"nicht fortsetzen" Schwedisch Übersetzung

DE

"nicht fortsetzen" auf Schwedisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "nicht fortsetzen" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "nicht fortsetzen" auf Schwedisch

nicht Adverb
Swedish
nicht Partikel
Swedish
fortsetzen Verb

Beispielsätze für "nicht fortsetzen" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanWir wollen diese Debatte als Rat nicht nur fortsetzen, sondern auch intensivieren.
Vi i rådet vill inte bara fortsätta denna debatt, utan även fördjupa den.
GermanWenn sie die Maut nicht zahlen, werden sie angehalten und dürfen ihre Fahrt nicht fortsetzen.
Betalar de inte vägtullen stoppas de och hindras från att fortsätta resan.
GermanWir können die Aussprache leider nicht fortsetzen, weil wir keine Zeit mehr haben.
Vi kan inte låta debatten fortsätta, eftersom tiden är knapp.
GermanWir wollen diese Arbeit fortsetzen, aber nicht auf hinterhältige Weise.
Vi vill fullfölja detta arbete, men inte på ett försåtligt sätt.
GermanDas bedeutet nicht, daß wir diesen Dialog nicht fortsetzen müßten.
Detta innebär inte att vi inte behöver fullfölja denna dialog.
GermanWir sollten diese Politik nicht länger fortsetzen, sondern Ernst machen mit einer integrierten Politik.
Vi bör inte längre fortsätta med denna politik, utan göra allvar av en integrerad politik.
GermanWir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber wir werden ihn entschlossen fortsetzen und nicht umkehren.
En lång väg återstår att gå, men vi avser att förbli orubbliga, och vi tänker inte vända om.
GermanAllem Anschein nach wird sich diese Entwicklung nicht nur fortsetzen, sondern sogar beschleunigen.
Av allt att döma kommer denna utveckling inte bara att fortsätta, utan till och med att accelerera.
GermanLeider können wir die Zusammenarbeit nicht fortsetzen.
Det är olyckligt att vårt gemensamma arbete håller på att avslutas.
GermanWir können die Aussprache nicht fortsetzen, Herr Eisma, weil auf der Tagesordnung noch ein Thema steht.
Vi kan inte fortsätta debatten, Eisma, därför att vi har ytterligare en punkt på föredragningslistan.
GermanIch glaube, wir sollten diese Diskussion nicht fortsetzen.
Jag anser inte att vi bör fortsätta denna diskussion.
GermanIch glaube, daß wir diese Debatte nicht weiter fortsetzen können.
Jag tror att vi inte kan förlänga debatten.
GermanAber wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht fortsetzen, auch wenn wir jetzt alles unter einem neuen Mantel zusammenfassen.
Vi får dock inte upprepa tidigare misstag, även om allt nu slås ihop i en ny handling.
German- Die Debatte wollte ich eigentlich nicht fortsetzen.
Denna debatt ville jag egentligen inte fortsätta.
GermanAber ich kann diesen Lobgesang in den wenigen Minuten, die mir hier zur Verfügung stehen, nicht länger fortsetzen.
Men under de minuter som finns till mitt förfogande här, kan jag inte låta denna lovsång hålla på så länge.
GermanLeider kann ich diese Praxis heute nicht fortsetzen.
Tyvärr kan jag inte göra på det viset i dag.
GermanWir sollten diese Debatte jetzt nicht fortsetzen.
GermanIch möchte diesen Dialog nicht fortsetzen und bitte darum, grundsätzlich auf Verunglimpfungen zu verzichten.
Jag vill inte gå vidare med en dialog av det här slaget och jag skulle vilja be er att inte i något fall ge uttryck för liknande karakteriseringar.
GermanDas heißt nicht, dass wir unsere Zusammenarbeit nicht fortsetzen können, im Gegenteil, wir müssen zusammenarbeiten und unseren Dialog weiterführen.
Det innebär inte att vi inte kan förbättra vårt samarbete, tvärtom, vi måste samarbeta och föra vår dialog vidare.
GermanOhne einen Präzedenzfall schaffen zu wollen, da wir die Debatte nicht fortsetzen, werde ich Herrn Cushnahan das Wort für eine Klarstellung erteilen.
Utan att göra en vana av det, eftersom vi inte kommer att fortsätta debatten, kommer jag att ge ordet till Cushnahan för ett förtydligande.

Lerne weitere Wörter

German
  • nicht fortsetzen

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Spanisch Wörterbuch.