"Plasma" Polnisch Übersetzung

DE

"Plasma" auf Polnisch

PL
DE

Plasma {Neutrum}

volume_up

Beispielsätze für "Plasma" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich.

GermanIm Plasma wird Risperidon an Albumin und alpha1-saures Glykoprotein gebunden.
W osoczu krwi rysperydon wiąże się z albuminami i alfa 1 - kwaśną glikoproteiną.
GermanDie gesamte Plasma-Clearance von Telmisartan beträgt nach oraler Gabe > 1500 ml/min.
Klirens osoczowy telmisartanu po podaniu doustnym jest większy niż 1500 ml/ min.
GermanDie Konzentration in der Muttermilch ist vergleichbar der im mütterlichen Plasma.
Zonisamid jest wydzielany z mlekiem w stężeniu podobnym do stężenia w osoczu matki.
GermanIm Plasma wird Risperidon an Albumin und alpha1-saures Glykoprotein gebunden.
W osoczu krwi rysperydon wiąże się z albuminami i kwaśną glikoproteiną alfa 1.
GermanAußerdem erfolgte eine Anreicherung von Hydroxy- Metaboliten des Nevirapins im Plasma.
Wystąpiło też nagromadzenie hydroksylowych metabolitów newirapiny w osoczu krwi.
GermanDesloratadin ist innerhalb von 30 Minuten nach Anwendung im Plasma nachweisbar.
Stężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu.
GermanUnverändertes Insulin glargin und Abbauprodukte finden sich ebenfalls im Plasma.
W osoczu krwi występuje również nie zmieniona insulina glargine oraz produkty rozkładu.
GermanDesloratadin ist innerhalb von 30 Minuten nach Verabreichung im Plasma nachweisbar.
Stężenia desloratadyny w osoczu można oznaczyć w ciągu 30 minut po podaniu.
GermanUnverändertes Insulin glargin und Abbauprodukte finden sich ebenfalls im Plasma.
W surowicy krwi występuje również niezmieniona insulina glargine oraz produkty rozkładu.
GermanBivalirudin verteilt sich rasch zwischen Plasma und extrazellulärer Flüssigkeit.
Biwalirudyna szybko ulega dystrybucji do osocza i płynu pozakomórkowego.
GermanLasofoxifen wird im menschlichen Plasma in hohem Maße an Proteine gebunden (> 99 %).
Lazofoksyfen wiążę się w dużym stopniu z białkami ludzkiego osocza (> 99 %).
GermanNach subkutaner Gabe wurden in Plasma-Proben keine signifikanten Metaboliten gefunden.
Po podaniu podskórnym nie wykryto w próbkach osocza żadnych istotnych metabolitów.
German40, 66) basierend auf dem Prozentsatz von Patienten mit Plasma HIV-RNA < 50 Kopien/ml.
40, 66) na podstawie odsetka pacjentów z poziomem HIV- RNA w osoczu < 50 kopii/ ml.
GermanGeringe Mengen Atosiban gelangen aus dem Plasma in die Muttermilch stillender Mütter.
Wykazano, że małe ilości atozybanu przechodzą z surowicy do mleka kobiet karmiących.
GermanStavudin verteilt sich gleichmäßig zwischen roten Blutkörperchen und Plasma.
Stawudynay jest równo rozmieszczona między krwinkami czerwonymi a osoczem.
GermanDie terminale Halbwertszeit im Plasma betrug typischerweise 3,5 bis 5 Stunden.
Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił zwykle od 3, 5 do 5 godzin.
GermanStavudin verteilt sich gleichmäßig zwischen roten Blutkörperchen und Plasma.
Stawudyna jest równo rozmieszczona między krwinkami czerwonymi a osoczem.
GermanMaximale Plasma- konzentrationen werden innerhalb von 1,5 bis 2,0 Stunden erreicht.
Pokarm spowalnia tempo wchłaniania lansoprazolu i zmniejsza dostępność biologiczną o ok.
GermanProtein C aus humanem Plasma, gereinigt durch monoklonale Mausantikörper.
Białko C z osocza ludzkiego oczyszczone za pomocą mysich przeciwciał monoklonalnych.
GermanDie Fentanylcitrat-Konzentrationen waren im Serum höher als im Plasma:
Stężenia cytrynianu fentanylu uzyskane w surowicy krwi były większe niż w osoczu.