"In Zusammenhang mit" Polnisch Übersetzung

DE

"In Zusammenhang mit" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "In Zusammenhang mit" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "In Zusammenhang mit" auf Polnisch

in Präposition
Polish
Zusammenhang Substantiv
Polish
mit Präposition
Polish

Beispielsätze für "In Zusammenhang mit" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanIn Zusammenhang mit der Wachstumshormon-Behandlung wurden Todesfälle von Patienten
Opisano przypadki zgonów związanych z zastosowaniem hormonu wzrostu u pacjentów z
GermanEinzelne, mit NMS konsistente Fälle wurden in Zusammenhang mit Tasmar gesehen.
Pojedyncze przypadki wskazujące na NMS były związane z terapią preparatem Tasmar.
GermanEs wurden seltene Fälle von Synkope in Zusammenhang mit orthostatischer Hypotonie beobachtet.
Rzadko występowały przypadki omdleń związanych z ortostatycznym niedociśnieniem.
GermanÄhnliche Fälle sind in Zusammenhang mit der Anwendung von Lamotrigin aufgetreten.
Podobne przypadki obserwowano w związku ze stosowaniem lamotryginy.
GermanSehr selten wurden Krampfanfälle in Zusammenhang mit infusionsbedingten Reaktionen beobachtet.
Bardzo rzadko, w związku z reakcjami związanymi z wlewem, obserwowano drgawki.
Germanund Atemnnot) in Zusammenhang mit chronischer Nierenerkrankung bei erwachsenen Patienten eingesetzt.
duszności), związanych z przewlekłą niewydolnością nerek u pacjentów dorosłych.
GermanZur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit Weichteiloperationen bei Katzen.
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich.
GermanZur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit Weichteiloperationen bei der Katze.
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich.
GermanErhöhungen der AST und / oder der ALT-Werte traten in Zusammenhang mit der Gabe von Sitaxentan-Natrium auf.
Z sitaksentanem sodu związane jest zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT.
GermanVorsichtsmaßnahmen in Zusammenhang mit bipolarer Störung
Środki ostrożności dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych:
GermanDiabetes mellitus oder Hyperglykämie, manchmal in Zusammenhang mit Ketoazidose (siehe Abschnitt 4.4).
Cukrzyca lub hiperglikemia, czasem ze współistniejącą kwasicą ketonową (patrz punkt 4. 4).
GermanZur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit der chronischen Osteoarthritis bei Hunden.
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u psów z chronicznym zapaleniem kości i stawów.
GermanAnfälle sowie bei Anfällen in Zusammenhang mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom.
oraz napadów związanych z zespołem Lennox- Gastaut.
GermanWenn Sie in Zusammenhang mit den Services Vertraulichkeitsverpflichtungen unterliegen, z.B.
Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień między nami a Użytkownikiem w przedmiocie korzystania z Usługi.
GermanDie Lebertumore stehen höchstwahrscheinlich in Zusammenhang mit einer für Nager spezifischen Enzyminduktion.
Nowotwory wątroby są najprawdopodobniej związane z indukcją enzymów swoistą dla gryzoni.
GermanErhöhungen der CPK-Werte in Zusammenhang mit einer Rhabdomyolyse wurden bei weniger als 1 % der Patienten berichtet.
Podwyższenia CPK z towarzyszącą rabdomiolizą zgłaszano u mniej niż 1 % pacjentów.
German% der Patienten wiesen Nebenwirkungen auf, die vom Prüfarzt in Zusammenhang mit der Studienmedikation gebracht wurden.
U 27 % pacjentów wystąpiły działania niepożądane uznane za związane z preparatem.
GermanUnd 80 Prozent unserer 1,5 oder so Billionen an Ausgaben stehen in Zusammenhang mit chronischen Krankheiten.
80 naszych jakichś póltora biliona dolarów wydatków jest związanych z chorobamy przewlekłymi.
GermanEs liegen keine Daten zur Monotherapie von Anfällen in Zusammenhang mit dem Lennox-Gastaut- Syndrom vor.
Brak danych dotyczących stosowania w monoterapii w napadach związanych z zespołem Lennox- Gastaut.
GermanZur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit der chronischen Osteoarthritis bei Hunden.
Przeznaczone do leczenia bólu i stanów zapalnych u psów z chronicznym zapaleniem kości i stawów.

Lerne weitere Wörter

German
  • In Zusammenhang mit

Weitere Übersetzungen im bab.la Chinesisch-Deutsch Wörterbuch.