliga nyheter.
GermanDaher muss man die beiden Dinge sowohl unterschiedlich als auch als Ganzes sehen.
Men man måste ändå betrakta de båda på olika sätt och samtidigt tillsammans.
GermanEr hat Recht - dies ist sowohl eine Entscheidung für Frieden als auch für Demokratie.
Han har rätt – detta är ett val för fred, lika mycket som ett val för demokrati.
GermanFrau Präsidentin, ich habe sowohl den Ratspräsidenten als auch den Kommissar gehört.
Fru ordförande, jag lyssnade till ordföranden och till kommissionsledamoten.
GermanSie sind sowohl für die Kommission als auch für uns eine Zeitverschwendung.
Det är ett slöseri med kommissionens tid och det är ett slöseri med vår tid.
GermanHeute ist ein historischer Tag, sowohl für Zypern als auch für die Europäische Union.
Det är i dag en historisk dag för Cypern liksom för hela Europeiska unionen.
GermanSowohl im Rat als auch auf bilateraler Ebene gab es Bemühungen, diese Punkte zu klären.
Ansträngningar har gjorts i rådet och på bilateral nivå att lösa dessa frågor.
GermanMeines Erachtens fällt diese Aufgabe sowohl den Bürokraten als auch den Aktionären zu.
Jag anser att byråkraterna har en roll att spela här precis som aktieägarna.
GermanVertikale Beschränkungen können beides sowohl positiv als negativ beeinflussen.
Vertikala begränsningar kan påverka båda delarna positivt och negativt.
GermanDie Post ist sowohl ein gemeinwohlorientierter Dienst als auch eine Wirtschaftsaktivität.
Posten är en tjänst av allmänt intresse, men det är också en ekonomisk verksamhet.
GermanSowohl der luxemburgische als auch der britische Ratsvorsitz räumen ihr Vorrang ein.
Det luxemburgska och brittiska ordförandeskapet prioriterar denna fråga.
GermanDeshalb habe ich sowohl für Änderungsantrag 8 als auch für Änderungsantrag 5 gestimmt.
Därför har jag röstat för ändringsförslag 8 liksom för ändringsförslag 5.
GermanSchließlich werden in demselben Paket sowohl Patent- als auch Urheberrechte behandelt.
När allt kommer omkring behandlar samma paket patenträtt och upphovsrätt.
GermanSollten wir hier jedoch nicht eine ' sowohl/als auch'-Lösung anstreben?
Måste vi dock inte i det här fallet sträva efter en? och-och? -inställning?
GermanDas gilt sowohl für professionelle Sportler als auch für Amateure.
Detta bekräftades av domstolen i dess numera berömda utslag i målet Bosman 1995.
GermanWir sind sowohl ein wichtiger Teil der Lösung als auch des Problems.
Så vi killar är verkligen en del av lösningen precis som vi är en del av problemet.
GermanIn Südamerika gibt es alles, sowohl die ärmsten als auch die reichsten Menschen.
Här finns allt på denna jord, från de fattigaste till de rikaste.