"innerhalb von 6 Stunden" Polnisch Übersetzung

DE

"innerhalb von 6 Stunden" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "innerhalb von 6 Stunden" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "innerhalb von 6 Stunden" auf Polnisch

innerhalb Adverb
von Präposition
Polish
Stunden Substantiv
Polish
Stunde Substantiv
stehen Verb

Beispielsätze für "innerhalb von 6 Stunden" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanFalls der Impfstoff nicht innerhalb von 6 Stunden verabreicht wird, ist er zu verwerfen.
Jeśli nie zostanie podana w ciągu 6 godzin, szczepionkę należy wyrzucić.
GermanNach dem Auflösen muss das Arzneimittel innerhalb von 6 Stunden verwendet werden.
Po odtworzeniu produkt musi być użyty w ciągu 6 godzin.
GermanQUADRAMET muss innerhalb von 6 Stunden nach dem Auftauen verwendet werden.
Lek QUADRAMET należy zużyć w ciągu 6 godzin od rozmrożenia.
GermanWenn das Pulver zubereitet ist, muss es innerhalb von 6 Stunden eingenommen werden.
Proszek po zmieszaniu musi być użyty w ciągu 6 godzin.
GermanMetalyse wird innerhalb von 6 Stunden nach Symptombeginn eines Herzinfarkts angewendet.
Preparat Metalyse stosuje się w przeciągu 6 godzin od czasu wystąpienia pierwszych objawów ataku serca.
GermanNach dem ersten Öffnen sofort verabreichen oder innerhalb von 6 Stunden bei Lagerung im Kühlschrank
Zużyć bezpośrednio po pierwszym otwarciu lub w ciągu 6 godzin pod warunkiem przechowywania w lodówce.
GermanEnbrel-Lösung, die nicht innerhalb von 6 Stunden verwendet wurde, muss sorgfältig entsorgt werden.
Należy pamiętać o potrzebie zniszczenia roztworu leku, który nie został wykorzystany w ciągu 6 godzin od przygotowania.
GermanInnerhalb von 6 Stunden nach dem Auftauen verwenden
Należy użyć w ciągu 6 godzin od rozmrożenia.
GermanNach Rekonstitution muss das Arzneimittel im Kühlschrank (2°C − 8°C) aufbewahrt und innerhalb von 6 Stunden verwendet werden.
Po odtworzeniu, produkt musi być przechowywany w lodówce (2°C – 8°C) i musi być użyty w ciągu 6 godzin.
GermanDie Behandlung mit Savene musste innerhalb von 6 Stunden nach dem Vorfall begonnen werden und wurde nach 24 und 48 Stunden wiederholt.
Leczenie preparatem Savene należało rozpocząć w ciągu 6 godz. od zdarzenia, a następnie powtórzyć po 24 i 48 godzinach.
GermanDas mit diesen Nahrungsmitteln vermischte VIRACEPT Pulver sollte innerhalb von 6 Stunden verbraucht werden.
Zaleca się, aby lek VIRACEPT proszek do podawania doustnego, sporządzony w ten sposób został przyjęty przez pacjenta w czasie sześciu godzin od przygotowania.
GermanWenn Sie die Einnahme von PREZISTA vergessen haben Wenn Sie dies innerhalb von 6 Stunden bemerken, müssen Sie die Tabletten sofort einnehmen.
Pominięcie zastosowania leku PREZISTA Jeśli pominięcie dawki zostanie zauważone w ciągu 6 godzin, należy niezwłocznie przyjąć zapomniane tabletki.
GermanWenn Sie die Einnahme von PREZISTA vergessen haben Wenn Sie dies innerhalb von 6 Stunden bemerken, müssen Sie die vergessene Dosis sofort einnehmen.
Pominięcie zastosowania leku PREZISTA Jeśli pominięcie dawki zostanie zauważone w ciągu 6 godzin, należy niezwłocznie przyjąć pominiętą dawkę leku.
GermanDas mit diesen Nahrungsmitteln vermischte VIRACEPT 50 mg/g Pulver zum Einnehmen sollte innerhalb von 6 Stunden verbraucht werden.
Zaleca się, aby lek VIRACEPT 50 mg/ g proszek do podawania doustnego sporządzony w ten sposób został przyjęty przez pacjenta w czasie sześciu godzin od przygotowania.
GermanDas mit diesen Nahrungsmitteln vermischte VIRACEPT 50 mg/g Pulver zum Einnehmen sollte innerhalb von 6 Stunden verbraucht werden.
Zaleca się, aby preparat VIRACEPT 50 mg/ g proszek do podawania doustnego, sporządzony w ten sposób został przyjęty przez pacjenta w ciągu sześciu godzin od przygotowania.
German% durch glomeruläre Filtration bzw. tubuläre Sekretion innerhalb von 24 Stunden, wobei der Großteil innerhalb von 6 Stunden ausgeschieden wird; im Harn werden hohe Konzentrationen erreicht.
kanalików nerkowych w ciągu 24 godzin, przy czym większość jest wydzielana w ciągu 6 godzin; w moczu osiągane są wysokie stężenia.
GermanSie dürfen die nuklearmedizinische Abteilung nach einer Kontrollmessung der Strahlendosis verlassen (im Allgemeinen innerhalb von 6 Stunden nach der Injektion von QUADRAMET).
Pacjent będzie mógł opuścić oddział medycyny nuklearnej po przeprowadzeniu kontroli dozymetrycznej (na ogół w ciągu 6 godzin po wstrzyknięciu leku QUADRAMET).

Lerne weitere Wörter

German
  • innerhalb von 6 Stunden

Suche weitere Wörter im Dänisch-Deutsch Wörterbuch.