"missbilligen" Schwedisch Übersetzung

DE

"missbilligen" auf Schwedisch

SV

DE missbilligen
volume_up
[missbilligend|missbilligt] {Verb}

missbilligen

Synonyme (Deutsch) für "missbilligen":

missbilligen

Beispielsätze für "missbilligen" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanWir werden gegen den Bericht Katiforis stimmen, den wir in allen Punkten missbilligen.
Vi kommer att rösta emot Katiforis betänkande som vi förkastar punkt för punkt.
GermanAllerdings missbilligen wir, dass das Subsidiaritätsprinzip im Bericht nicht betont wird.
Vi är dock kritiska mot att subsidiaritetsprincipen inte betonas i betänkandet.
GermanAls Parlament ist es unsere Pflicht, derartige Maßnahmen zu missbilligen.
Som parlament är det vår skyldighet att förkasta sådana handlingar.
GermanAuch das einseitige Vorgehen der Vereinigten Staaten missbilligen wir.
Vi förkastar också Förenta staternas unilaterala agerande.
GermanUnser Änderungsantrag betrifft die Frage, ob wir die Politik der Zentralbank gutheißen oder missbilligen.
Vårt ändringsförslag gäller frågan om vi godkänner eller underkänner Centralbankens politik.
GermanIch kann das nur missbilligen und finde es nicht hinnehmbar.
Jag kan enbart beklaga detta och finner det oacceptabelt.
GermanMan kann ihre Form billigen oder missbilligen.
GermanDa wir zusätzliche Haushaltsausgaben innerhalb der EU missbilligen, haben wir gegen den Bericht in seiner Gesamtheit gestimmt.
Vi är kritiska till ytterligare budgetutgifter inom EU och har valt att rösta nej till detta betänkande i dess helhet.
GermanWir missbilligen jedoch eine Erhöhung der für die Meinungsbildung zugunsten einer europäischen Identität bestimmten Mittel.
Vi ställer oss dock kritiska till att utöka EU: s ekonomiska anslag för att bedriva opinionsbildning för en europeisk identitet.
GermanIch fordere Sie daher auf, Herr Kommissionspräsident und Herr Ratspräsident, diese Art von Abkommen ohne Einschränkung zu missbilligen.
Därför uppmanar jag er, kommissionens och rådets ordförande, att uttrycka ert totala missnöje med den typen av avtal.
GermanDer Rat, die Kommission und auch das Parlament haben daher zu Recht ohne Wenn und Aber deutlich gemacht, dass sie diese Anklage missbilligen.
Därför är det också riktigt att rådet, kommissionen och även parlamentet utan omsvep tydliggör sitt fördömande av denna anklagelse.
GermanMeine Fraktion möchte das Pipelineprojekt der drei betroffenen Ölgesellschaften im Tschad und Kamerun nicht von vornherein mißbilligen.
Min politiska grupp vill inte på förhand ta avstånd från de tre berörda oljebolagens planer på att anlägga en oljeledning i Tchad och Kamerun.
GermanDennoch muß die französische Delegation der Fraktion der Union für das Europa der Nationen einige der darin enthaltenen Behauptungen mißbilligen.
Men den franska delegationen i Gruppen Unionen för nationernas Europa tar avstånd från vissa av de påståenden som finns i betänkandet.
GermanInsbesondere missbilligen wir die Weigerung, registrierte OSZE- und EU-Beobachter, darunter auch Abgeordnete des Europäischen Parlaments, zuzulassen.
Särskilt beklagar vi vägran att tillåta registrerade parlamentariska observatörer från OSSE och EU, däribland ledamöter av Europaparlamentet.
GermanWir haben dies nicht nur getan, um die Haltung des Rates zu missbilligen, der es ablehnte, die dürftigen Änderungsanträge des Europäischen Parlaments zu berücksichtigen.
Det har vi inte gjort bara för att ta avstånd från rådets attityd, dvs. att rådet vägrade att ta hänsyn till Europaparlamentets konstlade ändringsförslag.
GermanWir sind über die vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Entschließung enttäuscht, da sie es unterlässt, die Kluft zwischen den Worten und den Taten unserer Regierungen zu missbilligen.
Vi är besvikna över Europaparlamentets resolutionsförslag, eftersom man vägrar att påtala klyftan mellan våra regeringars ord och handlingar.
GermanDeshalb ist auch sehr zu mißbilligen, daß die Fragen des Arbeitsschutzes, wie es hier schon in mehrereren Beiträgen festgestellt wurde, im Rat solange vernachlässigt worden sind.
Därför är det också ytterst klandervärt att arbetarskyddsfrågorna så länge har suttit fast hos rådet, såsom det även här i flera inlägg har konstaterats.
GermanSämtliche Strukturen, welche die bestehenden Strömungen, so umstritten sie auch sein mögen, von der öffentlichen politischen Debatte auszuschließen versuchen, sind zu missbilligen.
Alla strukturer som försöker att utesluta dessa existerande åsiktsriktningar från den offentliga politiska debatten, hur omstridda de än är, är förkastliga.
GermanWir missbilligen die Haltung des französischen Staates, der sich der Öffnung seines Inlandsmarktes widersetzt, während der öffentliche Anbieter anderswo Marktanteile erwirbt.
Vi instämmer inte i den franska statens attityd att vända sig emot att dess inre marknad skall öppnas, trots att den offentliga operatören köper marknadsandelar på annat håll.