"Johanniskraut" Polnisch Übersetzung

DE

"Johanniskraut" auf Polnisch

DE Johanniskraut
volume_up
{Neutrum}

Johanniskraut
PFLANZLICHE HEILMITTEL Johanniskraut (Hypericum perforatum):
dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum).
Johanniskraut wird oft in pflanzlichen Arzneimitteln, die freiverkäuflich sind, verwendet.
Dziurawiec zwyczajny jest często używany w preparatach ziołowych, które są dostępne bez recepty.
Dies ist bedingt durch die Induktion der Enzyme des Arzneimittelmetabolismus durch Johanniskraut.
Jest to spowodowane indukowaniem przez dziurawiec zwyczajny enzymów metabolizujących lek.

Synonyme (Deutsch) für "Johanniskraut":

Johanniskraut

Beispielsätze für "Johanniskraut" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Germanwenn Sie Zubereitungen,die Johanniskraut (Hypericum perforatum) enthalten, einnehmen,,da
perforatum), ponieważ może to spowodować utratę skuteczności leku VIRAMUNE.
GermanPflanzliche Arzneimittel oder Naturheilmittel die Johanniskraut (Hypericum perforatum)
(Hypericum perforatum) stosowanych w leczeniu łagodnej depresji,
GermanProdukte, die Johanniskraut enthalten (Hypericum perforatum).
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
Germanir zusammen mit Präparaten, die Johanniskraut enthalten, ist kontraindiziert.
Należy rozważyć stosowanie innych metod antykoncepcyjnych.
GermanLopinavir- und Ritonavir-Spiegel können sich erhöhen, wenn die Einnahme von Johanniskraut beendet wird.
Metabolizm atorwastatyny w mniejszym stopniu zależy od izoenzymu CYP3A.
GermanPFLANZLICHE HEILMITTEL Johanniskraut (Hypericum perforatum):
Etynyloestradiol 35 μg + noretyndron (atazanawir 400 mg QD)
GermanDie induzierende Wirkung von Johanniskraut kann bis zu mindestens 2 Wochen nach Absetzen anhalten.
Działanie indukujące może utrzymywać się przez okres co najmniej 2 tygodni po zaprzestaniu leczenia zielem
GermanHypericum perforatum oder Johanniskraut (pflanzliches Arzneimittel bei Depression)
Stosowanie leku Procoralan z jedzeniem i piciem Należy ograniczyć picie soku grejpfrutowego podczas leczenia lekiem Procoralan.
GermanDer Plasmaspiegel von Efavirenz kann durch die gleichzeitige Anwendung von Johanniskraut verringert werden.
stosowania z produktem Atripla (600 mg efawirenzu, 200 mg emtrycytabiny, 300 mg fumaranu dizoproksylu tenofowiru)
GermanEine stark ausgeprägte Wechselwirkung wurde mit Rifampicin, Phenytoin und Johanniskraut (Hypericum perforatum) festgestellt.
Silne interakcje obserwowano z ryfampicyną, fenytoiną, dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum).
GermanDer Induktionseffekt von Johanniskraut kann für mindestens 2 Wochen nach dem Ende der Behandlung andauern.
Jednoczesne stosowanie preparatu Invirase z rytonawirem i alkaloidów sporyszu jest przeciwwskazane (patrz punkt 4. 3).
GermanDer Induktionseffekt kann für mindestens 2 Wochen nach dem Ende der Behandlung mit Johanniskraut andauern (siehe Abschnitt 4.3).
Należy podawać najmniejsze możliwe dawki atorwastatyny, jeśli stosowana jest z produktem Kaletra.
GermanJohanniskraut (Hypericum perforatum)/Efavirenz
przedziałem ufności, jeśli dostępny (mechanizm)
GermanJohanniskraut (Hypericum perforatum):
możliwe – oznaczyć stężenie nelfinawiru.
GermanDieser induzierende Effekt kann für mindestens 2 Wochen nach Beendigung der Behandlung mit Johanniskraut fortdauern.
Jeżeli tabletki były przyjmowane zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie 4. 2, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo ciąży u pacjentki.
GermanDer Induktionseffekt kann für mindestens 2 Wochen nach dem Ende der Behandlung mit Johanniskraut andauern (siehe Abschnitt 4.3).
Indukcja enzymów może się utrzymywać przez co najmniej dwa tygodnie po zaprzestaniu leczenia dziurawcem zwyczajnym (patrz punkt 4. 3).
GermanWenn ein Patient bereits Johanniskraut einnimmt, soll die Einnahme von Johanniskraut abgebrochen, die Viruslast und falls möglich, der Indinavirspiegel untersucht werden.
należy przerwać ich stosowanie, skontrolować aktywność wirusa oraz, jeśli to możliwe, stężenia indynawiru.
GermanWeiterhin darf CRIXIVAN nicht zusammen mit pflanzlichen Arzneimitteln, die Johanniskraut (Hypericum perforatum) enthalten, gegeben werden.
Przeciwwskazane jest stosowanie ryfampicyny razem z preparatem CRIXIVAN podawanym jednocześnie z małą dawką rytonawiru lub bez rytonawiru (patrz punkt 4. 5).
GermanDies ist bedingt durch die Induktion der Enzyme des Arzneimittelmetabolismus und/oder von Transportproteinen durch Johanniskraut.
Jednoczesne stosowanie preparatu Invirase z rytonawirem może spowodować zwiększenie stężenia alkaloidów sporyszu i w konsekwencji, zwiększenie ryzyka wystąpienia objawów ostrej toksyczności.
GermanFalls ein Patient bereits Johanniskraut einnimmt, muss die Einnahme von Johanniskraut beendet und, wenn möglich, die Viruslast geprüft werden.
Ponieważ zwiększenie stężeń inhibitorów reduktazy HMG- CoA może spowodować miopatię, w tym rabdomiolizę, nie zaleca się podawania tych produktów leczniczych razem z produktem Kaletra.