"gefährdet" Schwedisch Übersetzung

DE

"gefährdet" auf Schwedisch

SV

DE gefährdet
volume_up
{Adjektiv}

gefährdet
volume_up
hotad {Adj.}
Die Beschäftigung im Bereich des Landverkehrs wäre in gleicher Weise gefährdet.
Sysselsättningen inom landsvägstrafiken är på samma sätt hotad.
Also ein insgesamt erfolgreicher Prozess wird jetzt extrem gefährdet.
En på det hela taget framgångsrik process är alltså nu extremt hotad.
Dieser zur Zeit in der Ostsee betriebene Raubbau muß aufhören, da der Lachs stark gefährdet ist.
Den rovdrift på vildlax som nu pågår i Östersjön måste stoppas, eftersom laxen är starkt hotad.

Synonyme (Deutsch) für "gefährden":

gefährden

Beispielsätze für "gefährdet" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanJeder Problemschüler ist ein junger Mensch, dessen persönliche Zukunft gefährdet ist.
Varje elev i svårigheter är en ung människa vars personliga framtid står på spel.
GermanDas gefährdet in keiner Weise die Freizügigkeit von Arbeitnehmern, im Gegenteil.
Det riskerar på intet sätt den fria rörligheten för arbetstagare, tvärtom.
GermanPriorität hat bei mir, daß die öffentliche Gesundheit nicht gefährdet ist.
Min viktigaste fråga är att se till att det inte finns något hot mot folkhälsan.
GermanEs wird Völkern, deren Überleben gefährdet ist, ein Zeichen der Ermutigung geben.
Det kommer att ge ett uppmuntrande tecken till de folk som kämpar för sin överlevnad.
GermanDas heißt in zweiter Linie Bewahrung der Artenvielfalt, die gefährdet und kostbar ist.
I andra hand avses att skydda arternas mångfald, som är så värdefull men utsatt.
GermanWir laufen Gefahr, ein chaotisches Europa zu erzeugen, das die Erweiterung gefährdet.
Vi riskerar att åstadkomma ett kaotiskt EU som utgör en fara för utvidgningen.
GermanDurch Versauerung und Klimaänderung ist die Umwelt längerfristig weltweit gefährdet.
På sikt gäller hotet mot miljön via försurning och klimatförändringar hela världen.
GermanDie Sicherheit der Niederlande und die Volksgesundheit wären damit gefährdet.
Detta skulle leda till risker för säkerheten och folkhälsan i Nederländerna.
GermanDas gilt um so mehr, als die prekäre Struktur dieses ehrgeizigen Gefüges gefährdet war.
Och dessutom har den ömtåliga strukturen i denna ambitiösa konstruktion hotats.
GermanDerzeit ist das Wachstum einerseits durch die Ölpreisentwicklung gefährdet.
En faktor som är ett hot mot tillväxten för närvarande är oljeprisernas utveckling.
GermanDie Effizienz der Wahrung der Urheberrechte ist aufgrund des digitalen Umfelds gefährdet.
I en digital miljö riskerar skyddet av upphovsrätten att förlora i effektivitet.
GermanBodenziele werden nur dann beschossen, wenn NATO­Flugzeuge gefährdet sind.
Målen på marken angrips bara om det finns ett hot mot de allierades flygplan.
GermanDurch dieses Schwitzen der Castoren werden in der Tat Menschen gefährdet.
Genom dessa svettningar från castor-behållarna hamnar faktiskt människorna i fara.
GermanBestimmte Personen in bestimmten Gesellschaftsgruppen sind in jedem Land gefährdet.
För vissa människor i vissa samhällsgrupper finns det faror i alla länder.
GermanDie Umwelt in den großen Ballungszentren Zagreb, Rijeka und Osijek ist gefährdet.
Miljön i de stora befolkningskoncentrationerna i Zagreb, Rijeka och Osijek utgör en risk.
GermanGeschieht dies nicht, wird dadurch langfristig das demokratische System gefährdet.
Brott måste klaras upp, och om så inte sker hotas långsiktigt det demokratiska systemet.
GermanDiese Praxis gefährdet alle Passagiere, falls es einmal zu einer Gefahrensituation kommt.
Detta är en risk för alla i händelse av att en kritisk situation utvecklar sig.
GermanGesundheit und Umwelt werden also gefährdet, weil gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen wird.
Det vill säga, hälsan och miljön hotas genom att gemenskapsrätten inte uppfylls.
GermanLogischerweise sind Kinder, ältere Menschen und Immungeschwächte am stärksten gefährdet.
Såsom förväntat är barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar mest sårbara.
GermanEin so nachlässiges Verhalten der Mitgliedstaaten gefährdet die Lissabon-Strategie.
Lissabonstrategin sätts på spel av ett sådan slappt beteende från medlemsstaterna sida.