"in diesem Gebiet" Polnisch Übersetzung

DE

"in diesem Gebiet" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "in diesem Gebiet" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "in diesem Gebiet" auf Polnisch

in Präposition
Polish
dies Adjektiv
Polish
Gebiet Substantiv

Beispielsätze für "in diesem Gebiet" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanEs stellt sich heraus, dass die Forschung in diesem Gebiet absolut überwältigend ist.
Można postrzegać szczęście jako zagadnienie obliczeniowe, sztucznej inteligencji.
GermanDas entspricht 80 Prozent der Menschen, die in diesem Gebiet Behandlung benötigen.
Co stanowi 80 procent przypadków wymagających leczenia w tym rejonie.
GermanUnd keine Menschenseele in diesem Gebiet wurde wegen AIDS oder Tuberkulosis behandelt.
Żaden pacjent w tym regionie cierpiący na gruźlicę bądź AIDS, nie był poddawany leczeniu.
GermanNun, in diesem Gebiet gibt es nicht mehrere Tausend Ziele.
Teraz, nie znajdziesz w tamtej okolicy kilku tysięcy takich miejsc.
GermanDas sind immense Fragen für jene von uns, die in diesem Gebiet arbeiten.
Są to ważkie pytania dla pracujących w tej branży.
GermanUnd in diesem Gebiet des Amazonas wurde 1972 Öl entdeckt.
A na tym obszarze ekwadorskiej Amazonii odkryto ropę w 1972 roku.
GermanDenn alles, was wir in diesem Gebiet heute kennen, funktioniert nicht sehr gut.
GermanDie meisten wichtigen und alle kreativen Arbeit in diesem Gebiet wird von privaten Philanthropen finanziert.
Większość ważnych i pomysłowych badań w tym zakresie jest finansowana przez prywatnych filantropów.
GermanAber einige Länder bleiben hier in diesem Gebiet zurück.
Ale niektóre kraje pozostają tu, w tym rejonie.
GermanDa war aber noch viel mehr los in diesem Gebiet: es war eine Art Baustelle; es wurden etliche Gebäude errichtet.
Ale w tym miejscu działo się mnóstwo innych rzeczy, to był rodzaj strefy budowlanej, wznoszono wiele budynków.
GermanUnd wir sagten, "Und wenn wir Ihnen beweisen, dass sich in diesem Gebiet
Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się niecały rok później i nastąpiło 100 lat wzrostu gospodarczego. ~~~ Czas na właściwy wybór moralny.
GermanVor zwei Millionen Jahren lebte in der Nähe des Turkana-Sees der Homo erectus, einer unserer menschlichen Vorfahren, genau in diesem Gebiet.
żył jeden z naszych przodków, Homo erectus. ~~~ Na północy widzimy kilka naszych wykopalisk.
GermanWenn das Tier das schafft, bekommt es eine Lizenz, um als akkreditiertes Tier in diesem Gebiet eingesetzt zu werden -- übrigens, genauso wie Hunde.
Może z jedną małą różnicą: możemy szkolić szczury za jedną piątą ceny szkolenia psa minowego.
GermanDie meisten wichtigen und alle kreativen Arbeit in diesem Gebiet wird von privaten Philanthropen finanziert.
GermanUnd in diesem Gebiet das ich jetzt hervorheben werde haben wir die Unterkunft aller lebenssteuernden Vorrichtungen des Körpers.
I to w tym obszarze, który teraz zaznaczę, umiejscowione są wszystkie narzędzia regulujące funkcje życiowe organizmu.
GermanWenn das Tier das schafft, bekommt es eine Lizenz, um als akkreditiertes Tier in diesem Gebiet eingesetzt zu werden -- übrigens, genauso wie Hunde.
Jeśli zwierzę to osiągnie, dostaje licencję i jest certyfikowane jako gotowe do działań w terenie -- tak samo, jak psy.
GermanDort sind 1000 durch Kämpfe verursachte Todesfälle im Jahr in diesem Gebiet zweimal so groß wie Maryland, und es ist alles in Verbindung mit Öl.
Co roku tysiąc ludzi ginie w ich wyniku na obszarze równym dwóm województwom wielkopolskim, a to wszystko w związku z ropą.
GermanEigentlich habe ich eine andere Version in meinem Büro und ich frage Leute, "Warum sind in diesem Gebiet Berge, aber keine dort drüben?"
W biurze też mam taki model i pytam ludzi: "Dlaczego tu są góry,a tutaj już nie?" i pytam ludzi: "Dlaczego tu są góry,a tutaj już nie?"
GermanVor zwei Millionen Jahren lebte in der Nähe des Turkana-Sees der Homo erectus, einer unserer menschlichen Vorfahren, genau in diesem Gebiet.
GermanDie Fossile dieses Tieres werden nur in diesem Gebiet in Südamerika gefunden -- eine schönes klares Feld hier -- und in diesem Teil von Afrika.
Skamieniałości tych zwierząt znajdywane są tylko w tej części Ameryki Południowej - ten sympatyczny pomarańczowy pasek na mapie - i w tej części Afryki.

Lerne weitere Wörter

German
  • in diesem Gebiet

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Russisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.