DE nachfolgend
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

Die nachfolgende Liste enthält alle bislang zur Veröffentlichung freigegebenen Dokumente.
Poniższy wykaz obejmuje wszystkie dokumenty, które zostały dotychczas dopuszczone do upublicznienia.
Nachfolgend steht [N] für eine einzelne Dezimalziffer.
W poniższych elementach [N] oznacza dowolną pojedynczą cyfrę dziesiętną.
Führen Sie anschließend die für Ihr Betriebssystem nachfolgend aufgeführten Schritte aus.
Następnie wykonaj poniższe czynności w zależności od używanego systemu operacyjnego.

2. Gehoben

nachfolgend (auch: folgend, folgender, nächster)
volume_up
następny {Adj. m.}
Die nachfolgenden Erhaltungsdosen mit 6 mg/kg Herceptin sollten dann ab diesem Zeitpunkt alle 3 Wochen verabreicht werden.
Następne dawki produktu Herceptin wynoszące 6 mg/ kg powinny być podawane co 3 tygodnie od tego czasu.
Die nachfolgenden Erhaltungsdosen von 6 mg/kg Herceptin sollten dann alle 3 Wochen verabreicht werden, entsprechend dem ursprünglichen Zeitplan.
Następne dawki produktu Herceptin (6 mg/ kg) powinny być podawane co 3 tygodnie, zgodnie z pierwotnym harmonogramem.
Bei klinischer Indikation sollte die Gabe von Antihistaminika und/oder Antipyretika bei nachfolgenden Infusionen von Aldurazyme erwogen werden.
Jeśli takie są wskazania kliniczne, należy rozważyć zastosowanie premedykacji także przed następnymi infuzjami produktu leczniczego Aldurazyme.
nachfolgend (auch: nachstehend)
Die Art der Anwendung ist nachfolgend beschrieben:
Sposób podawania jest następujący:
Stellen Sie alle nachfolgend genannten Materialien bereit:
Należy przygotować następujące rzeczy:
Eine Beendigung der Behandlung kann wie nachfolgend beschrieben in Erwägung gezogen werden:
Przerwanie leczenia można rozważyć w następujących sytuacjach:

Synonyme (Deutsch) für "nachfolgend":

nachfolgend

Beispielsätze für "nachfolgend" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanNachfolgend finden Sie Informationen zu den verschiedenen digitalen TV-Signalen:
Poniżej zamieszczono informacje na temat różnych typów sygnałów telewizji cyfrowej:
GermanDaraus abgeleitete Empfehlungen für die Praxis sind nachfolgend aufgeführt.
Obserwowano silne hamowanie CYP2D6 oraz wątrobową i jelitową aktywność CYP3A4.
GermanNachfolgend finden Sie eine Liste von Tastaturkürzeln für Google Text & Tabellen.
Poniżej przedstawiono listę skrótów klawiaturowych dla Dokumentów Google.
GermanNachfolgend haben wir einige Best Practices für diese Situation zusammengestellt:.
Oto kilka sprawdzonych metod, które możesz wykorzystać w tej sytuacji:.
GermanNachfolgend finden Sie eine Liste von Tastaturkürzeln für Google Text & Tabellen.
Poniżej przedstawiono listę skrótów klawiaturowych dla Dokumentów Google.
GermanNachfolgend finden Sie einige Geräte, aus denen Sie Fotos oder Videos importieren können:
Oto lista niektórych urządzeń, z których możesz importować zdjęcia i wideo:
GermanDer Methioninspiegel im Plasma muss zu Beginn der Therapie und nachfolgend regelmäßig
Na początku leczenia oraz okresowo w jego trakcie należy kontrolować stężenie metioniny w
GermanNachfolgend werden gängige Tests aufgeführt, die Sie durchführen können:
Oto kilka popularnych eksperymentów, które być może warto przeprowadzić:.
GermanNachfolgend finden Sie einige Optionen zur Sicherung von Drahtlosnetzwerken.
Poniżej przedstawiono kilka opcji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.
GermanNachfolgend sind drei Möglichkeiten beschrieben, um einen Treiber zu suchen und zu installieren:
Poniżej przedstawiono trzy sposoby znalezienia i zainstalowania sterownika:
GermanBei den nachfolgend beschriebenen Schritten rufen Sie auch Ihre Registrierung auf.
Wykonanie poniższych instrukcji wymaga przeglądania rejestru.
GermanFalls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis nachfolgend angegeben.
Zazwyczaj stosowany sposób dawkowania został opisany poniżej.
GermanEs wird angeraten, sich an die nachfolgend aufgeführten, empfohlenen Anfangsdosierungen zu halten.
Zaleca się przestrzeganie przedstawionych poniżej rekomendowanych dawek początkowych.
GermanWenn Ihnen das Ergebnis zusagt, können Sie das Dokument wie nachfolgend beschrieben ausdrucken.
Jeśli odpowiada Ci to, co widzisz, przejdź do kolejnych kroków, aby wydrukować dokument.
GermanNachfolgend finden Sie einige der häufig zu diesem Thema gestellten Fragen.
Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej zadawanych pytań.
GermanDie nachfolgend angegebenen Nebenwirkungen werden sehr häufig (> 1/10) unter METALYSE beobachtet:
Następujące działania niepożądane występują bardzo często (> 1/ 10) po podaniu METALYSE:
GermanAbhängig von Ihrer TV-Empfangsart kann der nachfolgend beschriebene Ablauf leicht variieren:
Oglądać telewizję na żywo na jednym kanale, jednocześnie nagrywając program z innego kanału.
GermanNachfolgend werden Hinweise zur Behandlung einer Neutropenie gegeben.
Sugerowane postępowanie w przypadkach neutropenii opisano poniżej.
GermanNachfolgend finden Sie eine grundlegende Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Injektion Ihres Arzneimittels.
Poniżej przedstawiono wykonywanie kolejnych czynności podczas wstrzykiwania leku.
GermanDie Nebenwirkungen sind nachfolgend nach Systemorganklasse und Häufigkeit aufgelistet.
Poniżej wymieniono działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstotliwości.