"im Papierkorb" Polnisch Übersetzung

DE

"im Papierkorb" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "im Papierkorb" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "im Papierkorb" auf Polnisch

im Präposition
Polish
IM Substantiv
Papierkorb Substantiv

Beispielsätze für "im Papierkorb" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanAlternativ können die Nachrichten direkt im Papierkorb sofort gelöscht werden.
Użytkownicy mogą także przejść do Kosza i wybrać opcję natychmiastowego ich usunięcia.
GermanKlicken Sie im oberen Bereich Ihrer Nachrichten im Papierkorb auf Endgültig löschen.
Kliknij przycisk Usuń na zawsze w górnej części okna wiadomości z Kosza.
GermanSo löschen Sie alle Nachrichten im Ordner Spam oder Papierkorb gleichzeitig:.
Oto jak usunąć wszystkie wiadomości naraz z folderu Spam lub Kosz:.
GermanStartseite: Enthält alle Ihre Dateien und Dokumente, bis auf die Elemente im Papierkorb.
Widok główny: zawiera wszystkie pliki i dokumenty poza elementami znajdującymi się w Koszu.
GermanStattdessen wird es im Papierkorb gespeichert, bis der Papierkorb geleert wird.
Jest on przechowywany w Koszu aż do chwili jego opróżnienia.
GermanWenn Sie die Sammlung wiederherstellen möchten, rufen Sie Papierkorb im Navigationsbereich links auf.
Jeśli chcesz odzyskać kolekcję, otwórz Kosz w okienku nawigacyjnym po lewej stronie.
GermanDas Drücken von "y" im "Papierkorb" bedeutet In Posteingang verschieben.
W przypadku folderu „Kosz” naciśnięcie klawisza „y” wywołuje polecenie Przenieś do folderu Odebrane.
GermanWenn Sie Dateien auf dem Computer löschen, werden diese vorübergehend im Papierkorb gespeichert.
Plik usunięty z komputera jest tymczasowo przechowywany w Koszu.
GermanSo löschen Sie alle Nachrichten im Papierkorb gleichzeitig:
Aby jednocześnie usunąć trwale wszystkie wiadomości z folderu Kosz:.
GermanWeitere Informationen dazu finden Sie unter Dauerhaftes Löschen von Dateien im Papierkorb.
Jednym z najłatwiejszych sposobów spersonalizowania swojego komputera jest zmiana tła pulpitu, zwanego również tapetą.
GermanStartseite: Enthält all Ihre Dateien und Dokumente, ausgenommen Dateien im Papierkorb und ausgeblendete Dateien.
Strona główna: zawiera wszystkie pliki i dokumenty poza elementami ukrytymi i znajdującymi się w Koszu.
GermanDauerhaftes Löschen von Dateien im Papierkorb
GermanSuchen Sie das Dokument oder die Datei im Papierkorb.
GermanAlle Elemente: Zeigt all Ihre Elemente einschließlich der ausgeblendeten an, nicht jedoch die Elemente im Papierkorb.
Wszystkie elementy: powoduje wyświetlenie wszystkich elementów, w tym także ukrytych, z wyjątkiem elementów znajdujących się w Koszu.
GermanDas Papierkorbsymbol hat zwei unterschiedliche Darstellungsformen: eine für den Leerzustand und eine, wenn sich Dateien oder Ordner im Papierkorb befinden.
Kosz ma dwa różne typy wyglądu: jeden, kiedy jest pusty, a drugi, gdy zawiera pliki lub foldery.
GermanNormalerweise werden E-Mails im Papierkorb nicht heruntergeladen, aber eine Nachricht im Papierkorb, die das Label "Alpha" aufweist, wird heruntergeladen.
Zwykłe wiadomości z Kosza nie zostaną pobrane, ale wiadomość w Koszu z etykietą „alfa” – zostanie.
GermanSpeichern Sie gelöschte Nachrichten NICHT im Ordner [Google Mail]/Papierkorb, denn dadurch wird diese Nachricht aus allen Ordnern gelöscht.
NIE ZAPISUJ usuniętych wiadomości w swoim folderze [Google Mail]/Kosz, ponieważ spowoduje to usunięcie wiadomości ze wszystkich folderów.
GermanAlle Dokumente: Zeigt alle Ihre Elemente einschließlich der Elemente an, die Sie auf der Startseite ausgeblendet haben, jedoch ohne die Elemente im Papierkorb.
Wszystkie elementy: wyświetla wszystkie elementy, łącznie z elementami ukrytymi w widoku głównym, ale bez elementów w Koszu.
GermanMit diesen Einstellungen werden Nachrichten, die Sie über die Weboberfläche gelöscht haben, ausschließlich im Ordner [Google Mail]/Papierkorb angezeigt.
Przy tak skonfigurowanych ustawieniach wiadomości usunięte z poziomu interfejsu internetowego będą wyświetlane tylko w Twoim folderze [Google Mail]/Kosz.
GermanWenn Sie eine Nachricht im Ordner "Spam" oder "Papierkorb" durch Klicken auf Endgültig löschen gelöscht haben, kann die Nachricht nicht wiederhergestellt werden.
Jeśli wiadomość została usunięta trwale przez kliknięcie przycisku Usuń na zawsze w folderze ,,Spam" lub ,,Kosz", nie ma możliwości jej odzyskania.

Lerne weitere Wörter

German
  • im Papierkorb

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Türkisch Wörterbuch.