"gelegene" Polnisch Übersetzung

DE

"gelegene" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "gelegene" im Kontext zu sehen.

Deutsch-Polnisch Wörterbuch

Beispielsätze für "gelegene" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich.

GermanInjektionsnadel in die unmittelbar unter der Haut gelegene Fettschicht injiziert wird.
na zostać poinformowany w jaki sposób przygotować i wykonać zastrzyk.
GermanDas im Osten der Ostsee gelegene Land ist überwiegend flach und von zahlreichen Seen und Inseln geprägt.
Jest krajem nizinnym, rozciągającym się wzdłuż wschodniego wybrzeża Bałtyku, z dużą ilością jezior i wysp.
GermanDies bedeutet, dass IntronA mit einer kurzen Injektionsnadel in die unmittelbar unter der Haut gelegene Fettschicht injiziert wird.
Oznacza to, że IntronA wstrzykiwany jest za pomocą krótkiej igły w tkankę tłuszczową tuż pod skórą.
GermanDies bedeutet, dass es mit einer kurzen Injektionsnadel in die unmittelbar unter der Haut gelegene Fettschicht injiziert wird.
Oznacza to, że lek wstrzykuje się używając krótkiej igły do tkanki tłuszczowej znajdującej się pod skórą.
GermanDies bedeutet, dass PegIntron mit einer kurzen Injektionsnadel in die unmittelbar unter der Haut gelegene Fettschicht injiziert wird.
Oznacza to, że lek wstrzykuje się używając krótkiej igły do tkanki tłuszczowej znajdującej się pod skórą.
GermanFalls Sie beispielsweise nach einer Restaurantkette suchen, möchten Sie wahrscheinlich das am nächsten gelegene Restaurant finden.
Jeśli na przykład szukasz sieci restauracji, być może chcesz znaleźć tę, której lokal znajduje się w pobliżu.
GermanDies bedeutet, dass ViraferonPeg mit einer kurzen Injektionsnadel in die unmittelbar unter der Haut gelegene Fettschicht injiziert wird.
Oznacza to, że lek wstrzykuje się używając krótkiej igły do tkanki tłuszczowej znajdującej się pod skórą.
GermanDas ist der Bereich, in dem die erste Verarbeitung des Hörens stattfindet -- sie hören meine Worte, sie senden sie in höher gelegene Sprachverarbeitungszentren.
To miejsce, gdzie właśnie podejmujecie decyzje, że prawdopodobnie nie zamówicie steka na obiad.
GermanSie trägt insbesondere der Notwendigkeit Rechnung, insulare, eingeschlossene und am Rande gelegene Gebiete mit den zentralen Gebieten der Union zu verbinden.
Uwzględnia ona w szczególności potrzebę łączenia regionów wyspiarskich, zamkniętych i peryferyjnych z centralnymi regionami Unii.
GermanDas an der Ostsee gelegene Land lockt seine Besucher mit faszinierenden Naturschätzen.
Położona nad Morzem Bałtyckim Litwa dzieli się z odwiedzającymi swoją bogatą przyrodą. Zajrzyj na poniższe strony i dowiedz się więcej.
GermanDas ist der Bereich, in dem die erste Verarbeitung des Hörens stattfindet -- sie hören meine Worte, sie senden sie in höher gelegene Sprachverarbeitungszentren.
To obszar odpowiedzialny za ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego -- dzięki temu słyszycie moje słowa, które są przesyłane do wyższych ośrodków przetwarzania języka.
GermanNebenwirkungen können durch falsch platzierte Injektionen von Botulinum Neurotoxin Typ A hervorgerufen werden, die vorübergehend nahe gelegene Muskelgruppen lähmen.
Działania niepożądane mogą być wynikiem nieprecyzyjnego wstrzyknięcia toksyny botulinowej typu A, co powoduje przemijające porażenie położonych w pobliżu grup mięśniowych.
GermanEine Akromegalie entsteht dadurch, dass die an der Hirnbasis gelegene Hypophyse zu viel Wachstumshormon ausschüttet, meist wegen eines gutartigen Tumors.
Akromegalia jest chorobą spowodowaną tym, że przysadka, gruczoł zlokalizowany u podstawy mózgu, wytwarza zbyt dużo hormonu wzrostu, zazwyczaj na skutek łagodnego (niezłośliwego) guza.