DE

fliegen [fliegend|geflogen] {Verb}

volume_up
fliegen (auch: herumrennen)
Wenn es fliegen sollte, musste man die Disziplin des Fliegens erlernen.
Jeśli to miało latać musiałeś nauczyć się zasad latania.
Jetzt wollen sie Urlaub an einem weit entfernten Reiseziel machen, und sie wollen dahin fliegen.
Chcą wyjeżdżać na wakacje w odległe miejsca i chcą latać.
Das ist der erste Versuch des Menschen, unter Wasser zu fliegen.
To jest pierwsza próba człowieka, by latać pod wodą.
fliegen (auch: laufen, rennen)
Wir mussten in einer speziellen Steigung fliegen um die Messungen durchzuführen.
Musieliśmy lecieć pod specjalnym kątem natarcia aby pomiary były możliwe.
(Lachen) Liegt es nicht in der DNA einer Gans, im Winter nach Süden zu fliegen?
(Śmiech) Przecież DNA każe gęsi lecieć zimą na południe.
(Lachen) Liegt es nicht in der DNA einer Gans, im Winter nach Süden zu fliegen?
Lecieć na południe zimą i na północ, gdy się ociepli?
fliegen (auch: laufen, rennen, hinfliegen)
Man kann in Amerika kein Ticket kaufen, um ins All zu fliegen -- es geht nicht.
W Ameryce nie można kupić biletów, by rekreacyjnie polecieć w kosmos -- nie da rady.
Wir sind bereit, damit auf dem Mars zu fliegen und die Lehrbücher über den Mars neu zu schreiben.
Jesteśmy gotowi polecieć na Marsa, zrewolucjonizować jego zrozumienie.
100 Millionen Dollar -- hey, ich kann zum Mond fliegen.
100 milionów dolców -- hej, mogę polecieć na księżyc.
fliegen
fliegen (auch: flattern)
volume_up
frunąć {Vb.} (fruwać)
fliegen

Beispielsätze für "fliegen" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich.

GermanDann fliegen wir hinein in den sehr großen Haufen, und Sie sehen, wie er aussieht.
Potem podlecimy do wielkiej gromady galaktyk, żebyście się dokładnie przyjrzeli.
GermanVon Braun hat erklärt, wie man zum Mars fliegen kann -- und das war vor Sputnik.
Von Braun pokazywał jak dostać się na Marsa -- i nie było jeszcze Sputnika.
GermanMan kann in Amerika kein Ticket kaufen, um ins All zu fliegen -- es geht nicht.
W Ameryce nie można kupić biletów, by rekreacyjnie polecieć w kosmos -- nie da rady.
GermanSie fliegen nicht mit rotierenden Bauteilen, sondern nur durch Flügelschlag.
Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.
GermanWir mussten in einer speziellen Steigung fliegen um die Messungen durchzuführen.
Musieliśmy lecieć pod specjalnym kątem natarcia aby pomiary były możliwe.
GermanWir werden hier heraus fliegen, einfach um die Art der Hülle zu sehen.
Oddaliliśmy się tak bardzo, że dostrzegamy barierę, poświatę Wielkiego Wybuchu.
German. ~~~ Wir haben nicht genug Gas um so langsam zu fliegen."
Kłóciłem się, mówiłem "Nie ma mowy." "Nie mamy dość paliwa, by lecieć tak wolno."
GermanDies ist alles in 3D und natürlich kann man durch die Punktwolke fliegen.
To wszystko jest w 3D i oczywiście można swobodnie przemieszczać się po chmurze punktów.
GermanDas ist was die NASA tat, um eine Acht-Mann-Version zu bekommen, die zum Mars fliegen würde.
To właśnie zrobiła NASA, otrzymując ośmioosobową wersję, która poleciałaby na Marsa.
GermanEs gibt Fliegen in der Größe von Fliegen, die von Robert Wood in Harvard gemacht werden.
Mamy już muchy, wielkości much, tworzone przez Roberta Wooda z Harvardu.
GermanAlso, 30 km, wenn Sie quer durch die USA nach Los Angeles fliegen, dann fliegen sie 11 km hoch.
Co równie ważne, ARES był testowany w ziemskiej atmosferze, na wysokości 30 km.
GermanUnd manchmal verwandeln sie sich in kleine Katapulte und Dinge fliegen hoch in die Luft.
Czasami zamieniają się w małe katapulty i wyrzucają części w powietrze.
GermanDiese zwei neuen Flugzeuge fliegen genau so schnell wie die DC8, die 1958 gebaut wurde.
Te dwa samoloty latają z taką samą prędkością jak DC8 wykonany w 1958.
German(Lachen) Und die Pflanze überschüttet sie mit Pollen, und sie fliegen weiter und bestäuben.
(Śmiech) I wtedy roślina pokrywa je pyłkiem, a kiedy odlatują, zapylają.
GermanNun, um die Geschichte abzukürzen; sie fliegen tatsächlich über den ganzen Ozean hinweg.
Wiem, dokąd docierają także dlatego, że wskazują na to opady deszczu.
GermanEgal ob Fliegen, Vögel oder Bienen, sie profitieren auch davon, in der Regel durch den Nektar.
Jesteśmy więc bez wątpienia świadomi relacji pomiędzy owadami i roślinami.
GermanDa lehnen kleine Kinder an seinem Bein, kleine Geister fliegen umher.
I te małe dzieci opierające się o jego nogę, małe duchy latające wokół.
GermanWir haben diese Fliegen genommen und ihnen erlaubt, eine Wahl zu treffen.
Wzięliśmy następnie te muchy i pozwoliliśmy im dokonywać wyborów.
GermanUnd ich habe Professor Hawking getroffen, und er sagte, sein Traum sei es in den Weltraum zu fliegen.
Tam poznałem profesora Hawkinga, który powiedział mi o marzeniu podróży w kosmos.
GermanUnd besonders wenn man in der Tracking-Position ist, hat man das Gefühl zu fliegen.
Zwłaszcza w pozycji tzw. trakowania masz uczucie, że latasz.