"z.B." Polnisch Übersetzung

DE

"z.B." auf Polnisch

volume_up
z.B. [Abkürzung]
PL
PL
DE

z.B. [Abkürzung]

volume_up
z.B.
Patienten, die gleichzeitig orale Antikoagulanzien erhalten (z.B.
aktualne leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. sól sodowa warfaryny)
Stellen Sie sich vor, dass ein Textilverkäufer, z.B., Nanos verkaufen wird.
Wyobraźcie sobie gościa który sprzedaje np. ubrania, sprzedawałby też Nano.
Objekt-Metaphern dagegen beschreiben Preisbewegungen als nicht-lebendige Dinge, z.B.
Metafory przedmiotowe opisują zmiany cen jako rzeczy, np. "Indeks Dow spadł jak kamień"

Synonyme (Deutsch) für "z.B.":

z.B.
German

Ähnliche Übersetzungen für "z.B." auf Polnisch

B Substantiv
Polish

Beispielsätze für "z.B." auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanSie können die Schriftart für alle Bereiche von Windows ändern (zB. in Menüs).
Można zmienić czcionki w każdej z części systemu Windows (na przykład w menu).
GermanEs gibt unterschiedliche Arten von Drahtlosnetzwerktechnologien, z. B. 802.11a,
Istnieją różne typy technologii sieci bezprzewodowych, w tym technologie 802.11a,
GermanReinigen Sie den Gummiverschluß jedes Fläschchens z.B. mit einem Alkoholtupfer.
Wyczyścić gumowe zamkniecie każdej fiolki za pomocą tamponu nasączonego alkoholem.
GermanGeben Sie etwas ein, woran Sie sich erinnern können, z. B. den Teil des Namens.
Wprowadź cokolwiek, co pamiętasz na temat pliku, na przykład część jego nazwy.
GermanEs gibt noch ein zweites Problem, das uns sogar bekannter vorkommen dürfte z.B.
Drugi problem jest chyba dobrze znany rodzicom, nauczycielom, małżonkom i pisarzom.
GermanStraßen und Kreuzungen, zB. 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY, USA
Drogi i skrzyżowania (przykład: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY).
GermanBei Patienten mit Erkrankungen des zentralen oder peripheren Nervensystems, z.B.
Hipo - lub hiperkalcemię opisywano u pacjentów leczonych produktem Xeloda.
GermanDerzeit entfernen wir keine Begriffe, nur weil diese zB. unklar oder negativ sind.
At this time, we do not remove terms for reasons such as being unclear or negative.
Germanwenn Sie gegenwärtig oder früher Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt, z.B.
gdy obecnie występują lub kiedykolwiek u pacjenta występowały problemy dotyczące
GermanB.
Nowa wersja prezentacji Google korzysta z najnowszych technologii, takich jak HTML5.
GermanArzneimittel, die Sie müde oder schläfrig werden lassen (wie z.B. andere morphinartige
jakikolwiek lek powodujący senność lub znużenie (taki jak inne opioidowe leki
GermanSo können sie, z.B. die Rückseite des Gehirns betrachten, welches sich gerade herumdreht.
Więc na przykład, można zobaczyć tylną część mózgu, która właśnie się tu obraca.
Germanwenn Sie schwerwiegende nervliche oder geistige Störungen hatten, wie z.B. schwere
jeśli występowały ciężkie zaburzenia nerwowe lub zaburzenia psychiczne, takie jak ciężka
Germanwenn Sie unter einer Lebererkrankung mit schwerwiegenden Krankheitssymptomen leiden (z.B.
cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi lub zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego),
Germanso dass die gleichzeitige systemische Verabreichung von bekannten CYP3A4-Hemmern (z.B.
Nie badano możliwości interakcji pomiędzy szczepieniem i zastosowaniem maści Protopy.
GermanWenn Sie eine Datei erstellen, z. B. einen Bericht, können Sie sie im Menü Datei speichern.
Po utworzeniu pliku, na przykład raportu, możesz go zapisać, używając menu Plik.
German− wenn Sie Tabletten/Kapseln einnehmen, welche zur Blutverdünnung bestimmt sind, wie z.B.
ostatnio przebytych poważnych zabiegów chirurgicznych, włączając operacje mózgu lub
Germanwenn Sie schwerwiegende nervliche oder geistige Störungen hatten, wie z.B. schwere
Jeśli u pacjenta wystąpiła kiedyś choroba autoimmunologiczna lub pacjent ma przeszczepiony
GermanB.
Każdy obraz będzie mieć nową nazwę z dodanym numerem kolejnym, na przykład:
Germanwenn Sie schwerwiegende nervliche oder geistige Störungen hatten, wie z.B. schwere
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy związane z przeziębieniem lub zakażeniem dróg oddechowych,