"ausschließlich" Schwedisch Übersetzung

DE

"ausschließlich" auf Schwedisch

DE ausschließlich
volume_up
{Adjektiv}

ausschließlich (auch: allein, einsam)
volume_up
ensam {Adj.}
Es wäre wünschenswert, dass die Ernennung eines Tages ausschließlich durch das Parlament erfolgt.
Man skulle vilja hoppas att nomineringen en dag kommer att skötas av parlamentet ensamt.
Ich möchte Ihnen eine ganz konkrete Frage zu einem Programm stellen, das einzig und ausschließlich von der Kommission abhängt, dem LIFE-Programm.
Jag kommer att ställa en mycket konkret fråga om ett program som kommissionen är ensam ansvarig för, nämligen Life-programmet.
Der Vorschlag basiert auf Artikel 37 des Vertrags und fällt damit in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft.
Förslaget grundas på artikel 37 i fördraget och innebär att gemenskapen är ensamt behörig.
ausschließlich
volume_up
odelad {Adj.}
ausschließlich

Synonyme (Deutsch) für "ausschließlich":

ausschließlich

Beispielsätze für "ausschließlich" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanDiese Faxnummern werden ausschließlich zum Erfassen Ihrer Bankdaten verwendet.
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
GermanDas ist ausschließlich seine Sache, aber es muss frei sein zu wählen, wen es will.
Det är helt och hållet upp till dem, men de måste vara fria att välja vem som helst.
GermanIn Zukunft aber wird es nicht mehr ausschließlich um rückständige Gebiete gehen.
Men i framtiden kommer det inte att bara handla om regional eftersatthet.
GermanSie können sich nicht ausschließlich auf europäische Zuschüsse verlassen.
Det räcker inte med finansiering via EU-medel för att de skall kunna uppnå detta.
GermanKohäsion kann aber nicht ausschließlich durch gemeinsame Institutionen erzielt werden.
Sammanhållning kan dock inte uppnås till fullo genom gemensamma institutioner.
GermanDafür setzen wir uns ein, und ausschließlich diese Linie werden wir verfolgen.
Det är vad vi försöker göra och det är på den vägen och ingen annan som vi skall slå in.
GermanEuropa weiß aber auch, dass Kriege nicht ausschließlich mit Waffen gewonnen werden können.
USA har hjälpt oss tidigare och därför skall vi naturligtvis också hjälpa USA nu.
GermanDiese Zusatzstoffe werden nie im Zusammenhang, sondern ausschließlich getrennt untersucht.
Man studerar aldrig dessa tillsatser tillsammans, Man studerar dem var för sig.
GermanEs müssen nicht immer ausschließlich die jetzt aktiven Politiker sein.
Det behöver inte nödvändigtvis göras av just de politiker som är aktiva i dag.
GermanDie audiovisuellen Medien fallen ausschließlich unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.
Det audiovisuella området är och förblir medlemsstaternas exklusiva befogenhet.
GermanÜber dieses Thema wird gesprochen, aber fast ausschließlich vom Standpunkt der Menschenrechte.
Man talar om det, men nästan alltid ur aspekten med de mänskliga rättigheterna.
GermanAber dies ist ausschließlich der Initiative des Mitgliedstaats überlassen.
Men detta beror helt och hållet på om initiativ tas från medlemsstaten.
GermanDieser Bereich ist meiner Ansicht nach ausschließlich Sache der Nationalstaaten.
Enligt min mening skall denna fråga behandlas på nationell nivå.
GermanDas Dubliner Abkommen befaßt sich ausschließlich mit dem ersten Asylland.
Enligt Dublinkonventionen hanteras dessutom bara det första asyllandet.
GermanAber diese Dinge werden erst an der Spitze der Pyramide ausschließlich human.
Men först vid toppen av pyramiden blir viruset helt humananpassat.
GermanWarum soll Futter nicht ausschließlich aus pflanzlichen Bestandteilen bestehen?
Varför får foder inte bara bestå av vegetabiliska beståndsdelar?
GermanDie optimale Lösung kann niemals die sein, bei der ausschließlich finanzielle Kriterien zählen.
Men bästa valuta för pengarna kan aldrig bygga på rent ekonomiska kriterier.
GermanGoogle verwendet diese Nummer ausschließlich für die Kontobestätigung.
Google använder inte numret till något annat efter kontoverifieringen.
GermanDie stillgelegten Flächen dürfen ausschließlich mit nachwachsenden Rohstoffen angebaut werden.
På de uttagna arealerna får man bara odla förnybara vegetabiliska råvaror.
GermanDie Europäische Union kann in dieser Frage nicht ausschließlich von Brüssel aus gesteuert werden.
Europeiska unionen kan inte i denna fråga i sin helhet styras från Bryssel.