"Anspruch" Schwedisch Übersetzung

DE

"Anspruch" auf Schwedisch

SV

DE Anspruch
volume_up
{Maskulin}

Anspruch
Unabhängig von dem Land, in dem die Ansprüche entstehen, werden sie stets in dem Land des satzungsmässigen Sitzes behandelt.
Oavsett i vilket land en fordran uppstår så skall de alltid behandlas i det land där bolaget är etablerat.
Dadurch haben alle Gläubiger die gleichen Rechte und sind nicht mehr von der Willkür des Landes abhängig, in dem der Anspruch entsteht.
På det sättet har alla fordringsägare samma rättigheter och de är inte längre beroende av godtycket i det land där fordran har uppstått.

Synonyme (Deutsch) für "Anspruch":

Anspruch

Beispielsätze für "Anspruch" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanDer Bürger hat einen Anspruch darauf, seine Petition besser verfolgen zu können.
De har rätt att bättre kunna följa utvecklingen beträffande sina framställningar.
GermanDas Problem dabei ist, daß der gesamte Rückbauprozeß Jahrzehnte in Anspruch nimmt.
Problemet i det här sammanhanget är att hela nedmonteringsprocessen tar tiotals år.
GermanDamit besteht kein Anspruch auf Beihilfen zum Ausgleich von Einkommensverlusten.
Därigenom finns det inget anspråk på stöd för att utjämna inkomstförluster.
GermanIch bin seit 16 Jahren hier und habe zumindest Anspruch auf den Respekt des Hauses.
Jag har varit här i sexton år, och jag har åtminstone rätt till kammarens respekt.
GermanDerzeit werden nur 24 % der Mittel des Regionalfonds dafür in Anspruch genommen.
Just nu är det så att endast 2 % av de regionala fonderna används till det.
GermanDas würde insgesamt zwischen ein und drei qkm Platz auf der Erde in Anspruch nehmen.
Det skulle ta upp mellan en och tre kvadratkilometers fotavtryck på marken totalt.
GermanDas ist eine der Voraussetzungen, damit man sie überhaupt in Anspruch nehmen kann.
Det är en av förutsättningarna för att dessa över huvud taget skall kunna tillämpas.
GermanNatürlich werden diese legislativen Änderung einige Zeit in Anspruch nehmen.
Det är tydligt att förändringen av lagstiftningen kommer att ta en viss tid.
GermanAlles, was wir verlangen, ist, dass der Rat uns diesen Anspruch unverzüglich einräumt.
Allt vi ber om är att rådet tar ställning till denna strävan så snart som möjligt.
GermanGleichwohl genügt der theoretische Anspruch, der nur auf dem Papier steht, nicht.
Lika fullt räcker det inte med teoretiska krav, som bara finns på papper.
GermanUnter anderem hat SEM 2000 23 Stellen in Anspruch genommen, davon 8 auf A2-Niveau.
Bland annat har SEM 2000 tagit 23 tjänster i anspråk, varav 8 på A2-nivå.
GermanIch werde die Situation nicht missbrauchen und mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Jag skall inte utnyttja situationen till att ta ytterligare tid i anspråk.
GermanSo wurden 2003 die Zahlungen wie auch die Mittelbindungen zu 100 % in Anspruch genommen.
Under 2003 utnyttjades 100 procent av betalningarna och 100 procent av åtagandena.
GermanSolidarität heißt auch nicht, mehr Hilfe als nötig in Anspruch zu nehmen.
Solidaritet betyder inte heller att man skall ta mer hjälp än nödvändigt i anspråk.
GermanMit dem gleichen Recht kann ich behaupten, jeder habe Anspruch auf seine eigene Dummheit.
Med lika stor rätt kan jag hävda att var och en har rätt till sin egen dumhet.
GermanDeshalb gibt es auch den Anspruch der Konsultation, bevor es zur Suspension kommt.
Därför finns det också ett krav på samråd, innan någon suspension sker.
GermanZweifellos werde ich meine Redezeit von fünf Minuten nicht voll in Anspruch nehmen.
Jag kommer sannolikt inte att utnyttja hela min talartid på fem minuter.
GermanDie Programmverhandlungen haben immer noch zu viel Zeit in Anspruch genommen.
Förhandlingarna om programmen tar fortfarande för mycket tid i anspråk.
GermanDie Einarbeitung dieser Aspekte wird noch ein paar Jahre in Anspruch nehmen.
Vi behöver ytterligare några år på oss för att införliva dessa aspekter.
GermanDa ist mehr Transparenz nötig, die Bürger haben einen Anspruch darauf!
Ökad insyn krävs inom detta område, och allmänheten har rätt att förvänta sig det.