"gefährlich" Schwedisch Übersetzung

DE

"gefährlich" auf Schwedisch

DE gefährlich
volume_up
{Adjektiv}

gefährlich
volume_up
farlig {Adj.}
Solche Bezeichnungen sind irreführend und gefährlich und gehören verboten.
Dylik märkning är vilseledande och farlig och bör förbjudas.
Das Hauptziel fast all dieser Änderungsanträge ist zweifellos gefährlich.
Den övergripande målsättningen för nästan alla dessa ändringsförslag är onekligen farlig.
Ausgerechnet ein Mangel an Demokratie macht die Lage aussichtslos und gefährlich.
Det är just avsaknaden av demokrati som gör situationen hopplös och farlig.
gefährlich

Beispielsätze für "gefährlich" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanDaher erscheint uns das Konzept des Krieges gegen den Terrorismus so gefährlich.
Det är därför begreppet krig mot terrorismen framstår som så farligt för oss.
GermanAlle Liebschaften sind gefährlich, Frau Flemming, das ist ja das Schöne daran!
Alla förälskelser är farliga, Flemming, det är ju det som är det härliga med dem!
GermanGefährlich wird es nur dort, wo die Ausbildung unter ein bestimmtes Niveau fällt.
Farligt blir det bara i de fall då utbildningen faller under en bestämd nivå.
GermanEs kann gefährlich sein, einem kleinen Teil der Gesellschaft zu viel Macht zu geben.
Det kan vara riskabelt att ge för mycket makt till en liten del av samhället.
GermanWir wissen, daß sich Kriege langfristig auf die Umwelt auswirken und gefährlich sind.
Det vi har sett är att krig påverkar miljön på lång sikt och detta är farligt.
GermanDie Lage in Mitrovica ist natürlich sehr gefährlich, und wir alle kennen die Ursachen.
Tillståndet i Mitrovica är naturligtvis mycket farligt, och vi vet alla varför.
GermanDennoch sehe ich insbesondere die Absätze 6 und 8 als sehr gefährlich an.
Icke desto mindre betraktar jag i synnerhet punkterna 6 och 8 som mycket farliga.
GermanHFCKW sind lange nicht so gefährlich, was den Abbau der Ozonschicht betrifft.
HCFC-ämnen är inte på långt när så skadliga när det gäller nedbrytning av ozonlagret.
GermanIch glaube, wenn wir nicht schnell helfen, kann es auch für uns gefährlich werden.
Jag tror att om vi inte snabbt kommer till hjälp, så kan det bli farligt även för oss.
GermanEs ist gefährlich für Patienten, sich nach einem Herzinfarkt zu Hause zu erholen.
Det är farligt för patienter att återhämta sig från hjärtattacker hemma.
GermanWir gehen mit dem Europäischen Haftbefehl zu weit, und das ist gefährlich.
Vi gör alltså för mycket med den europeiska arresteringsordern, och det är farligt.
GermanDas Kernkraftwerk Kosluduj ist gefährlich und wurde immer noch nicht stillgelegt.
Kärnkraftverket Kozloduj är farligt och har fortfarande inte avvecklats.
GermanDie Basler Konvention, wie auch die EU selbst, stuft viele längst als gefährlich ein.
Baselkonventionen, liksom EU själv, inordnar sedan länge många av dessa som farliga.
GermanNoch weiter gehende Auslieferungen aus der EU in Drittländer sind schlichtweg gefährlich.
Än mer långtgående utlämningar från EU till andra länder är rent ut sagt farliga.
GermanIm Geschäftsleben sind Utopien meist gefährlich und voreiliges Handeln kostspielig.
I ekonomin tenderar utopier att vara farliga och förhastat beteende dyrt.
GermanIch halte diesen Änderungsantrag für gefährlich und werde dagegen stimmen.
Detta ändringsförslag förefaller farligt, och jag kommer att rösta mot det.
GermanErstens, ist es nicht gefährlich, separat über die " Built-in " Agenda zu verhandeln?
För det första, är det inte farligt att förhandla separat om den inbyggda dagordningen?
GermanDeshalb ist der durch Herrn Hatzidakis eingebrachte Änderungsantrag so gefährlich.
Därför är Konstantinos Hatzidakis förslag ett farligt ändringsförslag.
GermanAber es ist auch gefährlich, allzu sehr auf eine Zentralbank zu vertrauen.
Men att sätta alltför stor tilltro till en centralbank är också riskfyllt.
GermanEs ist nicht weiter von Bedeutung, daß Kautabak weniger gefährlich für den Konsumenten ist.
Att snuset är mindre farligt för den som brukar det är faktiskt mindre väsentligt.