"anfertigen" Schwedisch Übersetzung

DE

"anfertigen" auf Schwedisch

DE anfertigen
volume_up
[anfertigend|angefertigt] {Verb}

Ehe man das nicht begriffen hat, kann man überhaupt keine Statistiken anfertigen.
Innan man har förstått det kan man över huvud taget inte tillverka någon statistik.
In der Geschichte der Menschheit mussten wir unsere Gebrauchsgegenstände größtenteils aus Holz, Metall und Stein anfertigen.
Under största delen av mänsklighetens historia har vi tvingats tillverka våra bruksföremål av trä, metall och sten.
Soweit mir bekannt ist, war es bisher üblich, gehorsam diese Listen anzufertigen.
Jag har förstått att den normala traditionen varit att lydigt framställa dessa listor.

Synonyme (Deutsch) für "anfertigen":

anfertigen

Beispielsätze für "anfertigen" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanHier geben Sie an, wie viele Kopien Sie von dem ausgewählten Objekt anfertigen wollen.
Här anger du hur många kopior du vill göra av det markerade objektet.
GermanIch möchte daher fragen, ob es möglich wäre, daß wir vom Parlament eine Gedenktafel anfertigen lassen.
Jag undrar därför om det vore möjligt att parlamentet låter skapa en minnestavla.
GermanWir fragten uns also, ob Babys über eine ihnen bisher unbekannte Sprache Statistiken anfertigen können?
Så vi frågade oss själva, kan spädbarn ta in statistik för ett helt nytt språk?
GermanDas zeigt, dass Babys auch Statistiken über neue Sprachen anfertigen.
Det detta visade är att barn för statistik över ett nytt språk.
GermanHerr Bolkestein hat zugesagt, zu einer Reihe von Punkten Studien anfertigen zu lassen.
Bolkestein har utlovat undersökningar på flera punkter.
GermanDas soziale Gehirn kontrolliert wann Babys Statistiken anfertigen.
Den sociala hjärnan styr när spädbarnen ska föra statistik.
GermanWas auch immer wir ihnen vorsetzen, sie werden Statistiken anfertigen.
Vadhelst du lägger fram, så för de statistik över det.
GermanEinige dieser Überlegungen sind in der Studie corpus juris enthalten, die das Parlament hat anfertigen lassen.
En del av dessa tankar finns i den corpus juris -studie som parlamentet har låtit göra.
GermanZum zweiten müssen wir gemeinsame und wissenschaftlich begründete Beurteilungen des Risikos anfertigen können.
För det andra behöver vi kunna göra gemensamma och vetenskapligt grundade riskbedömningar.
GermanDa ich das Material am selben Tage bekommen habe, müsste ich die Übersetzung auf dem Weg ins Parlament anfertigen.
Jag skulle behöva göra översättningen på väg till kammaren, efter att ha fått materialet samma dag.
GermanWas wir hier anfertigen sind tatsächlich Finger.
GermanStattdessen sollen sie nur noch Entwürfe anfertigen, die die Kommission innerhalb eines Monats prüft und gegebenenfalls billigt oder ablehnt.
I stället skall de förbereda förslag som kommissionen prövar inom en månad och sedan godkänner eller förkastar.
GermanZunächst möchte ich natürlich Frau Thors zu ihrem ausgezeichneten Bericht beglückwünschen, den sie in sehr kurzer Zeit hat anfertigen müssen.
Först vill jag naturligtvis gratulera fru Thors till hennes betänkande som hon var tvungen att göra på mycket kort tid och som ser utmärkt ut.
GermanDas bedeutet, dass es Luftaufnahmen sämtlicher Flächen anfertigen, diese digitalisieren und in ein System einbauen muss, das sie den jeweiligen Eigentümern zuordnet.
Detta innebär att man måste ta flygfoton av alla ägor, digitalisera dem och forma dem i ett system som knyter dem till ägarna.
GermanDie Kommission, Herr Präsident, müßte auch jedes Jahr eine gründliche Analyse der Energiepolitik von drei Ländern anfertigen, damit wir in fünf Jahren alle untersucht haben.
Kommissionen borde, herr ordförande, varje år göra en djupgående analys av energipolitiken i tre länder, så att vi om fem år har samma politik.
GermanHier im Plenum verspreche ich Ihnen, diese Studie anfertigen zu lassen, denn ich halte diese Bitte für sehr richtig, und daher werden wir ihr nachkommen.
Jag vill härmed - inför detta plenarium - åta mig ansvaret för denna undersökning, för jag finner denna begäran motiverad och anser att vi bör reagera positivt på den.
GermanIch glaube - und wir werden Studien dazu anfertigen -, wir führen zurzeit eine Kontrolle des Seeverkehrs bei bestimmten Schiffsarten durch, konkret den Öltankern, und zudem in bestimmten Gebieten.
Jag tror att vi nu -vi kommer att studera det - skall kontrollera trafiken med vissa fartyg, just oljetankbåtarna, i vissa områden.
GermanNatürlich können wir immer mal eine Studie anfertigen, und wir denken natürlich ständig nach, aber ich halte es für falsch, jetzt den Zeitplan davon abhängig zu machen.
Naturligtvis kan vi alltid göra en studie - och vi funderar givetvis hela tiden på det - men jag tycker att det är fel att för ögonblicket hänga upp tidsplanen på denna.
GermanIm heutigen Europa erhalten viele der Künstler, die Originalkunstwerke anfertigen, keinen Prozent des Preises, für den so ein Kunstwerk weiterverkauft wird, nachdem der Künstler es veräußert hat.
I dagens Europa får många av de konstnärer, som framställer originalkonstverk, inte en procentandel av det pris ett konstverk omsätts till, efter det att konstnären sålt det.
GermanStatt einer Gegenüberstellung muß das Recht des Verbrauchers auf Zugang zu den Werken, auf das Anfertigen von Kopien und deren Übernahme in einer aufgabengerechten Form sichergestellt werden.
I stället för ett motsatsförhållande behövs en utredning av användarens rätt att få tillgång till verk, att kopiera dem och överföra dem på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.