"Schicksal" Schwedisch Übersetzung

DE

"Schicksal" auf Schwedisch

SV

DE Schicksal
volume_up
{Neutrum}

Schicksal (auch: Los, Geschick)
Meines Erachtens hat Europa ein Schicksal und diesem Schicksal gilt es zu folgen.
Jag anser att EU har ett öde, och att det måste följa sitt öde.
Endlich wird der Mensch gottähnlich selbst bestimmen...... über sein Schicksal.
För en gångs skull får människan en gudalik makt över sitt eget öde.
Das Schicksal Russlands ist seit Jahrhunderten mit dem des übrigen Europa verwoben.
Rysslands och övriga Europas öde har varit sammanflätat i århundraden.

Synonyme (Deutsch) für "Schicksal":

Schicksal

Beispielsätze für "Schicksal" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanBekanntlich wissen wir nichts vom Schicksal einiger Journalisten in der Ukraine.
Det är riktigt att vi inte känner till ödet för vissa journalister i Ukraina.
GermanGegenwärtig liegen uns keine neuen Hinweise zum Schicksal von Frau Betancourt vor.
Vi har ännu inte fått några lugnande nyheter om Ingrid Betancourts belägenhet.
GermanÜber das Schicksal der Laoten, die sie begleitet haben, weiß man hingegen nichts.
Vi vet emellertid ingenting om vad som hänt de laotier som reste med dem.
GermanWas Europa heute am meisten fehlt, ist das Vertrauen in sein eigenes Schicksal.
Det som saknas mest i Europa idag är förtroendet för den egna framtiden.
GermanWir bauen diese Einrichtungen nicht auf, um sie dann ihrem Schicksal zu überlassen.
Vi upprättar inte monopolföretag och släpper ut dem för att de skall bära eller brista.
GermanSie ist untrennbar mit dem Schicksal unserer und der nächsten Generationen verbunden.
Den är oskiljaktigt förbunden med ödet för vår och för nästa generation.
GermanNach unserer Abstimmung heute nachmittag wird der Vertrag seinem Schicksal überlassen sein.
Fördragets resa börjar efter den omröstning vi skall hålla i dag på eftermiddagen.
GermanHier geht es vorrangig um das Kernkraftwerk Ignalin und dessen weiteres Schicksal.
Det handlar här i högsta grad om kärnkraftverket Ignalina, och vad som skall ske med detta.
GermanHeute geht es um das tragische Schicksal der Menschen in Dagestan.
I dag handlar det om de tragiska omständigheterna för människorna i Dagestan.
GermanEin Hinweis auf das Schicksal, Springfluten oder außergewöhnliche Niederschläge reicht nicht aus.
Det räcker inte med att åberopa ödet, höga vattenflöden eller extrem nederbörd.
GermanWer also behauptet, man habe diesen Sektor einfach seinem Schicksal überlassen, irrt sich völlig.
Så de som påstår att vi låtit denna sektor gå under, misstar sig fullständigt.
GermanBesteht das Lebensziel, das menschliche Schicksal in der Unabhängigkeit der Zentralbank?
Livets mål, människans framtid, är det centralbankens oavhängighet?
GermanDas Europäische Parlament darf seinem Schicksal nicht gleichgültig gegenüberstehen.
Europaparlamentet kan inte vara likgiltigt för hans situation.
GermanDer zweite Bereich betrifft den Irak und darüber hinaus das Schicksal der Region.
Den andra frågan rör Irak och framför allt landets framtid.
GermanWir müssen unseren Egoismus ablegen und erkennen, dass unser Schicksal miteinander verbunden ist.
Vi måste skrota vår egoism och inse att våra öden är knutna till varandra.
GermanIch empfehle Ihnen den Film " Das Schicksal ", falls Sie ihn nicht bereits gesehen haben.
För det första, om ni inte redan har gjort det, rekommenderar jag att ni ser filmen Le Destin.
GermanDoch die Ereignisse hatten weder mit Schicksal noch mit Zufall etwas zu tun.
De var faktiskt inte en följd av vare sig ödet eller slumpen.
GermanDenn hier besteht ein Zusammenhang mit dem Schicksal des gesamten sozialistischen Systems Chinas.
Ty det är starkt förknippat med hur det går med hela det socialistiska systemet i Kina.
GermanWas auch immer morgen geschieht, für das Schicksal der Kommission sind mehrere verantwortlich.
Vad som än händer i morgon har denna kommissions lycka mer än en smed.
GermanIhr Schicksal wird auf Grundlage meines Gutachtens entschieden werden.
Om fyra veckor baserar en domare sitt beslut på vad jag skriver.