"bekommen" Schwedisch Übersetzung

DE

"bekommen" auf Schwedisch

SV

DE bekommen
volume_up
[bekommend|bekommen] {Verb}

Sie bekommen Grundgüter wie Strom, ihre Kinder können zur Schule.
De kan grundläggande tjänster som elektricitet. ~~~ Deras barn kan en utbildning.
Der Kohäsionsgedanke muß in diesem Zusammenhang eine neue Dimension bekommen.
Sammanhållningstanken måste i detta sammanhang nya dimensioner.
Viele Frauen konnten durch diese Tätigkeit einen fixen Arbeitsplatz bekommen.
Många kvinnor har tack vare byråns verksamhet kunnat ett fast arbete.
bekommen
Dieses Parlament hat durch diesen Untersuchungsausschuß ein neues Selbstbewußtsein bekommen.
Detta parlament har genom denna undersökningskommitté fått ett nytt självmedvetande.
Ich denke, daß nur eine kleine Minderheit von Bürgern es je zu Gesicht bekommen hat.
Jag tror att bara en liten minoritet av medborgarna någonsin har fått syn på det.
Welche Informationen haben Sie über die Mitgliedstaaten zu diesem Thema bekommen?
Vilken information har ni fått angående medlemsstaternas ståndpunkter i den här frågan?

Beispielsätze für "bekommen" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanJahre später erst fand ich heraus, dass die Leute im Showgeschäft Geld bekommen.
Jag upptäckte flera år senare... att folk fick betalt för att vara i showbusiness.
GermanWir haben viel gefordert und haben viel bekommen, worüber ich sehr erfreut bin.
Vid krävde mycket, herr talman, men vi fick också mycket och det är jag glad för.
GermanViele von uns werden eine enorme, völlig unbegründete Gehaltserhöhung bekommen.
Däremot får många av oss en kraftig löneförhöjning, något som är helt omotiverat.
GermanUnd können Sie mir zusichern, dass ich dann Gelegenheit dazu bekommen werde?
Och kan ni försäkra mig om att jag kommer att kunna göra det vid det tillfället?
GermanWie viel Prozent die Minister tatsächlich zu sehen bekommen, wissen wir nicht.
Vi har ingen uppgift om hur stor procent av besluten som ministrarna faktiskt ser.
GermanSeit einiger Zeit bekommen wir die schriftlichen Antworten des Rates relativ spät.
Sedan någon tid tillbaka får vi de skriftliga svaren från rådet relativt sent.
GermanSie hatten im Haushaltskontrollausschuss keine Mehrheit bekommen und griffen uns an.
De fick inte majoritet i budgetkontrollutskottet och gick till angrepp mot oss.
GermanWer also will, daß wir kein Statut bekommen, der soll diesen Vorschlag machen.
Den som inte vill att vi skall ha någon stadga kan alltså lägga fram det förslaget.
GermanAuf diese Weise konnten sie über 60 % der Kredite für technische Hilfe bekommen.
På detta sätt kunde de erhålla över 60 % av anslagen för tekniskt bistånd.
GermanSie bekommen keine Information, sie bekommen keinen Gegenwert für ihr Geld.
De får ingen information, de får inte ut något värde för de pengar de betalat.
GermanAn wen muß ich mich wenden, um mein Recht zu bekommen, wie wir in Griechenland sagen?
Till vem skall jag vända mig, för att finna min rätt, som vi säger i Grekland?
GermanSollen auch Irland, Aspö und Pantelleria eine rechtliche Sonderstellung bekommen?
Vill vi även ha en juridisk särställning för Irland, Aspö och Pantelleria?
GermanBekommen wir eine Kommission, die die Erwartungen der Menschen erfüllen kann?
Får vi en kommission som är kapabel att motsvara medborgarnas förväntningar?
GermanWollen oder können wir den Waffenhandel je wirklich unter Kontrolle bekommen?
Kommer vi någonsin att verkligen vilja eller kunna kontrollera vapenhandeln?
GermanDas war meine Frage: Wird der Rat versuchen, vergleichbare Statistiken zu bekommen?
Min fråga var: Kommer rådet att försöka att åstadkomma jämförbar statistik?
GermanIch habe tatsächlich ein natürliches High bekommen und war den ganzen Tag gutgelaunt.
Jag blev faktiskt naturligt hög och fick ett gott humör för resten av dagen.
GermanTja, sehr schnell bekommen Sie eine Strahlend Grüne Zukunft für die Entwicklungsländer.
Tja, mycket snabbt, får man en "Bright Green" framtid för utvecklingsländerna.
GermanEs ist wichtig und dringend, dass wir eine vernünftige, schnelle Antwort bekommen.
Det är viktigt och angeläget att vi får ett meningsfullt och snabbt svar.
GermanSie bekommen mehr Rückmeldung und Belohnungen in Spielen als im echten Leben.
De får mer feedback och känner sig mer belönade i spel än i verkligheten.
GermanNun bekommen wir Wettbewerb, Wahlfreiheit und, Herr Katiforis, einen guten Anlegerschutz.
Nu får vi konkurrens och valfrihet och, herr Katiforis, ett gott investerarskydd.