"monatlich" Polnisch Übersetzung

DE

"monatlich" auf Polnisch

DE

monatlich {Adjektiv}

volume_up
monatlich (auch: allmonatlich)
monatlich (auch: Monats-)
Und die monatlichen Gesamtkosten für unsere Bandbreite sind ca. 5.000 Dollar.
Nasz całkowity miesięczny koszt połączeń internetowych to około 5000 dolarów.
Das jährliche Wachstum der Bankkredite an den privaten Sektor blieb im März negativ, dahinter verbirgt sich allerdings ein weiterer monatlicher Zufluss.
Dynamika kredytów bankowych dla sektora prywatnego w ujęciu rocznym była w marcu wciąż ujemna, ale w ujęciu miesięcznym przepływ netto był ponownie dodatni.

Synonyme (Deutsch) für "monatlich":

monatlich

Beispielsätze für "monatlich" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanDosisanpassungen sollten nicht häufiger als einmal monatlich vorgenommen werden.
Korygowanie dawki nie powinno się odbywać częściej niż raz w miesiącu.
GermanIn den ersten drei Monaten wird monatlich eine Injektion verabreicht.
Przez pierwsze trzy miesiące wykonuje się jedno wstrzyknięcie co miesiąc.
GermanDanach sollten die Thrombozytenzahlen monatlich überprüft werden.
Następnie oznaczenie liczby płytek krwi należy przeprowadzać raz w miesiącu.
GermanDer durchschnittliche Jugendliche versendet 3.300 Kurznachrichten (SMS) monatlich.
Przeciętny nastolatek wysyła 3,300 wiadomości w ciągu miesiąca.
GermanDie empfohlene Dosierung beträgt eine 150 mg Filmtablette einmal monatlich.
Zalecana dawka to jedna tabletka powlekana 150 mg raz na miesiąc.
GermanDanach wird Ihr Arzt monatlich Ihr Sehvermögen untersuchen.
Następnie lekarz będzie kontrolował wzrok pacjenta w odstępach comiesięcznych.
GermanDie Serumlipasewerte sollten monatlich oder wie klinisch angezeigt kontrolliert werden.
Aktywność lipazy w surowicy należy oznaczać co miesiąc lub jeśli zaistnieją wskazania kliniczne.
GermanAber auch Teil davon, eine monatlich erscheinende Zeitschrift zu sein -- man lebt in der Zukunft.
Ale także jest to część bycia miesięcznikiem - żyjesz w przyszłości.
GermanAnschließend werden Sie monatlich eine Injektion von 80 mg erhalten.
Następnie, raz w miesiącu podaje się wstrzyknięcia po 80 mg.
GermanNun spulen wir bis zum heutigen Tage vor und sehen genau dies, die 15 Millionen Handys monatlich.
Wracając do teraźniejszości jesteście w stanie zobaczyć 15 milionów telefonów każdego miesiąca.
GermanDaten zur Mindestreserve-basis von monatlich berichtenden Instituten
Dane o podstawie naliczania rezerwy dla instytucji kredytowych sporządzających sprawozdania miesięczne
GermanDer durchschnittliche Jugendliche versendet 3.300 Kurznachrichten (SMS) monatlich.
Chciałbym jedynie o tym wspomnieć, że najczęstszą rzeczą, którą się zajmujemy, to użytkowanie urządzeń elektronicznych.
GermanDie Erfordernis, Serumferritin monatlich zu überwachen
Konieczność comiesięcznej kontroli stężenia ferrytyny w surowicy
Germanmonatlich bis die Antikörperspiegel normale Werte erreicht haben
co miesiąc aż do przywrócenia normalnego poziomu IgG
GermanDie Dosis von Bondenza beträgt eine Tablette einmal monatlich.
Dawka leku Bondenza to jedna tabletka raz na miesiąc.
GermanDie Dosis von Bonviva beträgt eine Tablette einmal monatlich.
Dawka leku Bonviva to jedna tabletka raz na miesiąc.
GermanVCR 2 mg i.v. monatlich über 13 Monate; Prednisolon 200 mg oral, 5 Tage pro Monat über 13 Monate
VCR 2 mg iv. co miesiąc przez 13 miesiecy; prednizolon 200 mg doustnie, 5 dni w ciągu miesiąca przez 13 miesięcy
GermanZu Beginn der Behandlung ist es empfehlenswert, Thrombozytenbestimmungen häufiger (z.B. monatlich) durchzuführen.
Oznaczanie ilości płytek krwi zaleca się na początku i okresowo w czasie leczenia produktem Raptiva.
GermanGenau diese, die ich euch gerade gezeigt habe, aber täglich, monatlich, produzieren Menschen tausende von denen.
te, które właśnie pokazałem, ale każdego dnia, każdego miesiąca, ludzie tworzą tysiące takich rzeczy.
GermanWenn möglich, sollte die erste Dosis vor Beginn der RSV-Saison verabreicht werden, die nachfolgenden Dosen monatlich während der RSV-Saison.
Kolejne dawki należy podawać co miesiąc przez cały sezon występowania zakażeń RSV.