"ich da" Polnisch Übersetzung

DE

"ich da" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "ich da" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "ich da" auf Polnisch

Ich Substantiv
Polish
ich Pronomen
Polish
da Adverb
da Konjunktion

Beispielsätze für "ich da" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

GermanAber die Population hat sich drastisch verändert, seit ich zum ersten Mal da war.
Populacja zmieniła się dramatycznie od czasu, gdy byłam tu po raz pierwszy.
GermanIch war an meiner Minimalhöhe in der Richtung -- schnell -- da habe ich das gezogen.
Byłem na minimalnej wysokości, pod takim kątem, szybko, więc pociągnąłem za rączkę.
GermanUnd ich dachte, das wäre die Norm, da ich nie solche Fische gesehen hatte.
Myślałem, że to normalne, ponieważ nigdy wcześniej nie widziałem większych ryb.
GermanUnd vermulich sind es sogar ein paar neue dazugekommen, seitdem ich zuletzt da war.
I z pewnością jest ich o kilka więcej od ostatniego czasu kiedy tu byłem.
GermanSie können es sich also vorstellen, da war ich ein Analyst bei einem Hedge-Fond.
Więc dość dziwacznie było robić coś wartościowego dla społeczeństwa.
GermanWas mich etwas überraschte, da ich 'kannst nicht' noch nie so geschrieben gesehen hatte."
Co mnie trochę zadziwiło, bo nigdy nie widziałem 'kolego' napisanego w ten sposób".
GermanDa beschloss ich, mein Leben der Rettung einer Million Menschen jedes Jahr zu widmen.
Wtedy zdecydowałem się poświęcić życie ratowaniu miliona ludzi rocznie.
GermanDenn ich denke, dass es da draußen so viele Bilder gibt, so viele Kleidungsstücke.
Bo czuję że, wiecie, że jest tyle różnych obrazów, tak wiele ubrań.
GermanDa ich meine Frau erwähnt habe, die wichtigste Zusammenarbeit besteht mit ihr, Netra.
Skoro wspomniałem o mojej żonie, najważniejszą współpracę nawiązałem właśnie z nią, Netrą.
GermanAlso, jetzt, da ich euch zu Tode erschreckt habe... (Lachen) was können wir dagegen tun, klar?
Skoro więc narobiliście już ze strachu... ~~~ (Śmiech) Co możemy z tym zrobić?
GermanUnd ich dachte, das wäre die Norm, da ich nie solche Fische gesehen hatte.
Gdy ja byłem w jego wieku jeździłem na ryby z dziadkiem i łowiliśmy ryby o połowę mniejsze.
GermanSie können es sich also vorstellen, da war ich ein Analyst bei einem Hedge-Fond.
" Proszę wyobrazić sobie: byłem wówczas analitykiem w funduszu.
GermanNun, da ich weiß -- (Applaus) Ok, ich nehme an das beantwortet meine Frage.
A że wiem... (Brawa) Ok, zakładam, że to odpowiedź na moje pytanie.
GermanDa ich diese Features die ganze Zeit vorführe, sehe ich sie fast als selbstverständlich an.
Ponieważ ciągle demonstruję te funkcje, właściwie uważam za je oczywiste.
GermanWas mich etwas überraschte, da ich 'kannst nicht' noch nie so geschrieben gesehen hatte."
Napisałem, 'Czy mogę polegać na Twoim wsparciu, przez następny miesiąc?
GermanDa habe ich ein wenig geschummelt, weil ich sie hier bis ins kleinste Detail ausgeschrieben habe.
Byłem trochę nieszczery, wytłumaczyłem to ze wszystkimi drastycznymi szczegółami.
GermanIch wusste nicht, was da passierte, aber ich war Teil des Prozesses, der íhm half.
Nie wiedziałem co się dzieje, ale tak bardzo byłem częścią procesu wydobywania tego na zewnątrz.
GermanIch möchte Ihnen diesen Clip zeigen, denn da mache ich etwas Verrücktes, nämlich ein Kabarettstück.
Chcę wam pokazać ten klip, ponieważ robię tę szaloną rzecz, gdzie robię kabaret.
GermanIch trat hier und da auf, aber als sich meine Gesundheit verschlechterte, tat es auch meine Stimme.
Występowałam tu i tam, jednak zarówno moja kondycja, jak i głos pogarszały się.
GermanAls man sah, dass das funktioniert und ein wenig daran arbeitete, da kam ich dazu.
Po analizie dotychczasowych wyników sam przystąpiłem do akcji.

Lerne weitere Wörter

German
  • ich da

Suche weitere Wörter im Deutsch-Italienisch Wörterbuch.