"aufgeklaert" Schwedisch Übersetzung


Infinitiv von aufgeklaert: aufklären
DE

"aufgeklaert" auf Schwedisch

DE

aufklären [aufklärend|aufgeklärt] {Verb}

volume_up
1. "erklären"
Das sind andere Gründe, die es aufzuklären gilt.
Det är andra skäl som det är nödvändigt att klargöra.
Die Kommission sollte sich damit auseinander setzen, anstatt Kritik an EP-Mitgliedern zu üben, die den Eurostat-Skandal aufklären möchten.
Kommissionen borde ta detta under övervägande i stället för att kritisera parlamentsledamöter som vill klargöra vad som hände i Eurostatskandalen.
Ich wäre Ihnen auch dankbar, Herr amtierender Ratspräsident, wenn Sie den Zwischenfall mit Portugal anlässlich dieser Demonstrationen aufklären könnten.
Jag skulle även vara tacksam, ärade rådsordförande, om ni kunde klargöra frågan om framgången med Portugal när det gäller dessa demonstrationer.
Ich muß Sie über diesen Tatbestand aufklären, so wie er in unserer Geschäftsordnung festgelegt ist, Frau Oddy.
Jag måste förtydliga detta faktum, som är det som vår arbetsordning fastställer.
Vielleicht könnten Sie das etwas aufklären, denn ich möchte mich weder der islamischen Religion oder Kultur angleichen noch können wir wahrscheinlich das Umgekehrte fordern.
Ni kanske vill förtydliga detta en aning, för jag själv vill inte anpassa mig vare sig till islams religion eller kultur, och lika litet kan väl vi kräva motsatsen.
aufklären
2. "aufdecken"
Der Bereitschaft der Behörden, diese Fälle aufzuklären, ist nur selten groß.
Myndigheternas vilja att klara upp dessa fall är sällan särskilt stor.
Um dieses Missverständnis nun aufzuklären, trage ich folgenden mündlichen Änderungsantrag vor:
För att klara upp detta missförstånd lägger jag fram följande muntliga ändringsförslag:
Dies bedeutet in meinen Augen, daß sie die Altfälle lückenlos aufklären und - wo angezeigt - den Gerichten übergeben muß.
Detta betyder i mina ögon att den fullständigt måste klara upp de gamla fallen och - där så krävs - överlämna dem till domstolarna.
3. "sich aufhellen"
aufklären
4. Militär
aufklären
volume_up
reka {Vb.} [umg.]
5. "sonniger werden"
aufklären
volume_up
klarna {Vb.} (klarna upp)
Nach dem Tief in der letzten EU-Wahlperiode und unter der vorigen US-Regierung scheint der Himmel über dem Atlantik wieder aufzuklaren.
Efter lågkonjunkturen under EU: s förra lagstiftande församling och Förenta staternas förra administration tycks nu skyarna över Atlantiska oceanen klarna upp.

Beispielsätze für "aufgeklaert" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanAuch der Mord an dem niederländischen Journalisten Thoenes ist noch nicht aufgeklärt.
Mordet på den nederländska journalisten Thoenes har inte heller utretts ännu.
GermanIch möchte dagegen protestieren, und ich verlange, daß die Angelegenheit aufgeklärt wird!
Jag skulle vilja protestera mot detta, och jag kräver att det hela klaras upp!
GermanIch hätte ihn sonst einmal über das ganz kleine Abc dieses Problems aufgeklärt.
Jag skulle annars ha upplyst honom om grunderna i det här problemet.
GermanSie müssen aufgeklärt und die Schuldigen konsequent zur Verantwortung gezogen werden.
Detta måste klaras ut och de skyldiga konsekvent ställas till svars.
GermanEs wurde versprochen, daß das bis zu dieser Sitzung aufgeklärt wird.
Jag blev då lovad att det skulle ordna upp sig till det här sammanträdet.
GermanIn letzter Zeit konnten die Ursachen für vereinzelt aufgetretene BSE-Fälle nicht aufgeklärt werden.
Orsakerna till de enskilda BSE-fall som dykt upp på sista tiden är inte klarlagda.
GermanDenn, wenn hier rechtswidriges Verhalten vorliegt, dann müssen diese Rechtswidrigkeiten aufgeklärt werden.
Om det finns bevis för olagligheter här, måste sådana lagöverträdelser undersökas.
GermanEinerseits ist es zwar wunderbar und aufgeklärt, Arbeitsstätten mit Kinderbetreuung auszustatten.
Å ena sidan, att ha dagis på arbetsplatsen är underbart och upplyst.
GermanNatürlich muss dieser Mord aufgeklärt werden und eine internationale Untersuchung stattfinden.
Detta mord måste utan tvekan undersökas i grunden, och en internationell utredning måste göras.
GermanSie haben mich darüber aufgeklärt, daß das Argument beispielsweise der fehlenden Sicherheit nicht greift.
De gjorde klart för mig att argumenten om till exempel säkerhetsrisker är struntprat.
GermanAnderenfalls besteht die Gefahr, daß solche Straftaten nicht vollständig aufgeklärt werden.
Annars riskerar dessa brott att inte bli ordentligt utredda.
GermanDas war einer von vielen Auftragsmorden, die noch immer nicht aufgeklärt sind.
Detta var ett av de många kontraktsmord som skedde för länge sedan och mer nyligen, och som inte har utretts.
GermanNoch heute ist nicht alles aufgeklärt, und der Gerechtigkeit ist auch noch nicht Genüge getan.
Ännu i dag har detta ärende inte retts ut helt och hållet och har inte heller gått till rättegång.
GermanDie Bürger müssen über die bestehenden Gefahren und die möglichen Schutzmaßnahmen aufgeklärt werden.
Medborgarna måste tydligt informeras om den fara de utsätts för och om möjliga skyddsåtgärder.
GermanIch wollte Sie nur fragen, ob sich diese Angelegenheit aufgeklärt hat.
Jag ville bara fråga er om denna fråga har klarats upp.
GermanHerr Swoboda hat gefordert, daß die Öffentlichkeit besser über unsere Rolle in diesen Gebieten aufgeklärt wird.
Swoboda efterlyste en mer tydlig allmän uppfattning av vår roll i området.
GermanIn meinem Heimatland steigt die Zahl der Fälle von Körperverletzung, von denen nur knapp 20 % aufgeklärt werden.
I mitt land ökar antalet fall av misshandel, varav endast drygt 20 procent klaras upp.
GermanDass die Menschen über diese Bedrohung informiert und aufgeklärt werden müssen, erweist sich als großes Problem.
Behovet av information och utbildning för människor om dessa hot är ett stort problem.
GermanUnd hier, jede mediale Mensch muss über HIV aufgeklärt sein.
Och här, måste varje medierepresentant utbildas om HIV.
GermanAuch die Behörden der Mitgliedstaaten müssen über die Risiken bei der Umsetzung aufgeklärt werden.
Även medlemsstaternas myndigheter måste vara medvetna om riskerna i samband med det nationella verkställandet.