"In Zusammenhang" Polnisch Übersetzung

DE

"In Zusammenhang" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "In Zusammenhang" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "In Zusammenhang" auf Polnisch

in Präposition
Polish
Zusammenhang Substantiv
Polish

Beispielsätze für "In Zusammenhang" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanIn Zusammenhang mit der Wachstumshormon-Behandlung wurden Todesfälle von Patienten
Opisano przypadki zgonów związanych z zastosowaniem hormonu wzrostu u pacjentów z
GermanEinzelne, mit NMS konsistente Fälle wurden in Zusammenhang mit Tasmar gesehen.
Pojedyncze przypadki wskazujące na NMS były związane z terapią preparatem Tasmar.
Germanbei Patienten, bei denen in der Vorgeschichte im Zusammenhang mit der Gabe von
u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą ścięgien spowodowaną podaniem
GermanErhöhte Tacrolimus-Spiegel wurden mit Nierentoxizität in Zusammenhang gebracht.
Zwiększone stężenia takrolimusu były związane z jego nefrotoksycznością.
GermanEs wurden seltene Fälle von Synkope in Zusammenhang mit orthostatischer Hypotonie beobachtet.
Rzadko występowały przypadki omdleń związanych z ortostatycznym niedociśnieniem.
GermanErhöhte Ciclosporin-Spiegel wurden mit Nierentoxizität in Zusammenhang gebracht.
Zwiększone stężenia cyklosporyny wiązano z jej nefrotoksycznością.
GermanÄhnliche Fälle sind in Zusammenhang mit der Anwendung von Lamotrigin aufgetreten.
Podobne przypadki obserwowano w związku ze stosowaniem lamotryginy.
GermanSehr selten wurden Krampfanfälle in Zusammenhang mit infusionsbedingten Reaktionen beobachtet.
Bardzo rzadko, w związku z reakcjami związanymi z wlewem, obserwowano drgawki.
GermanErhöhte Ciclosporin-Spiegel wurden 30 mit Nierentoxizität in Zusammenhang gebracht.
Zwiększone stężenia cyklosporyny wiązano z jej nefrotoksycznością.
GermanEs ist ein Datensatz über Steven in einem grösseren Zusammenhang.
Ale nie chodzi o dane w którymś jednym momencie, chodzi o ich zmianę w czasie.
GermanIn welchem Zusammenhang steht Smart Pricing mit meiner Umsatzbeteiligung?
Jak inteligentna wycena wpływa na wypłacany mi udział w przychodach?
GermanAber das Wort "Verhaltensweise" wird, glaube ich, manchmal in diesem Zusammenhang missverstanden.
Słowo "zachowanie" jest także, myślę, czasem źle zrozumiane w tym kontekście.
GermanUnd wir fanden heraus, dass es in der Tat einen Zusammenhang gab.
Istotnie, istniała pewna zależność. ~~~ Istotnie, istniała pewna zależność.
GermanDer Content der Seite steht in keinem Zusammenhang zu dem vom Server gesendeten HTTP-Antwortcode.
Zawartość strony jest zupełnie niezwiązana z odpowiedzią HTTP zwróconą przez serwer.
Germanund Atemnnot) in Zusammenhang mit chronischer Nierenerkrankung bei erwachsenen Patienten eingesetzt.
duszności), związanych z przewlekłą niewydolnością nerek u pacjentów dorosłych.
Germaner Patienten mit Störungen, die mit Retinopathie in Zusammenhang stehen können, wie z.B.
u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, notowano je również u pacjentów z
GermanIn diesem Zusammenhang möchte ich gern die Auszubildenden selbst sagen lassen, was es für sie bedeutet.
Chciałbym, żebyście usłyszeli, co to wszystko znaczy dla uczniów. ~~~ (Wideo) Dr.
GermanDie Anwendung von Paroxetin ist mit der Entwicklung einer Akathisie in Zusammenhang gebracht worden.
Stosowanie paroxetinu związane było w niektórych przypadkach z wystąpieniem akatyzji.
GermanBei der Ratte wurden keine Missbildungen beobachtet, die mit der Behandlung in Zusammenhang standen.
Nie obserwowano wad rozwojowych związanych z przyjmowaniem leku u szczurów.
GermanZur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen in Zusammenhang mit Weichteiloperationen bei Katzen.
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich.

Lerne weitere Wörter

German
  • In Zusammenhang

Im Deutsch-Niederländisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.