"Signale" Polnisch Übersetzung

DE

"Signale" auf Polnisch

DE

Signale {Plural}

volume_up
Signale
Wir beginnen, diese Signale, kulturell oder anders, als Erwachsene zu verlieren.
Zaczynamy wypierać te sygnały, poprzez kulturę lub w inny sposób, jako dorośli.
Analoge TV-Signale umfassen z.B. NTSC, PAL und SECAM.
Przykładami sygnałów telewizji analogowej są sygnały NTSC, PAL i SECAM.
Das große Gehirn fasst Signale zusammen, die von den laufenden Programmen des unteren Gehirns kommen.
Wielki mózg łączy sygnały pochodzące z działających programów niższego mózgu.

Beispielsätze für "Signale" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich.

GermanWir beginnen, diese Signale, kulturell oder anders, als Erwachsene zu verlieren.
Zaczynamy wypierać te sygnały, poprzez kulturę lub w inny sposób, jako dorośli.
GermanWas passiert wenn das große Gehirn beim zusammenfassen diese Signale übersteuert?
Co się stanie jeśli większy mózg w procesie integracji zignoruje sygnał?
GermanUnd der andere Teil befindet sich innen, wo es Signale in die Zelle sendet.
Druga część znajduje się w środku, gdzie wysyła sygnały do wnętrza komórki.
GermanSo sehen diese Chips in Wirklichkeit aus, und diese roten Punkte sind Signale des Virus.
Tak wygląda jeden z takich chipów, te czerwone kropki sygnalizują obecność wirusa.
GermanEine DV-Kamera, die die Umwandlung von analogen in digitale Signale unterstützt.
Cyfrowa kamera wideo obsługująca analogowo-cyfrową konwersję sygnału
GermanVerwendet mehrere Signale und Antennen, um eine höhere Geschwindigkeit zu erzielen
Użycie wielu sygnałów i anten w celu zapewnienia lepszej szybkości
GermanDie Gegenprüfung anhand der Signale aus der monetären Analyse bestätigt dieses Bild.
Ocenę tę potwierdza porównanie z sygnałami z analizy monetarnej.
GermanFinden Sie schon die Signale, sehen Sie die Diskrepanzen zwischen Wort und Tat einer Person?
Czy możesz znaleźć gorące punkty, by zaobserwować rozbieżności między słowami i czynami?
GermanDie Gegenprüfung anhand der Signale aus der monetären Analyse bestätigt dieses Bild.
Ocenę tę potwierdza porównanie z sygnałami z analizy monetarnej.
GermanDie Gegenprüfung anhand der Signale aus der monetären Analyse bestätigt dieses Bild.
Porównanie z sygnałami z analizy monetarnej potwierdza tę ocenę.
GermanSuchen Sie nach "TV-Tuner", "TV-Signale" und "Windows Media Center".
i wyszukaj hasła „tunery telewizyjne”, „sygnały telewizyjne” oraz „Windows Media Center”.
GermanEs braucht lediglich ein paar Minuten zum Anlegen, und zum Beruhigen der Signale.
Tylko kilka minut zajmuje założenie go i regulacja sygnałów.
GermanNeurotransmitter sind Stoffe, die chemische Signale zwischen den Nervenzellen übertragen.
Neuroprzekaźniki są substancjami przekazującymi sygnały chemiczne z jednej komórki do drugiej.
GermanDas große Gehirn fasst Signale zusammen, die von den laufenden Programmen des unteren Gehirns kommen.
Wielki mózg łączy sygnały pochodzące z działających programów niższego mózgu.
GermanWenn wir die finden würden, die könnten einige der Signale sein, die das Lernen steuern.
Gdybyśmy je znaleźli, można by z ich pomocą nakłaniać do nauki.
GermanEiner der Fragen, an der wir arbeiten ist, welche Signale im Gehirn vermitteln das Gefühl von Belohnung?
chcieliśmy wiedzieć, które sygnały mózgowe uczestniczą w układzie nagrody.
GermanWir bilden wirklich die Art Signale nach, die im Sehnerv vorkommen.
Powielamy więc rodzaje sygnałów, które mamy w nerwie wzrokowym.
German. ~~~ Ans Hirn gesendet sagt es: "Geh und Iss" Sie haben auch Stopp-Signale.
To bardzo mocny sygnał Wysłany do mózgu znaczy: "idź i coś zjedz." Mamy sygnały hamujące.
GermanUnd außerdem sind diese Signale bei Krankheiten wie Sucht fehlerhaft.
Wypaczenia tych sygnałów towarzyszą m.in. uzależnieniom.
GermanAnaloge TV-Signale umfassen z.B. NTSC, PAL und SECAM.
Przykładami sygnałów telewizji analogowej są sygnały NTSC, PAL i SECAM.

Synonyme (Deutsch) für "Signal":

Signal